Zaloguj się
Nazwa użytkownika:   Hasło:   Loguj mnie automatycznie  
Dzisiaj jest 24 sty 2020, 17:47

Strefa czasowa UTC [letni]

Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 9 ] 
Autor Wiadomość
Post: 18 lip 2011, 18:13 
Żywioły

Żywioły to moce świata. W trzeciej gęstości są rzeczywistą siłą. Pojęcie Żywiołów w hiperfizyce jest czym innym niż ich zmaterializowanie w świecie. To co tutaj widzimy w postaci,czasami, szalejących sił, jest tylko objawem tego, co dzieje się w przestrzeni. O istnieniu żywiołów jako sił kształtujących wiedziano już od tysięcy lat. Tylko nauka współczesna je pomija. Bardzo niesłusznie, ponieważ są najistotniejszymi siłami różnicującymi naturę. Nie spotkałam opracowania, w którym zastanawiano by się dlaczego woda jest wodą a powietrze powietrzem.

Chemia usiłuje dzielić pierwiastki według ich właściwości na grupy, które mają wyjaśnić te problemy. Ale opisuje tylko objawy. Dalej nie wiadomo dlaczego woda jest wodą. Jest – bo jest. Żywioły w kontekście mocy kształtujących materię nazwano tak samo jak nazywają się w języku potocznym. Czyli, żywioł wody, powietrza, Ziemi, metalu i śmierci.
Żywioł to system przekodowywania informacji z DSŚ na poziom strukturalny – siatek strukturalnych i cząstek.
Żywioł jest makro – algorytmem Głównego Logosa wprowadzonym na DSŚ. Określa w skali całego Wszechświata sposoby kształtowania materii i wpływania na nią. Zasady są takie same dla całego Wszechświata. Żywioł, niezależnie od poziomu jaki na fraktalnej mapie Wszechświata zajmuje dany rejon, działa bardzo podobnie. Rejony działania żywiołów to obszary redrykcyjne. Przechodząca przez nie informacja zmienia swoją charakterystykę nabierając właściwości zgodnej z programem danego obszaru, czyli żywiołu. Obszary redrykcyjne są ruchome.
Żywioł określa:
– zestaw algorytmów, które uwalniając się z DSŚ wprowadzą swoją specyfiką określony ciąg wydarzeń w przestrzeni.
– daje bazowy zestaw atrybutów cząstek
– określa kierunek zmian, jakie po jego zadziałaniu mają nastąpić.
Maksymalnie upraszczając – żywioł jest to ciąg algorytmów kształtujących strukturę w sposób charakterystyczny
dla tych właśnie algorytmów.

Środowisko po zadziałaniu żywiołu zmienia się stosownie do informacji jaką żywioł przekazuje. Cząstki w bardzo konkretny sposób zmieniają swoje atrybuty i w związku z tym, stosownie do nich, zmieniają sposób zachowania się na siatkach i w przestrzeni. W czasie kształtowania się materii z chaosu, żywioł określi co ma powstać z cząstek elementarnych. Jeśli cząstki znajdą się w dominacji żywiołu Ziemi to na trzeciej gęstości powstaną atomy budujące skały, piasek i tego typu minerały.
Jeżeli zadziała żywioł powietrza, to powstaną gazy.
Jeśli zadziała żywioł wody, powstanie woda i inne płynne struktury.
Jeśli zadziała żywioł metalu, powstaną pierwiastki, które nazywamy metalami.
Jeśli zadziała żywioł ognia mamy płomień.
Po zadziałaniu żywiołu śmierci struktura się rozpada.
To takie najprostsze przeniesienie znaczenia. Ale żywioł nie wyznacza tak prosto i jednoznacznie kategorii materii. Jeśli struktury są już ukształtowane to żywioł nie przemieni ich w coś innego. Zadziała w sposób specyficzny dla siebie, nieco zmieniając właściwości struktury.

