http://viewzone2.com/milkywayx.html

Naukowcy już wiedzą: Nie jesteśmy stąd!

Podsumowanie odkrycia i komentarze Dan Eden z Viewzone.

Wyobraźcie sobie szok dorastania w kochającej rodzinie z ludźmi których nazywasz „Mamą” i „Tatą” gdy nagle dowiadujesz się, że zostałeś adoptowany!

Takie samo poczucie szoku przyszło gdy naukowcy ogłosili, że Słońce, Księżyc, nasze planet i ich krewniacy nie narodziły się w skupiskach gwiazd znanych nam jako Droga Mleczna i, że w rzeczywistości należymy  do dziwnej formacji z nieznajomą nazwą karłowatej Galatyki Strzelca – Sagittariusa!

Jak to możliwe?

Używając tomów danych  z archiwum Two-Micron All Sky Survey (2MASS), wielkiego projektu obserwacji nieba w świetle podczerwonym prowadzonego przez Uniwersytet Massachusetts, astronomowie odpowiadają na pytania które zastanawiały naukowców od dekad i udowodnili, że nasza własna Droga Mleczna konsumuje jednego ze swych sąsiadów w dramatycznym pokazie trwającego galaktycznego kanibalizmu. Badanie opublikowane w Dzienniku Astrofizycznym (Astrophysical Journal), jako pierwsze mapuje galaktykę Strzelca (Sagittarius) w całej rozciągłości i pokazuje w żywych szczegółach jak jej szczątki oplatają się wokół i przechodzą poprzez Drogę Mleczną. Sagittarius jest 10,000 razy mniejsza w swej masie od Drogi Mlecznej jest więc rozciągnięta, rozdarta i połykana przez większą Drogę Mleczną.

W 2003 dokonano nowego, cyfrowego przeglądu całego nieba. Ekipy z uniwersytetów w Virginii i w Massachusetts użyły superkomputera by przejść przez pół miliarda gwiazd by stworzyć – NOWĄ MAPĘ GWIEZDNĄ pokazującą nasz Układ Słoneczny (żółty krąg) leżący dokładnie na sieci skrzyżowań w miejscu gdzie dwie galaktyki się łączą.

„Jasne jest kto jest tyranem w tej interakcji,” powiedział Steven Majewski, profesor astronomii z Uniwersytetu Virginii i wiodący autor pisma opisującego rezultaty.

„Gdyby ludzie mieli oczy wrażliwe na podczerwień to wnętrzności galaktyki Strzelca byłyby sporym elementem przecinającym nasze niebo,” stwierdza Majewski. „Ale na ludzkich długościach fal wizualnych zostały one pogrzebane pomiędzy niezliczonymi innymi przeszkadzającymi gwiazdami i kryjącym pyłem. Wielka część systemu Sagittarius została ukryta przed widokiem.”

Już nie jest. Poprzez użycie map podczerwonych astronomowie odfiltrowali miliony gwiazd pierwszoplanowego tła by skupić się na typie gwiazdy zwanym gigantem M. Te duże, jaśniejące podczerwienią gwiazdy są liczne w galaktyce Strzelca ale niepospolite w zewnętrznej Drodze Mlecznej. Mapa podczerwona 2MASS gwiazd gigantów typu M przeanalizowana przez Majewskiego i jego współpracowników jako pierwsza daje nam kompletny widok galaktycznego posiłku Drogi Mlecznej z gwiazd Strzelca które niczym spaghetti oplatają się teraz wokół Drogi Mlecznej. Przed tą pracą astronomowie wykryli jedynie kilka rozrzuconych kawałków rozproszonego karłowatego Strzelca. Nawet samo istnienie Strzelca było nam nieznane dopóki serce tej najbliższej Drodze Mlecznej satelickiej galaktyki nie zostało odkryte przez ekipę brytyjskich astronomów w 1994.

Tutaj mamy animację tego „małżeństwa”.

Fakt, że Droga Mleczna jest widoczna na niebie pod kątem zawsze zadziwiał astronomów. Gdybyśmy pochodzili z Drogi Mlecznej powinniśmy być zorientowani ku płaszczyźnie ekliptyki galaktyki z planetami ustawionymi wokół Słońca mniej więcej pod tym samym kątem pod jakim Słońce jest ustawione z Drogą Mleczną. Zamiast tego, jak po raz pierwszy zasugerował to badacz Matthew Perkins Erwin, dziwny kąt sugeruje, że nasze Słońce jest pod wpływem jakiegoś innego systemu. Wraz z danymi z projektu obserwacji nieba w widmie podczerwonym (Two-Micron All Sky Survey) wiemy co to jest. Należymy do karłowatej galaktyki Strzelca.

