http://www.holoscience.com/wp/charge-separation-in-the-mind/

Separacja ładunków w umyśle

Zamieszczone 22 Stycznia 2002przez Wal Thornhill

 

“Operacja usuwania problemu z jego tradycyjnego kontekstu i umieszczanie go w nowym, patrzenie na niego przez szkła różnego koloru, jak by to wtedy wyglądało, zawsze wydawało mi się samą esencją procesu twórczego. Prowadzi to nie tylko do rewaluacji samego problem, ale często do syntezy o wiele szerszych konsekwencji jakie niesie ze sobą fuzja dwóch poprzednio niepowiązanych ram odniesienia.”
– Arthur Koestler, The Watershed: A Biography of Johannes Kepler.

Moi zdrowi na umyśle przyjaciele (tak, mam kilku) wskazuje, że zelektryfikowany wszechświat jest niemożliwy z powodu astronomicznych ilości energii które byłyby potrzebne by wytworzyć jakąkolwiek znaczącą ilość separacji ładunków w kosmosie. Różnorodne kalkulacje, zwykle na rewersach kopert, że by wytworzyć efekty konwencjonalnie przypisywane dla grawitacji elektrycznie wymagałoby to separacji ładunków wymagającej wielokrotnie więcej od dostępnej energii. By na przykład zmienić gwiazdę nuklearną w elektryczną, wymagałoby to wielokrotnie większej emisji energetycznej gwiazdy tylko po to by odseparować wystarczająco dużo elektronów od ich protonów wodoru aby stworzyć wystarczający prąd. Z galaktykami problem jest miliardy razy gorszy. Jak mówią o wiele łatwiej jest – pomiędzy możliwym a niemożliwym –  by ścisnąć masę niebieską wodoru jego własną grawitacją dopóki nie stanie się wystarczająco gorący by rozpalić jego nuklearny piec.

Oczywiście mają rację. Są ekspertami, I poza tym są zdrowi na umyśle. Więc niemalże ze wstydem podnoszę kwestię wglądu który ujawnia ich przeoczenia. Wszyscy wiedzą, że nuklearne gwiazdy zaczynają jako zimne chmury wodoru. Wykrywamy te chmury w całym wszechświecie. I one muszą się zapadać ponieważ wymaga tego prawo grawitacji. I gdy tak się zapadają rozgrzewają się dopóki ciepło nie zapoczątkuje reakcji nuklearnych. Następnie ciśnienie promieniowania do zewnątrz balansuje ciśnienie grawitacyjne do wewnątrz i formuje się gwiazda. Taki jest łańcuch logiczny który łączy się razem z matematyczną pewnością.

Ale skąd się bierze ta ontologiczna chmura wodoru? Nie mam na myśli jej pochodzenia fizycznego. Jak już wspomniałem wykrywamy chmury wodoru po całym wszechświecie. Znaczy, kiedy założono, że chmura wodoru jest przodkiem gwiazdy. To źródło jest w szóstym zdaniu poprzedniego paragrafu – wskazywane przez słowo “musi”. Źródło to znajduje się w umyśle, w wyobraźni. Chmura wodoru jest potrzebna jedynie jeśli przyjąć, że grawitacja jest jedyna działającą tu siłą. Jeśli przyjmiesz grawitację to potrzebujesz chmury z którą możesz udowodnić konieczność grawitacji. I tak wewnątrz tej kolistej klatki logiki zaczyna swój bieg gerbil (myszoskoczek) astrofizyki.

Elektryczna gwiazda nie zaczynałaby się od chmury. Zaczynałaby się wraz z separacją ładunku. Wszystko co widzimy we wszechświecie, z możliwym wyjątkiem paru kleksów planet i domyślnych mgławic jest do jakiegoś stopnia zjonizowane. Jest to PLAZMA, czwarty i jednocześnie dominujący stan materii we wszechświecie. Jony dodatnie i ujemne elektrony poruszają się, a ponieważ protony są kilka tysięcy razy masywniejsze niż elektrony, dowolna siła – elektryczna, magnetyczna, grawitacyjna a nawet mechaniczna – może spowodować pewną separację ładunków. Niemierzalnie mały zapas jednego elektronu lub protonu w objętości mierzącej jeden metr sześcienny jest wszystkim czego trzeba by słabe pole elektryczne zaistniało w głębokiej przestrzeni. To pole elektryczne napędzi prąd elektryczny co wygeneruje pole magnetyczne które wejdzie w interakcje z polami innych prądów.

Elementarna obserwacja materii w głębokim kosmosie pokazuje, że prądy dążą do formowania zakręconych par włókien zwanych prądamiBirkelanda, tym wężem wzdłuż pól pola magnetycznego. Włókna te wsysają otaczające jony i gaz oraz pył tak jakby były kosmicznymi odkurzaczami przeważającymi siły grawitacyjne. Ich pola magnetyczne ściskają (reostrykcja) tę mieszankę zwaną pyłową plazmą w kropelki i kolumny o większej gęstości.

Gdy magnetyczna reostrykcja zwiększa się, pole elektryczne wzmaga się co dalej zwiększa samą reostrykcję(pinching). Kompresujące się kropelki kształtują obracające się skupienia wyładowań elektrycznych, najpierw czerwone jarzenie, potem jasne łuki napędzane przez prąd we włóknie które generuje je dopóki energia nie ulega rozproszeniu. Widzimy te włókna i kropelki w laboratoriach wysokoenergetycznej plazmy.

Widzimy je w błyskawicy. Widzimy je w kulach wyładowań łukowych które nazywamy gwiazdami. Widzimy je w filigranowo zdobionych bąblach i stożkach podobnych do neonowych jarzeniówek jaśniejących wyładowaniach które nazywamy mgławicami planetarnymi. Widzimy je w spiralnych kształtach galaktycznych ramion i cienkich jak ołówek promieniach strumieni galaktycznych. Widzimy je w największej skali jaką możemy zaobserwować – w super gromadach galaktyk. Warunki początkowe obserwowanego wszechświata od samego początku mają odseparowane ładunki.

Teraz oryginalne pytanie zatacza pełne koło. Problemem nie jest dostarczanie energii do zjonizowania neutralnej materii. Problemem jest rozproszenie energii już zjonizowanej materii. To akt neutralizacji istniejącej separacji ładunków zapewnia kolosalną energię napędzającą i kształtującą wszechświat. Po zobaczeniu, że wszechświat już jest zelektryzowany kalkulacja na rewersie kolejnej koperty pokazuje, że grawitacja jest zbyt słaba – o około 40 rzędów wielkości!– by przypisać ją do obserwowanej struktury, ruchu i  rozpraszania energii (dokładnie o 10 do potęgi 39). To grawitacyjny wszechświat jest niemożliwy.

Ten post zamieszczono w EU Views. Odnośnik do permalinku.

Mel Acheson

Tłumaczył: Redimix dla davidicke.pl