Forum DI
http://davidicke.pl/forum/

Niebezpieczne telefony
http://davidicke.pl/forum/niebezpieczne-telefony-t3267-30.html
Strona 2 z 2

Autor:  dar66 [ 11 mar 2013, 11:46 ]
Tytuł:  Re: Niebezpieczne telefony

"Nowe szokujące badanie na temat wpływu radiacji telefonów komórkowych ujawnia zwiększone ryzyko raka mózgu u dzieci

Nowe szokujące badanie przeprowadzone w Nowej Zelandii wśród młodzieży dotyczyło użytkowania telefonów komórkowych, a jego zadaniem była odpowiedź na pytanie "Czy dzieci są obecnie narażone na zwiększone ryzyko raka mózgu".

Wynik badania jest jeszcze bardziej szokujący niż samo pytanie, ponieważ dotyczy wszystkich dzieci, które używają telefonów komórkowych.

Prawie 3 tysiące dzieci rocznie w Stanach Zjednoczonych ma zdiagnozowanego raka mózgu, co stanowi jedną czwartą wszystkich nowotworów wieku dziecięcego.

Czy jest to jedynie nieszczęśliwy zbieg okoliczności?

Wyniki badania

Badanie wskazuje, że jeśli dzieci będą nadal używać telefonów komórkowych tak jak do tej pory, wiele z nich narażonych będzie na zwiększone ryzyko rozwoju nowotworów mózgu w wieku kilkunastu lat.

Obawy te stają się jeszcze bardziej alarmujące biorąc pod uwagę fakt, że większość (90 procent) uczniów niższych klas w wieku 12 lat, biorących udział w badaniu, używa telefonów komórkowych.

Niedawne orzeczenie Światowej Organizacji Zdrowia podziela te obawy: "Pola elektromagnetyczne, takie jak to związane z telefonami komórkowymi" są czynnikiem rakotwórczym, w tym przypuszczalnie dla ludzi.

Ryzykowne zachowania?

Jakiego rodzaju zachowania składają się na zwiększone ryzyko?

Dwie trzecie dzieci biorących udział w badaniu trzymało swoje telefony przy łóżku podczas snu, w bliskiej odległości w sypialni lub pod poduszką.

Inne badanie przeprowadzone wśród młodzieży w Anglii, Hiszpanii, Szwecji, Australii i na Węgrzech stwierdziło, że w ciągu dziesięciu lat używanie przez dzieci telefonów komórkowych znacznie wzrosło - z 30% do prawie 100%.

Wszyscy użytkownicy telefonów komórkowych muszą być ostrożni, jednakże dzieci w szczególności. Społeczeństwo musi brać większą odpowiedzialność za opiekę nad młodą częścią populacji i dziećmi, w szczególności jeśli chodzi narażenie na radiację.

Według badania, dzieci mają zwiększoną podatność na efekty radiacji z telefonów komórkowych z powodu:

- mniejszego mózgu
- cieńszej czaszki
- zwiększonej przewodności tkanki mózgowej

Te fizjologiczne różnice prowadzą do zwiększonej absorpcji radiacji.

Z uwagi na to, że użytkowanie telefonów komórkowych rozpoczyna się na tak wczesnym etapie życia, występuje znacznie dłuższy okres czasu narażenia na radiację i stąd wzrost ryzyka.

Wyniki innych badań wskazują także na zwiększenie ryzyka poprzez przyciskanie telefonu do głowy, w szczególności bez zmiany strony głowy z jednej na drugą.

Raport BioInitiative z 2012

Wyniki badań z Nowej Zelandii są wspierane przez raport BioInitiative z 2012 roku.

Raport ten wyjaśnia związek pomiędzy używaniem urządzeń bezprzewodowych, takich jak telefony komórkowe, a zdrowiem i radiacją emitowaną przez te urządzenia, znaną jako pole elektromagnetyczne.

Raport napisało 29 lekarzy pracujących w 10 krajach, którzy wzięli pod uwagę wyniki prawie dwóch tysięcy wcześniej niepublikowanych badań.

Raport był przeprowadzony niezależnie i oparty jest na dowodach naukowych, dlatego jest wolny od zwykłej w takich wypadkach stronniczości polityki rządowej i przemysłu zdrowotnego.

Raport skupia się na wielu komplikacjach zdrowotnych wynikających z ekspozycji na radiację niskiego poziomu, w tym bezpłodność, autyzm, wpływ na nienarodzone dzieci, choroba Alzheimera, zaburzenia mózgu i systemu immunologicznego oraz rak piersi i mózgu.