Żywioły uwalniają się z siatek w następujący sposób:
Odpowiednie algorytmy środowiska lub istoty wzbudzają kompatybilne do nich algorytmy siatek świadomości. W odpowiedzi na to pobudzenie, siatki wytrącają z siebie algorytmy wpływające na siatki strukturalne i cząstki. Cząstki dzięki tym algorytmom otrzymują atrybuty, które zmieniają ich
właściwości i w związku z tym, zachowanie.
Mechanizm wydaje się prosty. Wszystkie działania we wszechświecie odbywają się w ten sposób. Algorytmy działają na algorytmy. To najprostsze i najbardziej lakoniczne określenie bardzo skomplikowanych procesów.
W dodatku procesy dotyczą struktur mniejszych niż mikroskopijne i nie da się ich zobaczyć zmysłami ani przyrządami. Nie zobaczymy tych struktur nie dlatego, że są małe, ale dlatego, że są poza możliwością naszego postrzegania. Nie mamy ani możliwości zmysłowego odbioru tych danych ani wzorca do ich postrzegania. Dlatego nawet nie wpadniemy na pomysł aby spróbować to dostrzec. Należy również pamiętać, że postrzegamy tylko nieskończenie mały ułamek rzeczywistości. Wcale nie mam tutaj na myśli rozległości Wszechświata. Chodzi o to, że nie widzimy gęstości, fraktalności, złożoności. Wiemy o istnieniu tylko cząstek zawieszonych na dwóch siatkach strukturalnych. a trzecia gęstość to również cząstki oparte na wzajemnych kombinacjach trzech siatek. To zupełnie zmienia postać rzeczy.
Żywioły działają na całą materię wywołując skutki, które dla nas mogą wydać się
nielogiczne, ponieważ nie postrzegamy całości obrazu. Coś nam „wyskakuje” z za zasłony i za nią znika. Ale od tego co jest za zasłoną zależy to, co przed nią. Z za tej zasłony działają właśnie
żywioły. My obserwujemy tylko scenę, na której odbywa się nasz spektakl, ale właściwy teatr jest za kurtyną. To stamtąd przychodzą aktorzy, reżyser i cała machina teatru. To tam istnieje przyczyna
i mechanizm tego, co jest widoczne na scenie.

W trzeciej gęstości żywioł nie tworzy określonych pierwiastków, ani nie określa ściśle ich właściwości. Żywioł nadaje i przenosi jedynie atrybuty. Nie można wobec tego odnaleźć jakichś znanych chemii i fizyce zależności, które pasowałyby np. do układu okresowego. Każdy pierwiastek może podlegać każdemu żywiołowi. Mało tego, w substancjach praktycznie nigdy nie ma jednego żywiołu. Może być co najwyżej przewaga jakiegoś żywiołu, który będzie określał właściwości substancji. i tak np. W wodzie jest 1/3 żywiołu wody. W wodzie zamrożonej jest więcej żywiołu metalu niż wody.

