Forum DI
http://davidicke.pl/forum/

COLIN WILSON - PASOŻYTY UMYSŁU
http://davidicke.pl/forum/colin-wilson-pasozyty-umyslu-t2409-30.html
Strona 2 z 2

Autor:  SacralNirvana [ 08 wrz 2013, 22:01 ]
Tytuł:  Re: COLIN WILSON - PASOŻYTY UMYSŁU

Nie wiedzialam, gdzie to podpiac, wiec podpielam tutaj. Jezeli nie pasuje, to oczywiscie mozna skasowac/przeniesc gdzie indziej.


Cytuj:
Astralna infekcja

Według magazynu «SA Scientific Journal”, grupa naukowców z Uniwersytetu w Kapsztadzie dokonał sensacyjnego odkrycia. Otrzymała potwierdzenie, że nasze umysły opanowały istoty astralne! Znaczenie tego odkrycia jest na tyle doniosłe, że wszystkie badania powiązane ze studiowaniem tego oddziaływania zostały utajnione, jak również podjęto próby usunięcia wszystkich wcześniejszych publikacji, które informowały o tym!

Opinii publicznej znana jest od dawna metoda małżeństwa Kirlian, którzy jako pierwsi wykonali zdjęcia pól wokół obiektów biologicznych. Badacze, zajmujący się studiowaniem zjawisk paranormalnych, kojarzą te pola z aurą obiektów. W różnych publikacjach, od popularnonaukowych do poważnych prac o tej tematyce można znaleźć wiele zdjęć wspomnianych pól uzyskanych metodą Kirlianowską i pozwalających zaobserwować w nich dynamikę. Istnieje dość duża liczba poważnych badań potwierdzających współzależność dynamiki tych pól z psychofizjologicznym stanem człowieka.

phpBB [video]Zespół naukowy Uniwersytetu Capetown, Południowa Afryka, w którego składzie znaleźli się badacze z wieloletnim doświadczeniem w badaniach nad zjawiskami paranormalnymi, w tym metodami utrwalania aury, na których czele stanął doktor filozofii Ngungu Tobago, znany w świecie naukowym ze swoich badań dokonujących rewolucji w uświadomieniu ważności tych pól w życiu człowieka.

Opracowane przez naukowców metody badań i wynaleziony przez nich przyrząd (Patent USA, № US 5, 253, 984 B1), pozwoliły nie tylko zarejestrować dynamikę aury biologicznych obiektów ale również, na podstawie doświadczeń, dokonać odkryć, które prawdopodobnie przejdą niezauważone przez szeroką światową społeczność. Badania jeszcze trwają, ale już większość z nich utajniono w związku z tym, że pozwalają one na sensacyjne odkrycia w ocenie behawioralnych cech ludzkich. Jednakże, niektóre wyniki tych badań wyszły na światło dzienne. Rzecz w tym, że metody pobierania próbek i przyrządy, opracowane przez naukowców, na wczesnym etapie badań rozpoczęto przez duże grupy ludzi, wśród których niemożliwe było zatajenie informacji o wynikach eksperymentów. Uzyskane wyniki świadczą o tym, że ma miejsce bezpośredni związek, tak zwanych astralnych istot z człowiekiem. Znane są wszystkim, próby różnych badaczy zjawisk paranormalnych, utrwalania na błonie fotograficznej tzw. astralnych istot – duchów, poltergeist i innych. Niektóre z tych prób zakończyły się sukcesem.

Jednak niektórzy badacze nadal kwestionowali prawdziwość tych zdjęć. Grupa naukowców z Uniwersytetu Cape Town swoimi badaniami rozwiała wszelkie wątpliwości związane z tą kwestią dowodząc prawdziwości uzyskanych zdjęć, co spowodowało opatentowanie ich wynalazku w USA. Stosując udoskonaloną metodę małżeństwa Kirlian, udało im się uzyskać nie tylko wyraźne odbitki tych astralnych obiektów, ale również przestudiować ich dynamiczną charakterystykę, w tym dynamikę spektrum promieniowania i dynamikę składników ich pól. Zaczynając badania kilka lat temu i otrzymując zachęcające wyniki postanowili oni udoskonalić metody swoich badań, co doprowadziły do odkryć, które wstrząsnęły społecznością naukową. Otrzymano dane za pomocą bezpośredniego współdziałania astralnych istot z aurą ludzi! Bardziej szczegółowe badania dynamiki tych obiektów i ich interakcji pozwoliły ujawnić pewne wzorce zachowań i ich związek z ludźmi. Tak więc, na przykład, uzyskane zdjęcia pozwalają zobaczyć “przenikanie” astralnych istot do aury człowieka. Na poniższych zdjęciach można to wyraźnie zobaczyć.