„Przesialiśmy kilka tysięcy gwiazd z katalogu pół miliarda,” powiedział współautor Michael Skrutskie, profesor astronomii Uniwersytetu Virginia i naczelny badacz projektu 2MASS.  „Poprzez dostrojenie naszych map nieba do ‘właściwego’ wyskoczył nam na widok system Strzelca.”

Jesteśmy z innej galaktyki w procesie łączenia się z Drogą Mleczną. Droga Mleczna faktycznie nie jest naszą rodzicielską galaktyką. Na tajemnicę tego dlaczego Droga Mleczna zawsze przecinała nasze niebo na ukos nie można było nigdy odpowiedzieć – aż dotąd.

___________________________________________________________________________

http://viewzone2.com/milkyway22x.html

KONTYNUACJA

„Pierwsza pełna mapa nieba systemu Strzelca pokazuje nam rozległość interakcji tej galaktyki z Drogą Mleczną,” powiedział Majewski. „Zarówno gwiazdy jak i gromady gwiazd obecne teraz w zewnętrznych częściach Drogi Mlecznej zostały ‚skradzione’ ze Strzelca gdy siły grawitacyjne Drogi Mlecznej wyskubały je ze swego karłowatego towarzysza. Jest to żywy przykład na to jak Droga Mleczna rośnie pożerając swych mniejszych sąsiadów.”

Mapa badawcza olbrzymów typu M (te gwiazdy z tej galaktyki najłatwiej było zaobserwować – przypis tłumacza) przedstawia 2 miliardy lat rozbierania Strzelca przez Drogę Mleczną i sugeruje, że Strzelec sięgnął fazy krytycznej w której umiera w powolnym tańcu śmierci (stracił swą integralność i ulega całkowitej asymilacji przez Drogę Mleczną – przypis tłumacza).

„Po powolnym, nieustannym pożeraniu przez Drogę Mleczną Strzelec został zredukowany w którym nie może się już dłużej sam w sobie utrzymywać,” powiedział Martin Weinberg, członek ekipy badawczej 2MASS z Uniwersytetu Massachusetts. „Widzimy samą końcówkę życia Strzelca jako nietkniętego systemu.”

Czy oznacza to, że znajdujemy się teraz w wyjątkowym momencie życia naszej galaktyki? I tak i nie.

„Gdziekolwiek jest to możliwe astronomowie odwołują się do założenia, że nie znajdujemy się w specjalnym miejscu i czasie we wszechświecie,” mówi Majewski. „Ponieważ w liczącej ponad 14 miliardów lat historii Drogi Mlecznej nierealne jest byśmy tak po prostu znaleźli tak krótkie wydarzenie jak śmierć Strzelca, wywnioskowaliśmy, że takie wydarzenia muszą być pospolite w życiu dużych spiralnych galaktyk takich jak (obecnie)nasza. Droga Mleczna prawdopodobnie  miała w przeszłości kolację z wielu takich karłowatych galaktyk.”

Jednak z drugiej strony Majewski i jego koledzy byli zaskoczeni bliskością Ziemi w stosunku do części szczątków Sagittariusa.

„Tylko przez parę procent swej trwającej 240 milionów lat orbity wokół galaktyki Drogi Mlecznej nasz Układ Słoneczny przechodzi przez ścieżkę szczątków Sagittarius,” powiedział Majewski. „Co niezwykłe, gwiazdy z Sagittarius spadają teraz deszczem na naszą obecną pozycję w Drodze Mlecznej. Gwiazdy z obcej galaktyki są relatywnie blisko nas. Musimy przemyśleć nasze założenia o galaktyce Drogi Mlecznej biorąc pod uwagę to skażenie.”

Nowe odkrycia pomoga astronomom w zmierzeniu całkowitej masy galaktyk Drogi Mlecznej i Sagittariuss, oraz wysondować ilość i dystrybucję niewidzialnej ciemnej materii w tych systemach.

„Kształt szlaku szczątków Sagittarius pokazuje nam, że niewidzialna ciemna materia Drogi Mlecznej ulega dystrybucji sferycznej, to dosyć nieoczekiwany rezultat,” mówi Weinberg.

„Obserwacje dają nam nowy wgląd w naturę ciemnej materii,” stwierdza Princeton’s Spergel. „Albo nasza galaktyka jest niezwykła albo ciemna materia ma właściwości bogatsze niż postuluje się w modelach konwencjonalnych.” (Albo teoria jest od początku do niczego i starają się do niej jak zwykle dopasować zaobserwowane fakty co jest obecnie normą w nauce – przypis tłumacza)

Implikacje w Globalnym Ociepleniu?