Obserwujemy kosmos i nie wydaje się nikomu dziwne, że są w nim obiekty podobne do siebie. Z substancji stałych zbudowane są planety. Z gazów gwiazdy i mgławice. To jest
oczywiste. Natomiast astronomowie uporczywie szukają wody w kosmosie i podejrzewają, że woda jest czymś wyjątkowym. Tymczasem woda jest, tak jak wszystko inne, produktem żywiołu i ma takie samo prawo występować jak wszystkie inne substancje. Nie jest w kosmosie niczym wyjątkowym. Może jedynie mieć trudności w utrzymaniu się w postaci płynnej ze względu na
temperatury panujące na planetach.
Niektóre rejony przestrzeni są pod wpływem dominacji jakiegoś żywiołu.
Żywioły mają w przestrzeni swoją geografię. Nauka nie ma pojęcia o tych siłach i
w związku z tym ich nie szuka. Ale o istnieniu ich wiedziała ezoteryka. Różne systemy ezoteryczne, z różnym skutkiem, próbują tę geografię ustalić. Największą uwagę do żywiołów przywiązuje astrologia. Wpływy planet w astrologii nie określają ich jakiegoś tajemniczego promieniowania. Planety są tylko punktami orientacyjnymi, określającymi geografię strumieni żywiołów. Człowiek urodzony pod wpływem określonej kombinacji żywiołów będzie miał w specyficzny sposób
ukształtowane subtelne układy sił w umyśle i mózgu. To naturalnie wpłynie na jego osobowość. Układy planet określone w astrologii próbują odzwierciedlić kombinacje układu żywiołów
w przestrzeni. Określają obszary redrykcyjne. Nie jest to proste, ponieważ układ zarówno przestrzeni jak i sił w niej rządzących jest fraktalny. Nakłada się więc jedno na drugie i jest jedno w drugim, drugie w trzecim itd. Chociaż astrologia, w bardzo dużym przybliżeniu i z dużą niedokładnością, określa te pola wpływów, to i tak, w zadziwiający sposób, jest skuteczna. Byłaby również względnie obiektywna, gdyby nie nadinterpretacja astrologów. Niektórzy wymagają od niej tego, czego ona dać nie może i tworzą całe historie na bazie kilku danych. a już na pewno astrologia nie przepowie przyszłości. Bez względu na metodę, dokładnie przyszłości odgadnąć się nie da. Można tylko przepowiedzieć prawdopodobne tendencje, wynikające z obecnego układu i aktualnych wpływów sił. To astrologia rzeczywiście może zdziałać, choć nie należy spodziewać się tutaj jednoznaczności i dokładności, bowiem ilość zmiennych działających na obiekt w każdym momencie jest tak duża, że żaden system nie jest w stanie tego zanalizować.
Ponieważ żywioły są siłami przestrzeni, to przenikają przez wszystkie gęstości. Bariery gęstości nie są dla nich przeszkodą, ponieważ żywioły generowane są z DSŚ. To na siatkach świadomości jest na nie informacja. a jak wiadomo, DSŚ nie podlegają granicom gęstości. One są ich bazą poza strukturą.
Informacja nieco różni się w różnych rejonach Wszechświata, przez który siatka przechodzi. Bez względu jednak na gęstości, żywioły mają taki sam wpływ, tylko inaczej się on objawi
w zależności od tego, na jaką materię podziała.

Charakterystyka Żywiołów

Żywioł ziemi
Pod wpływem żywiołu ziemi budują się stabilne i trwałe struktury np. krystaliczne. Wszystkie inne struktury żywioł tenstabilizuje. Słabo przewodzi informację. Nie ma powiązań
z siatkami świadomości. żywioł ziemi generuje się tam, gdzie przepływy informacyjne nie są chaotyczne. Cząstki w żywiole ziemi budują na wszystkich gęstościach stałe struktury, w tym
szkielety istot. Pod wpływem tego żywiołu cząstki wchodzą we wzajemne, silne wiązania i stają się mniej reaktywne w stosunku do cząstek, do tej pory nie związanych z nimi.

Żywioł metalu
Tworzy stabilne struktury. Musi się wiązać przynajmniej z jedną siatką strukturalną. Tworzy struktury przeznaczone do przewodzenia informacji, tj. kanały energetyczne w ciałach na wszystkich gęstościach, centra dyfrakcyjne w ciele człowieka, przewodzące informacje z gęstości trzeciej na czwartą i odwrotnie. W ciałach istot najlepiej przewodzi informację na krótkich
dystansach. Przewodzenie informacji jest szybkie, ale niekoniecznie płynne.
W trzeciej gęstości cząstki w żywiole metalu przewodzą ładunki i elektrony. Prawdziwe przewodnictwo elektryczne odbywa się za pomocą cząstek pod wpływem żywiołu metalu związanych z siatką kwantową. Elektrony na siatce kwantowej są najszybsze.