Użytkowanie telefonów komórkowych wśród dzieci w wieku do osiemnastego roku życia wzrasta, a nie spada. Używanie przez dzieci telefonów komórkowych powinno być kwestią świadomego wyboru rodziców. Ale jak wielu rodziców jest świadomych tej kwestii, aby móc podjąć właściwe decyzje w odniesieniu do swoich dzieci?

Dowody są nieodparte. Świadomi rodzice powinni przynajmniej poważnie ograniczyć użytkowanie telefonów komórkowych przez swoje dzieci oraz usuwać telefony z sypialni. "

Lloyd Burrell

źródło
http://bankowaokupacja.blogspot.cz/

i tam więcej o autorze plus dołączono filmik:

phpBB [video]


-=-

Ci,którzy na codzień korzystają po 'naście razy lub rozmawiają godzinami niekiedy sami powinni
skorelować swój stan zdrowia czy samopoczucie po tego typu czynnościach.
O dzieciakach nie wspomnę ...dookoła i gadają tyle ile mają na karcie ,bo rodzice tankują by maleństwo mogło się z kolegami/koleżankami nagadać...

-- 19 kwie 2013, 12:02 --

Czy telefonia komórkowa szkodzi, czy nie szkodzi?

Niniejszy artykuł jest obszernym odzewem na treść artykułu pt.:„Zabójcze
promieniowanie elektromagnetyczne” autorstwa „Nathanel”, zamieszczonego 18 kwietnia br.

Parę słów natury ogólnej na temat telefonii komórkowej

Aby zrozumieć zagadnienia ściśle związane z promieniowaniem pola elektromagnetycznego przez stacje bazowe telefonii komórkowej, a tym samym określić, czy to promieniowanie może negatywnie wpływać na nasze zdrowie, uważałem za stosowne naświetlić szerzej swoją odpowiedź, z pozoru wydającą się prostą.

Wiem, że obszerność niniejszego opracowania może wydać się zbędna. Ale oczekując tylko odpowiedzi typu: tak, szkodzi lub nie, nie szkodzi, – taka odpowiedź nie będzie adekwatna do rzeczywistych indywidualnych warunków. Wydaje się celowe, abym zaczął od podstaw. Wówczas problem, z jakim przyszło się tu zmierzyć – będzie łatwiejszy do zrozumienia, jak i łatwiejszy do oszacowania w wymiarze szkodliwości, bądź nie szkodliwości sąsiedztwa anten sieci telefonii komórkowej.

Niejednokrotnie na różnych portalach internetowych są informacje, które wzajemnie sobie przeczą. Zatem trudno tu mówić o ugruntowaniu opinii na przedmiotowy temat, jako że… popularnie nazywając, informacje te robią nam „totalną wodę z mózgu”. Dlatego też zamiast komentarza do artykułu blogera „Nathanel”, podszedłem do frapującego tematu z punktu widzenia nie tylko naukowca, ale także z punktu widzenia tego, który od 12 lat zamieszkuje w bardzo bliskim sąsiedztwie stacji bazowej telefonii komórkowej.

Obszar Polski pokrywa sieć telefonii komórkowej kilku operatorów (T-Mobile, Heyah, Orange, Plus, Play i jeszcze kilku). Każda z tych sieci posiada własne stacje bazowe z innym podziałem obszaru Polski na tzw. komórki, lub dzierżawi je od innego operatora. Nazwa „sieć komórkowa” czy „telefon komórkowy” pochodzi od swego rodzaju „komórek”, które są integralnymi elementami sieci (rys. 1.).

Obrazek

Mają one kształt sześciokąta, a w jej środku centralnie umieszczone stacje bazowe. Sześciokątne komórki mają zróżnicowane wymiary, w zależności od gęstości zabudowy i ukształtowania terenu, które to warunki utrudniają, bądź nie propagację (rozchodzenie się) fal elektromagnetycznych). Na obszarze o gęstej zabudowie (np. w mieście) odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi bokami sześciokąta „komórki” kształtuje się w granicach od 300 do 3000 metrów. Natomiast na obszarze słabo zurbanizowanym (np. wieś), wymiar ten wynosi od 1 do 30 kilometrów.


1. Zasada działania sieci radiokomunikacji ruchomej – telefonii komórkowej

Zasada działania sieci telefonii komórkowej jest bardzo prosta. Każdy, włączony telefon komórkowy odbiera sygnały stacji bazowych i „od czasu do czasu” (co 0,1 sekundy) wysyła własne sygnały, dzięki którym sieć poprzez swoje stacje bazowe może określić miejsce, w którym telefon się znajduje. Dzięki wysyłanemu sygnałowi „przypisuje” telefon do tej stacji, która najlepiej odbiera sygnały tego telefonu. Jeżeli telefon (wraz ze swoim posiadaczem) się przemieszcza, jest kolejno „przypisywany” do stacji bazowych, które „po drodze” „słyszą” go najlepiej.