Postuluje się również, że jest to prawdziwa przyczyna globalnego ocieplenia odkąd wiemy niemal na pewno, że wyższe poziomy energii Drogi Mlecznej powodują, że Słońce pali goręcej i emituje wyższe energie. I rzeczywiście, zaobserwowano, że temperatury rosną na dosłownie wszystkich planetach naszego systemu. Zdaje się to być raczej odległe od lokalnego fenomenu jak gazy cieplarniane etc.

(Co nie przeszkadza naszym politykom w stosowaniu się do niedorzecznego ale zyskownego dla wybranych procederu limitowania emisji CO2 i płacenia za oddychanie ale skoro możemy wspomagać lekką ręką zbankrutowanych a mimo tego o wiele bogatszych Greków i Włochów to równie dobrze możemy płacić za tę bzdurę  skoro pozwalamy się doić– przypis tłumacza)

Wielkie zakręcanie jest być może źródłową przyczyną dla braku ciągłości kalendarza Majów (swego czasu najdokładniejszego kalendarza na planecie) ponieważ ‚punkt odczytu’ gromady gwiezdnej Plejad na której jak wielu wierzy kalendarz był oparty nie może już być stały ponieważ zaczynamy odpływać z pozycji wcześniejszych przewidywalnych ruchów.

 

Inne zmiany mające miejsce w naszym systemie

To „małżeństwo” galaktyki naszych narodzin z naszą nowoadoptowaną galaktyka Drogi Mlecznej powoduje zmiany energetyczne które są widoczne właściwie wszędzie. Oto niektóre ze zmian obserwowanych przez naukowców:

* Wzrost ciemnych plam na Plutonie.

* Raporty o zorzach na Saturnie.

* Zgłoszenia o zmianach biegunowych Urana i Neptuna (Są one sprzężonymi planetami), i gwałtowny, dużej skali wzrost intensywności magnetosfery Urana.

* Zmiany w intensywności światła i dynamice plam świetlnych na Neptunie.

* Podwojenie intensywności pola magnetycznego na Jowiszu (w oparciu o dane z 1992), oraz serie nowych stanów i procesów obserwowanych na tej planecie w wyniku serii eksplozji mających miejsce w Lipcu 1994 [spowodowanych przez „Kometę” SL-9]. Tj. Spowolnienie ciągu plazmoidu który pobudzał magnetosferę Jowisza, wzbudzając w ten sposób nadmierną generacje plazmy i jej wyzwalanie w taki sam sposób w jaki dziury w koronie słonecznej wzbudzają pojawianie się pasa radiacji jaśniejącego w paśmie decymetrów (13.2 i 36 cm), oraz występowanie dużych anomalnych zórz i zmian w systemie prądów Jowisz – Io.

Nota uzupełniająca: Strumień zjonizowanych wodoru, tlenu, azotu, etc. kieruje się na Jowisza z wulkanicznych obszarów poprzez strumień o przepływie jednego miliona amperów. Wpływa on na character procesów magnetycznych Jowisza i wzmacnia jego źródło plazmy. [Z.I.Vselennaya „Earth and Universe” N3, 1997 plo-9 by NASA data]

* Seria zmian w atmosferze Marsa zwiększa jakość jego biosfery. W szczególności przyrost zachmurzenia w rejonie równikowym i niezwykły wzrost w koncentracji ozonu.

Nota uzupełniająca: Satelita Mars Surveyor podczas wchodzenia na orbitę Marsa napotkał atmosferę dwukrotnie gęstszą niz przewidywało to NASA. Ta większa gęstość wygięła jedno z ramion paneli słonecznych poza granice pełnego rozłożenia. Ta kombinacja wydarzeń opóźniła początek wyznaczonej misji fotograficznej o rok.

* Pierwsze stadium tworzenia się atmosfery na Księżycu gdzie wykrywa się przyrost atmosfery sodowej na wysokości do 9,000 km.

* Na Wenus obserwuje się znaczące zmiany fizyczne, chemiczne i optyczne; po raz pierwszy wykrytą inwersję ciemnych i jasnych plam oraz ostry spadek zawartości zawierających siarkę gazów w jej atmosferze.

* Zmiany w jakości przestrzeni międzyplanetarnej w kierunku wzrostu jej międzyplanetarnych i słoneczno-planetarnych własności transmisyjnych.