Żywioł wody
Tworzy struktury płynne i półpłynne. Nie przewodzi informacji bezpośrednio, ale za pomocą cząstek. Ma ciągłe i harmonijne przepływy. Działa jak taśmociąg. Przesyła się za jego
pomocą duże i stabilne ciągi informacyjne. Cząstki w żywiole wody, nie muszą ale mogą, wiązać się z siatkami strukturalnymi. żywioł ten rozluźnia wiązania i pod jego wpływem struktura
rozpuszcza się, lub rozluźnia, ale nie rozdrabnia. Jest przyczyną pływania kontynentów i procesów górotwórczych. To właśnie żywioł wody powoduje, że podstawa kontynentów jest półpłynna.
Gdyby nie rozluźnienie materii, to nie wypiętrzały by się góry bo konstrukcja kontynentów byłaby sztywna i twarda.

Żywioł ognia
Dotyczy cząstek, które tworzą siatki strukturalne ale żywiołognia „dotyka” tylko cząstek nie związanych z nimi. Takimi cząstkami są np. kwanty. Odpowiada za przekazywanie informacji,
ale poza siatkami strukturalnymi.
Zjawisko „ogień” ma w sobie dużo żywiołu ognia – co nie znaczy, że jest tym żywiołem. Również temperatura nie jest żywiołem ognia. Żywioł ten jedynie sprzyja podniesieniu temperatury, ale nie jest to warunek konieczny i zawsze obserwowany.
Ogień jest wytrąconymi z atomów cząstkami falowymi, kwantami, fragmentami falowymi i fotonami. To, że postrzegamy to zjawisko tak jak postrzegamy, to zasługa naszych wybiorczych zmysłów i wzorca do ich interpretacji.

Żywioł powietrza
Żywioł ten znacząco ułatwia cząstkom zdolność do reakcji, która jest przenoszeniem atrybutów. Czyli cząstkom nie związanym ułatwia wzajemne reagowanie. Ale na wiązania nie ma
wpływu. Nie tworzy nowych wiązań i nie niszczy już istniejących.
Substancje w postaci gazowej mają przewagę żywiołu powietrza.
Przenosi informację na krótkim i długim dystansie. Na piątej gęstości są na nim zapisane egregory.

Żywioł śmierci
Zmniejsza wzajemne interakcje cząstek. Niszczy wiązania, odbiera atrybuty, zmniejsza ich zdolność przekazywania. Żywioł śmierci ma mały zakres atrybutów. „Rozbraja” to cząstkę. Staje się ona mało aktywna. Przez to zmniejsza stabilność struktur lub je wręcz rozkłada. Słabo przewodzi informację. Ułatwia działanie czynników kosmicznych. Żywiołami można świadomie operować wpływając przez to na środowisko. Jeśli działania są silne, to można wywołać zjawiska
określane jako paranormalne. Dzięki możliwości generowania żywiołów można wpływać na pogodę. Poza tym – materię podgrzać, schłodzić, przesunąć, rozluźnić, aż do rozpuszczenia.
Wykonywać najrozmaitsze tego typu sztuczki. Polega to na naciśnięciu za pomocą woli na odpowiednią grupę algorytmów, które „otworzą zawór” na DSŚ. Te wypuszczą algorytmy do
przestrzeni pobudzając siatki strukturalne. Wykonanie takich sztuczek w trzeciej gęstości wymaga dużo energii, jeśli nie ma się gotowych zestawów algorytmów. Posiadanie ich jest jednak bardzo obciążające dla systemu człowieka. Dlatego te zjawiska mało kto potrafi wywołać.
Natomiast operowanie nimi na czwartej gęstości jest stosunkowo łatwe. Za ich pomocą można budować myślokształty, bloki zdarzeniowe, wpływać na umysły. Można wykonać coś w rodzaju chirurgii umysłu. Algorytmy i programy z umysłu wyrzucić, dodać, przemieścić. Takie zabiegi bardzo szybko i skutecznie leczą umysł. Żywioły służą tutaj za narzędzie. Oprócz tego do takich operacji używa się czynników kosmicznych. Wbrew pozorom są to zabiegi bezpieczne, ponieważ przestrzeń ma swoje normy i mechanizmy zabezpieczające przed nadużyciami. Poza tym operować tymi mocami nie może każdy. Trzeba mieć umysł odpowiedniej klasy. Odpowiednio „ciężki”, ażeby móc wywrzeć presję na DSŚ. Szczególnie dużej mocy wymaga operowanie czynnikami kosmicznymi. Takie umysły mają istoty na bardzo zaawansowanym poziomie rozwoju corsupa na piątej gęstości, lub istoty z szóstej gęstości.
Przepisy magii i alchemii operują w większości na żywiołach. Ich skuteczności zależy od algorytmicznego wyposażenia maga. Również dzięki świadomości i wiedzy, nawet bez tego wyposażenia, można żywiołami operować. Jednak używając ich należy pamiętać, że są to kosmiczne moce i zachować dużą ostrożność oraz respekt.