Żeby taka struktura mogła działać, każdy telefon komórkowy musi być jednocześnie i radiostacją i komputerem, z pokaźnym zasobem pamięci, posiadającym dużą zdolność obliczeniową. Telefon musi pamiętać bowiem dane charakteryzujące stacje bazowe sieci komórkowych, musi umieć porównać odbierane sygnały z ich pamiętanymi charakterystykami, musi umieć przetworzyć mowę na sygnał cyfrowy i tę mowę przesłać – w obu kierunkach, do i z telefonu.

Stacje bazowe współpracując z całym systemem i sam system, „wiedzą”, jak rozpoznać telefony „swojej” sieci. Niemożliwe jest stworzenie systemu, który składałby się tylko z jednej stacji bazowej, obsługującej abonentów całego obszaru Polski, ponieważ właściwości fal radiowych nie pozwalają na to, aby jeden nadajnik i odbiornik zabezpieczył w tym paśmie częstotliwości tak duży obszar kraju.

Po pierwsze: – natężenie pola elektromagnetycznego zmniejsza się bardzo szybko – co najmniej z kwadratem odległości od swego źródła, czyli anteny. A sygnał radiowy nie może być zbyt słaby. W zależności od tego czy jesteśmy w mieście, czy na otwartej przestrzeni, możemy móc rozmawiać albo nie.

Po drugie: – dotarcie sygnału radiowego od stacji bazowej do odbiorcy i odpowiedź tego odbiorcy, z powrotem, do stacji bazowej trwa. Mimo tego, że fale radiowe rozchodzą się praktycznie z prędkością światła (300 metrów w ciągu jednej milionowej części sekundy), telefon nie może znajdować się w zbyt dużej odległości od stacji bazowej, z którym „rozmawia”. Odległość ta nie może przekraczać nieco ponad 30 kilometrów. Przy większej odległości nie można odpowiednio zsynchronizować działania telefonu i stacji bazowej.

Jest jeszcze jedno ograniczenie – szerokość zakresu częstotliwości, jaki może być wykorzystany przez sieć. Na tych samych „kanałach” częstotliwościowych sieć nie może jednocześnie obsługiwać wielu rozmówców ze względu na wzajemne zakłócenia sygnałów. Podsumowując tę kwestię: słabnięcie sygnałów radiowych wraz z odległością, czas docierania tych sygnałów od stacji bazowej do telefonu i z powrotem oraz ograniczony zakres częstotliwości, z którego mogą korzystać sieci telefonii komórkowej, – to trzy powody dla których operatorzy budują nowe stacje bazowe tak „gęsto” na terenie kraju. Założenie jest takie: im więcej abonentów, tym więcej jest stawianych stacji bazowych, potrzebnych do ich obsłużenia. Im więcej abonentów na małym terenie – też tym więcej stacji bazowych. A stacje bazowe odgrywają taką samą rolę, jaką kiedyś odgrywały centrale telefoniczne.

2. Pola elektromagnetyczne stacji bazowych, charakterystyki promieniowania

W Polsce istnieją sieci telefonii komórkowych wykorzystujących zakresy częstotliwości: - około 900 MHz – sieci GSM 900, - około 1800 MHz – sieci GSM 1800, - około 2100 MHz – sieci UMTS. Zasięgi występowania pól elektromagnetycznych o wartościach granicznych, czyli wartościach, które nie mogą być przekraczane w środowisku, w otoczeniu anten stacji bazowych telefonii komórkowych są zależne od mocy doprowadzonej do tych anten i ich charakterystyk. W otoczeniu typowych stacji bazowych telefonii komórkowej GSM (rys. 2.), pola elektromagnetyczne o wartościach granicznych występują nie dalej niż kilkadziesiąt metrów od samych anten i to na wysokości ich zainstalowania.

Obrazek

W praktyce, w otoczeniu anten stacji bazowych GSM, znajdujących się w miastach, a więc najbardziej rozpowszechnionych, – pola o wartościach wyższych od dopuszczalnych w praktyce nie występują dalej niż 25 do 45 metrów od anten na wysokości zainstalowania tych anten. Należy tu mieć na uwadze fakt budowania stacji o bardzo różnorodnych konfiguracjach anten (rys. 3.).