Kiedy mówimy o nowych własnościach energetycznych i materialnych przestrzeni międzyplanetarnej musimy najpierw wskazać na wzrost ładunku energetycznego przestrzeni międzyplanetarnej i poziom saturacji (nasycenia) materiałowego. Ta zmiana typowego surowego stanu przestrzeni międzyplanetarnej ma dwie główne przyczyny:

* Zaopatrywanie/napływ materii z przestrzeni międzygwiezdnej. (Materiał radioaktywny, pierwiastki zjonizowane oraz ich kombinacje.)

* Efekty wynikłe po aktywności 22 Cyklu Solarnego, zwłaszcza jako rezultat szybkiego koronowego wyrzutu masy [CME’s] namagnetyzowanej słonecznej plazmy.

Co to wszystko oznacza?

My, z górującego nad Drogą Mleczną łuku Karłowatej Eliptycznej Galaktyki Strzelca/Sagittarius w końcu zeszliśmy w dół zrównując się z olbrzymią, potężną płaszczyzną równikową spiralnych ramion Galaktyki Drogi Mlecznej. (Należy do tego dodać fakt, że w swym długim życiu Droga Mleczna wchłonęła wiele takich małych galaktyk i jest co najmniej równa jeśli nawet nie większa od potężnej galaktyki Andromedy i obraca się szybciej od niej http://usatoday30.usatoday.com/tech/science/space/2009-01-05-milky-way_N.htm – przypis tłumacza)

W naszym ruchu poprzez przestrzeń nasza Ziemia zaczęła teraz w pełni odpowiadać potężniejszym energiom galaktycznym i potencjałowi elektrograwitacyjnemu olbrzymiej Drogi Mlecznej. Dotarliśmy do region wyższej energii dysku równikowego olbrzymiego ramienia spiralnego. Zostaliśmy teraz „adoptowani” przez nowy system, potężniejszy i silniejszy system i możemy oczekiwać zmian na niemal każdym poziomie energii.

Czymkolwiek te zmiany są, wszystkie stanowią część naturalnych narodzin, śmierci, odrodzeń i transformacji kosmosu. Gdy nasza wiedza o wszechświecie rośnie nie możemy zrobić nic innego jak zrozumieć to jak wielu rzeczy nie rozumiemy. Takie jest życie.

[Dla dalszej lektury sugerujemy wejście na Matthew Perkins Erwin’s blog; abc.net.au które stanowią podstawy powyższego podsumowania.]

Czytelników może również zainteresować przeczytanie tego: Doomsday: The Mayan Prophecy.


Od Dana Edena:

W czasach kiedy po praz pierwszy wynaleziono teleskop ci którzy obserwowali ruchy planet postulowali, że Ziemia nie jest centrum „Bożej kreacji” i byli krytykowani, więzieni a nawet skazywani na śmierć jako heretycy. Krytycyzm był zwykle niejasny i prosty i mówił po prostu, że rzezy nie były takie ponieważ… każdy powinien wiedzieć, że po prostu tak nie jest… Paradygmat jest zawsze trudny do zmienienia i rzadko oddaje polanowym ideom bez wielkiego dialogu i dyskusji.

Kiedy opublikowaliśmy tę historię w Czerwcu 2007 mieliśmy nadzieje, że zainicjuje to jakieś myśli i być może skłoni ludzi do zadawania pytań. I tak było z pewnością! Ale otrzymaliśmy również komentarze z takich źródeł jak badastronomy.com które sumowały się do deklaracji, że się mylimy ponieważ… każdy powinien wiedzieć, że tak po prostu nie jest…

Viewzone rozumie, że nasi czytelnicy nie są idiotami i mogą decydować za siebie jeśli pewne teorie lub interpretacje (lub odkrycia) są warte rozważenia. Większość odzewu jaki otrzymaliśmy była pozytywna. Jak zawsze będziemy kontynuować zgłaszanie nowych idei pozwalając wam na na użycie waszego własnego intelektu, intuicji i zdrowego rozsądku. Dziękuję.


AKTUALIZACJA: MARZEC 2010

Nowe  gromady gwiazd ‚Obcych Najeźdźców’ znalezione w Drodze Mlecznej.

ScienceDaily (Lut. 26, 2010) — Nawet jedna czwarta gromad gwiezdnych w naszej Drodze Mlecznej – o wiele więcej niż sądzono poprzednio – to najeźdźcy z innych galaktyk, jak wynika z nowego badania. Raport sugeruje również, że może istnieć nawet sześć karłowatych galaktyk których w Drodze Mlecznej jeszcze nie odkryto oprócz odkrycia dwóch które już poprzednio potwierdzono.