fragment książki "Hiperfizyka" J. RajskaNa górę
   
 
 

UDOSTĘPNIJ:

Share on Facebook FacebookShare on Twitter TwitterShare on Tuenti TuentiShare on Sonico SonicoShare on FriendFeed FriendFeedShare on Orkut OrkutShare on Digg DiggShare on MySpace MySpaceShare on Delicious DeliciousShare on Technorati TechnoratiShare on Tumblr TumblrShare on Google+ Google+

: 18 lip 2011, 18:13 
Offline
VIP Member
Awatar

Rejestracja: 17 kwie 2009, 22:37
Posty: 10000
Lokalizacja: PLNa górę
   
 
 
Post: 18 lip 2011, 22:02 
Cytuj:
Wrażenie władania może być co najwyżej iluzją stworzoną przez nasze ego, a jak wiemy ci po ciemnej stronie mają je większe ;)

Dlatego właśnie ci po ciemnej stronie kontroluja nami i nasza rzeczywistoscia. Swiat wyglada tak jak wyglada, bo reszta czyli 90% mysli w tej materii podobnie jak ty. Gdyby świadomośc była na wyższym poziomie chociażby na takim by zmusić większość do poznania tych zasad, a nie ciagle mielic to samo, czyli- masz ego ziom, ale wibra , będzie grubo, albo inne bezmozgie przyspiwewki niekumacji (lub własnie ego) , to ten swiat wygladalby o wiele lepiej, bo wiedzac jak dzialaja sily na poziomie astrala, mielibysmy wieksza kontrole nad tym co powinnismy tworzyc.

Cytuj:
Jednak pewnej rzeczy nadal nie rozumiem, żywioły są istotami "zewnętrznymi" posiadającymi własną wolę
skad wy to bierzecie,z wikipedii?
Jaka wola znowu, co wy macie z ta wolna wolą to się zakodowało już w głowie jak robak, wolna wola to swiadomosc siebie i kreacji we wszechsiwecie, podobnie jak miłośc -jest po to by obudzila w tobie swiadomosc zjednoczenia z wszechsiwatem i wszlekimi jego formami istot ktore kreuja jego myśl. i koniec.
Zywioly to nie istoty!!! kompletny brak zrozumienia tematu.
Nie wiem jak w skrocie wyjasnic ale tak bedzie najprosciej:
Żywioly to są moce , sa mozna powiedziec podstawowymi i glownymi zalozeniami Logosa, za ich pomoca mozliwe sa zasady i sposoby ksztaltowania materii we wszechswiecie. kazdy z zywiolow ma swoje odpowiednie mozliwosci ktore działając na siatce strukturalnej poprzez ich przenikanie i laczenie, tworza obraz materii

Cytuj:
przez phillip
Witanko,
A mnie interesuje kwestia 2012

w grudniu 2012 bedzie grill i barbeque u mnie na ogrodku, beda plejadianki!! ponoc niezle sztuki:)


