Forum DI
http://davidicke.pl/forum/

Rząd światowy według Scientific American!
http://davidicke.pl/forum/rzad-swiatowy-wedlug-scientific-american-t9844.html
Strona 1 z 1

Autor:  EN.KI [ 31 mar 2012, 9:46 ]
Tytuł:  Rząd światowy według Scientific American!

Cytuj:
Rząd światowy według Scientific American!
Prisonplanet.pl
Polska
2012-03-29

Przed międzynarodowym spotkaniem RIO+20 mnożą się artykuły wzywające do ustanowienia rządu światowego. Podobnie jak miało to miejsce podczas niedawnego szczytu ONZ w Durban pojawiają się plany ratowania świata przed ekologiczną zagładą. Oczywiście żadnej zagłady nie będzie, a cały koncept problematyki CO2 i globalnego ocieplenia został wymyślony przez Klub Rzymski ponad 30 lat temu. Celem popularyzacji tej problematyki jest, jak napisali twórcy, stworzenie globalnego zagrożenia będącego w stanie zunifikować cały świat.

W książce “FIRST GLOBAL REVOLUTION” (“Pierwsza globalna revolucja”), Alexander King, Bertrand Schneider, (Orient longman) która przedstawiła wyniki badań możemy m.in. przeczytać:
“str 74. W poszukiwaniu wspólnego wroga, przeciwko któremu możemy się zjednoczyć, wpadliśmy na pomysł taki, iż zanieczyszczenie, groźba globalnego ocieplenia, brak wody, głód itp., spełnią nasze oczekiwania. Wzajemne oddziaływanie tych zjawisk jako całość oraz poszczególne ich elementy stanowią zagrożenie, z którym muszą się skonfrontować wszyscy na całym świecie. Wskazując te niebezpieczeństwa jako wroga, możemy wpaść w pułapkę, przed którą już ostrzegaliśmy czytelników, a mianowicie pomylenia objawów z przyczynami.

Wszystkie te niebezpieczeństwa są powodowane przez ingerencję ludzkości w naturalne procesy, i tylko dzięki zmianie postaw i zachowań społeczeństw, negatywne zmiany mogą być przezwyciężone. Idąc dalej tym tokiem myślowym, prawdziwym wrogiem jest sama ludzkość.”

“str 81. Ogromna liczba różnic pomiędzy społecznościami była dotychczas uważana za sferę nie do pogodzenia. Różnice w wartościach, etyce, interpretacji w całej strukturze społecznej świata były zbyt odległe. Po raz kolejny doszliśmy do konkluzji, iż tylko poprzez bezkrytyczne przyjęcie na całym świecie wspólnego kodeksu etycznego, skierowanego na przetrwanie rasy ludzkiej i żyjącej planety, mogą rozbieżne interesy być zharmonizowane lub, przynajmniej tolerowane.”

Ta filozofia stworzenia sztucznego problemu by usprawiedliwić drastyczny proces unifikacji całego świata obecnie przyjmuje coraz bardziej fundamentalistyczny ton. W ostatnich artykułach możemy przeczytać o depopulacji ziemi, modyfikacji genetycznej ludzi, masowej sterylizacji, geoinżynierii, skończywszy na niszczeniu ekonomii, kontroli wody i żywności i wprowadzeniu globalnych podatków by zrealizować szalone cele.

phpBB [video]


Do serii artykułów dołącza obecnie ciesząca się szerokim uznaniem gazeta Scientific American. W artykule pt “Efektywny rząd światowy będzie niezbędny by ocalić nas przed klimatyczną katastrofą” możemy przeczytać, że obecnie problemy techniczne wprowadzenia globalnego systemu nie są problemem... problemem są ludzie. Artykuł zauważa, że obecnie będzie musiała być wprowadzona jakaś forma globalnej propagandy, inżynierii społecznej, socjotechnik i cały wachlarz metod psychologicznych by zmienić ludzkie myślenie i pokierować nim w jednym kierunku.