„Niektóre z gwiazd i gromad gwiazd które widzimy patrząc w kosmos są obcymi z innej galaktyki, tyle tylko, że nie takimi typu zielonoskórych jakie znajdujemy w filmach z Hollywood. To te ‚obce’ gromady gwiazd które utorowały sobie drogę do naszej galaktyki w ciągu ostatnich paru miliardów lat,” mówi Terry Bridges, astronom na Queen’s University w Kingston w Kanadzie.

Badanie (którego współautorem jest Duncan Forbes ze Swinburne University of Technology w Australii) zostało zaakceptowane do publikacji w Przeglądzie Miesięcznym (Monthly Notices) Królewskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Przedtem astronomowie podejrzewali, że niektóre gromady gwiazd które zawierają od 100,000 do miliona gwiazd każda ale trudno było zidentyfikować które to z nich.

Używając głównie danych z Teleskopu Kosmicznego Hubble’a panowie Bridges i Forbes  przebadali stare gromady gwiezdne wewnątrz galaktyki Drogi Mlecznej. Z tego badania zebrali oni największą do tej pory bazę danych dotyczących wieku i własności chemicznych każdej z tych gromad.

„Przyjrzeliśmy się wszelkim danym jakie mogliśmy znaleźć. Najlepsze dane pochodzą z Teleskopu Hubble’a ponieważ ma on najlepsze obrazowanie,” mówi Bridges. „Przyjrzeliśmy się wiekowi i ilości ciężkich pierwiastków w tych gromadach co można zmierzyć z ich gwiazd.”

Praca badaczy sugeruje również, że Droga Mleczna mogła połknąć więcej karłowatych galaktyk niż myśleliśmy poprzednio. Odkryli oni, że wiele obcych gromad istniało pierwotnie wewnątrz karłowatych galaktyk — ‚mini’ galaktyk liczących do 100 milionów gwiazd które siedzą wewnątrz naszej większej Drogi Mlecznej (dorównującej wielkością Galaktyce Andromedy). Badanie sugeruje, że takich przyrośniętych karłowatych galaktyk w naszej Drodze Mlecznej jest więcej niż przewidywano.


Dan Eden.


 

UWAGA  poniższa hipoteza pochodzi z komentarzy  i nie jest częścią powyższego artykułu!

Cześć Dan,

Rozważałem hipotezę która może tłumaczyć dlaczego Inuici (i nie tylko) zauważają, że słońce nie wschodzi i nie zachodzi tam gdzie kiedyś. Niektórzy sugerowali, że jest tak w wyniku zmiany biegunów ale to niemożliwe ponieważ gwiazda polarna byłaby w innym miejscu – tak jak i konstelacje.

Moja hipoteza jest taka, że kąt ekliptyki się zmienia podczas gdy nachylenie Ziemi (w odniesieniu do płaszczyzny galaktyki i konstelacji) pozostaje niezmienione. Porównuję ten efekt do żyroskopu siedzącego na huśtawce  gdzie Ziemia jest tym żyroskopem, słońce źródłem ciepła w centrum huśtawki i w końcu płaszczyzna ekliptyki jest samą huśtawką.

Rozważ to:

By zrozumieć moją hipotezę rozważ tę analogię. Umieść obracający się żyroskop na huśtawce która ma źródło ciepła (1000W lampa?) zlokalizowane w centrum (tu – punkcie oparcia) huśtawki. Gdy huśtawka przesuwa się w górę i w dół żyroskop pozostaje wyprostowany, zupełnie tak jak górna połowa twojego torsu pozostawałaby wyprostowana gdybyś siedział na huśtawce. Gdybyś pochylił huśtawkę wystarczająco w dół – powiedzmy po stronie po której siedzi żyroskop – wtedy górna połowa żyroskopu otrzymałaby więcej ciepła. Gdybyś wtedy przesunął żyroskop na drugą stronę huśtawki bez zmiany nachylenia huśtawki, górna połowa żyroskopu otrzymałaby więcej ciepła.

Teraz podstawiamy:

Huśtawka = Ekliptyka
Źródło Ciepła = Słońce
Żyro = Ziemia
Ruch żyroskopu na drugą stronę huśtawki = 1/2 roku orbity wokół słońca.

Myślę, że widzisz do czego zmierzam. Można użyć tej analogii by wytłumaczyć dlaczego lód topi się na obu biegunach i dlaczego nasze pory roku są ostrzejsze oraz raporty mówiące, że słońce wschodzi i zachodzi w innych miejscach niż w przeszłości. Twoje przemyślenia?

Pozdrawiam,

Dave

 

Tłumaczył: Redimix dla davidicke.pl