Ostatnio zmieniony 18 lip 2011, 23:07 przez Ozyrys, łącznie zmieniany 3 razy


Na górę
   
 
 
Post: 18 lip 2011, 22:17 
Offline
Grand Master Architect * 12th Degree
Grand Master Architect * 12th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 11 cze 2009, 21:18
Posty: 841
Ozyrys pisze:
Cytuj:
Wrażenie władania może być co najwyżej iluzją stworzoną przez nasze ego, a jak wiemy ci po ciemnej stronie mają je większe ;)

Dlatego właśnie ci po ciemnej stronie kontroluja nami i nasza rzeczywistoscia.
....

Ok pomyślę nad tym, tym bardziej że sam zauważyłem że ciągłe "mielenie" stało się dla mnie czymś w rodzaju dogmatu religijnego, ach te pułapki matrixa :)Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 19 lip 2011, 17:51 
Cytuj:
Ozyrysie, proszę w innym miejscu wklejać ów wypaczenie, jakim jest ten materiał przez Ciebie tu cytowany. Nie zawiera on wrażliwości i tak ważnej subtelności w interakcjach energetycznych. Proszę administratora o rozdzielenie i tym samym uwolnienie tematu, który założyłem/am od tej schematycznej gorteski zwanej "Hiperfizyką", będącej zlepkiem teorii wykreowanych przez umysły.


Z szacunkiem Uzuli, ale wiem jak boli bardzo fakt ze pewne treści z systemu wartości który posiadasz ulegają zmianie. Nie masz monopolu na wiedzę. A jeśli ją masz bo tak dajesz do zrozumienia, to podaj argument bardziej konkretny, który przekona innych, że mówienie i szydzenie z czyjejś wiedzy i pracy jest uzasadnione. Samo gadanie "zlepek teorii","Schematyczna groteska" nie wiedząc i nie zapoznając się z tematem, jasno daje do zrozumienia, ze jesteś zamknięty w swoim systemie , i na wąskiej bazie informacji budujesz obraz całości. Zabraknie ci w ten sposób niedługo wspołczynników. A propo groteski, twój styl "zulugula" to dopiero groteska, do tego trzeba mieć talent:)Na górę
   
 
 
Post: 19 lip 2011, 21:15 
Symbioza istot okien-gwiazd i istot zywiolowych jest jak melodia synchroniczna... :buja:@Ozyrys

Nikt ci tu nie pluje do kaszy, nie szalej tak. :)
Przestan przedstawiac to, co przeczytales u Pani Rajskiej, jak prawde ostateczna.
Daj sie tu tez ludziom pobawic konwencja i innym sposobem nazywania zjawisk. :)
Zwazywszy na to, ze wszystko jest przejawem dzialania jednej, niewiarygodnie inteligentnej, i nieskonczenie poteznej, absolutnie swiadomej sily, mozna powiedziec ze zywioly to tez istoty... :język: , i wcale nie traktowac tego jak aksjomatu, tylko hipoteze. No wez sie troche pobaw, sprobuj byc dzieckiem wiecznej kreacji... :DNa górę
   
 
 
Post: 19 lip 2011, 22:23 
Cytuj:
Przestan przedstawiac to, co przeczytales u Pani Rajskiej, jak prawde ostateczna.


Zbyt dużo w moim życiu było takich "prawd ostatecznych" bym teraz skupiał się na jednym i zamykał sobie drogę do odkrywania siebie . To dla mnie kolejny etap, jak dla każdego z was moment w którym znajdujecie się teraz.
Nic dla mnie nie jest ostateczne dopóki nie doświadczę. Każdy ma osobistą drogę poszukiwań- życie. Cel określony, i tak spotkamy się w tym samym punkcie. Z jakim bagażem i świadomością, to już zależy od każdego z osobna.
Nie starajmy się rozdzielać nas poprzez takie nieścisłości, właśnie w takich momentach trzeba szukać zrozumienia, bo wtedy prowadzi to do rozwoju.Na górę
   
 
 
Post: 19 lip 2011, 22:53 
Ozyrys pisze:
Nie starajmy się rozdzielać nas poprzez takie nieścisłości, właśnie w takich momentach trzeba szukać zrozumienia, bo wtedy prowadzi to do rozwoju.