"Efektywny rząd światowy będzie niezbędny by ocalić nas przed klimatyczną katastrofą." Gary Stix.
"[...] Gdybym miał to zrobić od nowa, zaplanował bym to inaczej niż zrobili to moi drodzy redaktorzy. Zmniejszył bym ilość miejsca poświęconego na fuzję jądrową, czysty węgiel, poświęcając przynajmniej połowę dostępnego miejsca na felietony z zakresu psychologii, socjologii, ekonomii i nauk politycznych. Doszedłem do wniosku, że szczegóły techniczne są łatwiejszą częścią. To Inżynieria społeczna jest najtrudniejszym z elementów. Lot na księżyc i projekt Manhattan były dziecinnie proste w porównaniu z koniecznymi zmianami sposobów w jaki się zachowujemy."

Artykuł nt polityki, autoryzowany przez kilkudziesięciu naukowców pojawił się 15 marca w gazecie ”Science” potwierdzając ten punkt: "Społeczeństwa ludzkie muszą obecnie zmienić kurs, omijając z dala krytyczne punkty w ziemskim systemie, które mogłyby prowadzić do szybkich i nieodwracalnych zmian. To wymaga fundamentalnej restrukturyzacji i reorientacji krajowych i międzynarodowych instytucji w kierunku bardziej skutecznego zarządzania systemem ziemi i planetarnego zarządzania"."[...] By były skuteczne, musiałyby powstać nowe zestawy instytucji z brutalnymi, ponadnarodowymi uprawnieniami wykonawczymi. Należało by rozważyć sposoby na objęcie wydumanych odpowiedzi na problemy społeczne, które są zwykle odrzucane przez polityków, jako akademickie naiwności. W zasadzie, szeroko gatunkowa zmiana podstawowych ludzkich zachowań byłaby “sine qua non” (warunkiem koniecznym), ale tego rodzaju wezwania także głęboko nadwyrężają wiarygodność w chaotycznej sferze politycznej. Niektóre rzeczy, które będą musiały być brane pod uwagę to: W jaki sposób pokonać naszą stałą tendencję do "obniżania wartości" przyszłości: doceniania tego, co mamy dziś bardziej, niż tego co możemy uzyskać jutro? Czy jakakolwiek instytucja będzie w stanie wpajać mentalność permanentnego kryzysu trwale, przez dziesięciolecia, jeśli nie stulecia? W jaki sposób możemy stworzyć nowe instytucje posiadające zdolność egzekwowania prawa daleko poza bieżący mandat ONZ? Czy możemy zabezpieczyć się przed złowrogą dyktaturą, która mogła by nadużyć władzę takich organizacji?"

"Ekonomia behawioralna i inne przyszłościowe dyscypliny w naukach społecznych starają się zmagać z tymi fundamentalnymi pytaniami. Nigdy jednak nie podjęły one wyzwania tej skali. tj rekrutacji siedmiu miliardów z nas byśmy działali jednomyślnie. Zdolność do kontynuowania zmian globalnie w całej populacji ludzkiej przez okres daleko wykraczający poza wcześniejsze próby, może przesunąć realizację odpowiednich celów daleko poza sferę osiągalności. Jeśli kiedykolwiek mamy sobie poradzić ze zmianami klimatu w jakikolwiek fundamentalny sposób radykalne rozwiązania po stronie społecznej są tym na czym powinniśmy się skupić."

Artykuł ten jest w pewien sposób przyznaniem się do porażki budowania uniwersalnej kultury na świecie, które to zadanie zostało powierzone UNESCO. To co nie udało się dostatecznie szybko wprowadzić przez tą instytucję planuje się przyspieszyć stosując zabiegi masowej manipulacji


Link do oryginalnego artykułu: LINK


http://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/rzad_swiatowy_wedlug,p978335200

Autor:  Sponsor [ 31 mar 2012, 9:46 ]
Tytuł:  Rząd światowy według Scientific American!


Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC [letni]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/