Stacje bazowe telefonii komórkowej stawiane w Polsce odpowiadają wymaganiom bardzo surowych norm technicznych. System GSM, jaki jest używany w Polsce, im odpowiada. Polskie przepisy ochronne, – bardziej rygorystyczne od przepisów stosowanych w innych krajach, wymusiły stosowanie odmiennych sposobów mocowania anten stacji bazowych, tak aby były one znacznie niż w innych krajach oddalone od miejsc dostępnych dla ludności.

W systemie GSM stacje bazowe nadają swoje sygnały w zakresie częstotliwości od 935 do 960 MHz i od 1805 do 1880 MHz. Zgodnie z normatywami ETSI, maksymalna moc stacji nie może przekraczać 55 dBm, czyli 320 watów. W praktyce, w warunkach dużego miasta, moce doprowadzane do poszczególnych anten sektorowych nie przekraczają 20 watów, a w aglomeracjach o rozproszonej i luźnej zabudowie, także jednorodzinnej (bez tzw. bloków mieszkalnych i „wieżowców”) nie przekraczają 10 watów. A im mniejsza moc, tym zagrożenie zdrowia człowieka z tego tytułu maleje.

Oprócz anten sektorowych na stacjach bazowych GSM, instalowane są anteny radiolinii, pracujące w pasmach 23 GHz, 27 GHz i 38 GHz. Stacje UMTS łączą się z abonentami w zakresie częstotliwości 2100 MHz. Gdy przyjrzycie się rysunkowi 4., zauważycie, że dopuszczalne granice natężenie pola elektromagnetycznego są przekroczone w obszarze zaznaczonym na kolorowo, a więc na poziomie około 24 metrów nad poziomem ziemi, 26,4 m oraz 30 m w maksymalnej odległości od masztu równej około 25 metrów.

Obrazek

Z oczywistych względów znajdowanie się człowieka w tej strefie jest wykluczone, choć nie dotyczy to pracowników firm telekomunikacyjnych i pokrewnych, którzy sporadycznie są narażeni na krótkotrwałe promieniowanie (do czasu wyłączenia stacji nadawczo-odbiorczej).

Jak możecie zauważyć na rysunku 5., rozkład wartości natężenia pola elektromagnetycznego wokół najczęściej stosowanych anten w Polsce nie stanowi zagrożenia dla człowieka w odległości 2,5-3,0 m w płaszczyźnie wertykalnej i około 1,7 m w płaszczyźnie horyzontalnej.

Obrazek
Rys.5. Rozkład promieniowania w płaszczyźnie vertykalnej i horyzontalnej

Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że rozkłady linii sił pól elektromagnetycznych w otoczeniach stacji bazowych są także zależne od zastosowanych konfiguracji anten rozsiewczych, inaczej – sektorowych. Obecnie wykorzystuje się powszechnie dwuzakresowe i trzyzakresowe anteny typu „crosspolar” (ze „skrzyżowanymi” płaszczyznami polaryzacji emitowanych fal), zapewniające dobrą łączność z abonentami sieci. Stosowanie tych anten pozwala zmniejszyć konieczną do instalowania liczbę anten sektorowych.

Jak wynika z dziesiątków tysięcy wykonanych obliczeń i równie wielkiej ilości pomiarów, nawet w bezpośrednim sąsiedztwie stacji bazowej, w miejscach dostępnych dla ludności, gęstości mocy pola elektromagnetycznego emitowanego przez tę stację są znikomo małe. Na rys. 6. pokazałem, usytuowanie pasma częstotliwości, w którym pracuje telefonia komórkowa w całej gamie częstotliwości promieniowania pochodzącego od różnych źródeł. Wynika z niego, iż częstotliwość promieniowania pochodząca z anten telefonii komórkowej znajduje się w tzw. bezpiecznym dla człowieka paśmie.

Obrazek

3. Działanie pola elektromagnetycznego urządzeń telefonii komórkowej na organizm ludzki

Nowoczesne urządzenia telefonii komórkowej emitują podstawowe częstotliwości 900 MHz lub 1800 MHz, które służą do łączności między telefonami komórkowymi a antenami stacji bazowych. Poza tym, występują wyższe częstotliwości, sięgające do około 40 GHz, emitowane przez anteny radiolinii, służącymi do łączności między antenami radiolinii stacji bazowych. Z charakterystyki anten wynika, że na ludność może działać pole elektromagnetyczne anten sektorowych (w odległości nie przekraczającej 25-30 metrów) , natomiast promieniowanie anten radiolinii jest wysoce kierunkowe i praktycznie nie dociera do miejsc dostępnych dla ludności. Opublikowano na ten temat około 40 tysięcy prac, a od 1980 roku opublikowano ponad 8 tysięcy artykułów z dziedziny bioelektromagnetyzmu.