Obrazek


Obrazek


Powyższe zdjęcia zostały wykonane na urządzeniach w laboratorium, zakamuflowanych pod foto-studiem. Zrobiono to w celu zapewnienia czystości eksperymentu, tak aby uczestnicy nie domyślili się celu badania. Dlatego też zdjęcia robiono w słynnej pracowni projektowej nie wywołującej podejrzeń. Dalsze badania wykazały, że pola oznaczające astral mają zmienną intensywność. ObrazekNa początku badacze zaliczyli to do statystycznych fluktuacji. Jednak drobiazgowe badania wykazały, że te fluktuacje korelują z harmonicznymi składowymi modulowanego sygnału. Analiza tych fluktuacji za pomocą potężnego komputera ze specjalnie opracowanym algorytmem dała nieoczekiwane rezultaty. Okazało się, że te fluktuacje korelują z bioelektromagnetyczną aktywnością mózgu człowieka, z którym te istoty współdziałają. Wyjaśniając te korelacje, naukowcy twierdzą, że udało im się ustalić etapy “przenikania” astrala w aurę obiektu. Z ich badań wynika, że na pierwszych etapach owego “przenikania” astral synchronizuje swoje wewnętrzne rytmy z rytmami “ofiary” i, w ten sposób zdobywa dostęp do aury “ofiary”. Po przeniknięciu do “ofiary”, zmienia się jej wewnętrzny rytm spowodowany wpływem astrala. Kompleksowe badania, z pomocą psychologów i psychoanalityków, wykazały wyraźną korelację między tymi fluktuacjami a psychofizjologicznymi reakcjami ludzi biorących udział w eksperymentach. Ponadto, wyniki tych prac naukowcy uzyskali będąc w ścisłej konspiracji.

Z informacji uzyskanych w początkowej fazie badań, można wyciągnąć kilka wniosków: Okazuje się, że istoty astralne można podzielić na dwie odrębne kategorie. Naukowcy umownie oznaczyli je jako “czarne” i “czyste”. Same te nazwy już mówią o charakterze tych obiektów. Różnią się one między sobą intensywnością światła, składem widmowym światła i jego dynamicznym charakterem. Wpływ tych istot na ludzi był różny. “Czarne” istoty na przykład, wykazują stałą aktywność w “próbach przedostania się” do aury człowieka. “Czyste” na ogół takiej aktywności nie wykazują. Powstały związek między aktywnością “czarnych” istot i psychofizjologicznym stanem ludzi, pokazuje ich odmienny od “czystych” istot stopień oddziaływania na nas. Zazwyczaj takie oddziaływanie wywoływało niczym nieuzasadnioną agresję u ludzi podczas nie adekwatnych do tego sytuacji. Na podstawie badań okazało się, że wielu ludzi jest pod stałym bezpośrednim wpływem tych istot! Niektóre z informacji uzyskanych w trakcie eksperymentów wskazują również, że istnieje wyraźny związek między zrównoważonym psychofizjologicznym stanem człowieka a “czystością” jego aury oraz narażeniem jej na “przeniknięcie”. Stabilność psychofizjologicznego stanu została określona przez szereg badań lekarskich i testów psychologicznych, w odniesieniu do reakcji badanych i niektórych specjalnie stworzonych sytuacji. W celu potwierdzenia lub odrzucenia tych wniosków, przeprowadzono badania statystyczne na dużych grupach ludzi. W badaniach tych brały udział różne grupy począwszy od więźniów, skończywszy na politykach i biznesmenach, zebrano ich razem aby omawiać różne zagadnienia. Ponieważ w celu zapewnienia czystości eksperymentu, było potrzebne stworzenie pełnej niewiedzy wśród badanych, badacze zostali zakamuflowani w grupie korespondentów przeprowadzających z nimi wywiady. Było to konieczne a niektóre niezręczności użytego sprzętu z powodzeniem zakamuflowano w aparatach fotograficznych. Pytania, które zadano badanym, przygotowała grupa psychologów w celu uzyskania adekwatnych behawioralnych reakcji.