Odnoszac to do Twoich poprzednich postow w tym temacie, i teraz do ostatniego:
CZY JESTES SWIADOMY, JAK WIELKIEGO DYSONANSU DOSWIADCZASZ W SOBIE ??

Sam sobie zaprzeczyles.
Jak widze, glowa wie co mowi....ale emocje nie za bardzo wiedza co robia.Na górę
   
 
 
Post: 01 sie 2011, 2:45 
Offline
Fellow Craft * 2nd Degree
Fellow Craft * 2nd Degree

Rejestracja: 23 kwie 2011, 20:32
Posty: 19
Płeć: mężczyzna
Ozyrys pisze:

Zbyt dużo w moim życiu było takich "prawd ostatecznych" bym teraz skupiał się na jednym i zamykał sobie drogę do odkrywania siebie . To dla mnie kolejny etap, jak dla każdego z was moment w którym znajdujecie się teraz.
Nic dla mnie nie jest ostateczne dopóki nie doświadczę. Każdy ma osobistą drogę poszukiwań- życie. Cel określony, i tak spotkamy się w tym samym punkcie. Z jakim bagażem i świadomością, to już zależy od każdego z osobna.
Nie starajmy się rozdzielać nas poprzez takie nieścisłości, właśnie w takich momentach trzeba szukać zrozumienia, bo wtedy prowadzi to do rozwoju.


Słusznie Ozyrys.

W szerszym kontekście oznacza to posługiwanie się w dyskusji argumentami.
Mogą to być rozmaite argumenty: logiczne, naukowe, zdroworozsądkowe, czy wynikające z własnych doświadczeń.
Również należy odróżniać osobę od jej poglądów czy przekonań.
Można się z czyimiś poglądami nie zgadzać, ale dobrze by było wpierw uzasadniać z kolei swoje własne stanowisko.
Tymczasem psychiczna postawa pana Uzuli, tudzież innych (co udowadniać za bardzo chyba nie trzeba) wybitnie zorientowana jest na tzw. zjadliwość !
Sam ze swej strony nie przedstawia żadnej wiedzy na temat żywiołów, ale naprędce szykuje pomówienia.
Takie istoty są niebezpieczne dla swojego rozwoju jak i rozwoju innych ponieważ zabierają innym życiową przestrzeń.

Co gorsza nie umieją nawet rozmawiać !
Dlaczego?
A niby skąd mają to umieć ? Nikt ich tego przecież nie nauczył.
W szkołach nie ma filozofii, która uczy dyskursu.
Dlatego potem reagują - emocjonalnie.
Denerwują ich poglądy, które nie są zgodne z ich własnymi.
Nie umieją odpierać argumentów, miotają inwektywy, obrzucają interlokutorów pomówieniami
reagują agresywnie tylko dlatego, że ktoś przedstawia coś co nie jest zgodne z ich widzeniem świata.
A wzorców dobrych nie ma!
A wręcz są złe, jako te wszelakie dyskusje.....Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 01 sie 2011, 13:04 
Ozyrys pisze:
Cytuj:
przez phillip
Witanko,
A mnie interesuje kwestia 2012

w grudniu 2012 bedzie grill i barbeque u mnie na ogrodku, beda plejadianki!! ponoc niezle sztuki:)


Zmieniłem zdanie, wpadam na imprę :drugged:Na górę
   
 
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 9 ] 

Strefa czasowa UTC [letni]Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Nowości Nowości Mapa Strony Mapa Strony Index Mapy strony Index Mapy strony RSS RSS Lista kanałów Lista kanałów | Powered by phpBB © 2007 phpBB3 Group