Takie badania przeprowadzono między innymi na szczycie, który odbyło się w 2002 roku w Johannesburgu i dotyczył zrównoważonego rozwoju. Według badań stwierdzono, że prawie wszyscy politycy i biznesmeni zgromadzeni na szczycie w Johannesburgu, byli “zarażeni”! Wyniki tych badań zaszokował naukowców! Okazało się, że największa ilość “czarnych” istot z częściowym lub całkowitym przeniknięciem do aury, odnotowano w grupie polityków i biznesmenów! Liczba “zainfekowanych” przez “czarne” istoty wśród polityków i biznesmenów okazało się wielokrotnie przewyższająca grupę więźniów! Być może informacja o badaniach przedostała się do wysoko postawionych notabli i z tego powodu zdecydowali oni się nie pojawiać na szczycie?! Ponadto, przedmiotem badań “zainfekowania” astralami było wielu polityków najwyższej rangi z różnych krajów świata. Wyniki okazały się przygnębiające. Tak więc, badania potwierdziły ustalenia naukowców o tym, że ogromna liczba ludzi, szczególnie polityków i biznesmenów, znajduje się pod stałym wpływem “czarnych” astralów, kontrolujących ich świadomość i zachowanie! Dlatego najwidoczniej, działania polityków często są nieadekwatne do sytuacji politycznych i ekonomicznych w świecie.
Według materiałów “SA Scientific Journal”.Zrodlo: http://treborok.wordpress.com/astralna-infekcja/

Autor:  Sponsor [ 08 wrz 2013, 22:01 ]
Tytuł:  Re: COLIN WILSON - PASOŻYTY UMYSŁU


Autor:  Kris1 [ 24 sty 2015, 13:32 ]
Tytuł:  Re: COLIN WILSON - PASOŻYTY UMYSŁU

W książce o pasożytach umysłu opisana jest cząstka - wycinek tego co się dzieje w astralu ale nie tylko w astralu bo jako że jesteśmy istotami wielowymiarowymi to również w naszym ciele fizycznym, które tak naprawdę też można nazwać astralem, bo jak wiadomo materia jest zagęszczona formą energii a astral to przecież energia.
Żeby zrozumieć to co autor opisuje, trzeba by lepiej poznać budowę i zasadę działania tego co obecnie nazywamy człowiekiem.
Z tego co do tej pory udało mi się zaobserwować i nie mówię. że to jest już wszystko, to zaczęliśmy się inkarnować wraz z wielkim wybuchem - bing bongiem, jako dwie przeciwstawne sobie energie - ciemną i jasną zwane potocznie dobrem i złem, które można by to również nazwać wirusem umysłu.]
Jeśli by zamiast określenia wirus umysłu zastosować inną nazwę - czarne lustrzane odbicie to łatwiej by było zrozumieć z czym mamy do czynienia.
Z bing bongu powstała mieszanka wysoko wibracyjnej energii jak i jej przeciwieństwo czyli czarne lustrzane odbicie ,które wchodziły ze sobą w różne relacje potocznie można by je nazwać walką dobra ze złem.
W wyniku skomplikowanych reakcji biochemicznych końcu powstały organizmy które nazywamy ludźmi.
W ich budowie fizycznej nie ma w zasadzie różnic, ale działanie ciał energetycznych jest krańcowo odmienne.
Jedni zasilają się energią którą czerpią z rezerwuaru zwanego świętym gralem - energią życia lub Boską energią poprzez sznur aka.
Druga grupa z jakichś powodów zablokowała sznur aka a energie potrzebną do życia kradnie w już przetworzonej formie tym wysoko wibracyjnym.
Wygląda na to ze Ci jaśni mogą się spokojnie obyć bez ciemnych ale odwrotnie już się nie da.
Jednym z narzędzi służących do okradania jest zdalna hipnoza jak i bezpośrednia, w zależności od relacji między ludzkich.
Cały temat jest o wiele ciekawszy i rozbudowany i aby go pokazać trzeba by było napisać trylogię a na to nie bardzo mam czas.
Wracając do książki to uważam ja za pozytywna, bo wiele z tego co opisuje jest prawdą, możne tylko różni się nazewnictwem, ale kierunek jest podobny i dotyczy tego samego.

Autor:  Hakun [ 29 sty 2015, 9:19 ]
Tytuł:  Re: COLIN WILSON - PASOŻYTY UMYSŁU

Trening daje możliwość wyjścia z impasu. Praktyka.

Opisów jest dość dużo.
Treningów zresztą także.
Same studia teoretyczne nie załatwiają sprawy.

Praktyka. Trening.
Nic tylko robić.
I konsekwentnie do wyjścia.

Gadania - jest tu tysiące postów, na sieci więcej, co dalej...

Strona 2 z 2 Strefa czasowa UTC [letni]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/