Uważa się zgodnie i moje zdanie jest identyczne, że bardzo silne pola elektromagnetyczne powodują negatywne skutki w organizmie ludzkim. Ale biorąc pod uwagę mój stan wiedzy z punktu widzenia fizyka-naukowca oraz wszystkie aspekty „za” i „przeciw”, z całą odpowiedzialnością stwierdzam, iż emisja fal elektromagnetycznych przez anteny telefonii komórkowej nie ma skutków negatywnych dla organizmu człowieka w odległości powyżej 25-30 metrów od anteny. Natomiast wątpliwości budzą ewentualne skutki zdrowotne, które mogą spowodować pola elektromagnetyczne w odległości do 25-30 metrów od anteny telefonii komórkowej.
W celu określenia szkodliwego działania pola elektromagnetycznego na organizm człowieka wprowadzono dwa kryteria oceny: termiczne i nietermiczne.

Kryterium termiczne - uwzględnia wzrost temperatury tkanki, pochłaniającej promieniowanie elektromagnetyczne. Parametrem opisującym działanie termiczne pola jest współczynnik SAR (Specific Absorption Rate), określający ilość energii promieniowania pochłoniętej przez 1 kg masy tkanki, w ciągu jednej sekundy. Jednostką współczynnika SAR jest W/kg (wat na kilogram). Stwierdzono, że efekt termiczny odgrywa istotną rolę w przypadku działania pól wysokiej częstotliwości, w tym pól emitowanych przez telefonię komórkową w odległości 25-30 metrów od anteny. Z badań teoretycznych i na modelach doświadczalnych wynika, że dla przeciętnego człowieka pole elektromagnetyczne o wartości SAR = 4 W/kg może spowodować wzrost temperatury ciała średnio o nie więcej niż 0,1–0,3°C. Jest to wzrost niewielki i nie zagrażający zdrowiu, jednak zostaje już uruchomiony mechanizm termoregulacji organizmu. Dlatego wprowadzono margines bezpieczeństwa, obniżając 10-krotnie dopuszczalną wartość SAR dla pola działającego na organizm człowieka (pracowników firm telekomunikacyjnych pracujących przy konserwacji anten) – do poziomu 0,4 W/kg. Natomiast w przypadku pola działającego na ogół ludności, wprowadzono dodatkowy współczynnik bezpieczeństwa równy 5, obniżając dopuszczalną wartość SAR do poziomu 0,08 W/kg.

Działanie nietermiczne pola elektromagnetycznego - polega na wywoływaniu zmian niewynikających ze wzrostu temperatury tkanki, takich jak zmiany w układzie nerwowym, neurohormonalnym, swoistym i nieswoistym układzie odporności immunologicznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że dla pola wysokiej częstotliwości o gęstości mocy poniżej 40 W/m2 obserwuje się liniową zależność efektu biologicznego od gęstości mocy pola, natomiast powyżej tej wartości przebieg odbiega już od zależności liniowej. Dla celów ochrony pracowników przed polami mikrofalowymi, przyjęto maksymalną gęstość mocy pola na poziomie 0,1 W/m2. Należy zaznaczyć, że zaobserwowanie objawu nietermicznego działania pola nie oznacza tym samym, że objaw ten świadczy o szkodliwym dla zdrowia działaniu pola.

Wśród ludności eksponowanej na działanie pól wysokiej częstotliwości, notowane są objawy subiektywne, takie jak zaburzenia snu, bezsenność, bóle i zawroty głowy, nudności, brak możliwości skupienia i koncentracji, częściowa utrata pamięci, pogorszenie wzroku, zmiana ciśnienia krwi, migreny, zmęczenie nieadekwatne do wysiłku (objaw często występujący u dzieci i młodzieży), osłabienie, zakłócenia w działaniu rozrusznika serca, zaburzenia równowagi. Objawy wyżej wymienione występują u osób, które znajdowały się w odległości mniejszej, niż 30 metrów od anteny. Szczególne zainteresowanie i niepokój budzi powiązanie różnych chorób, zwłaszcza nowotworowych, z ekspozycją na promieniowanie anten i telefonów komórkowych w odległości powyżej 30 metrów od anteny.

Badania epidemiologiczne oraz analizy teoretyczne, prowadzone w wielu ośrodkach na świecie nie wykazały jednak, aby istniał jakikolwiek związek między stanem zdrowia ludności, a ekspozycją na pola elektromagnetyczne emitowane przez anteny telefonii komórkowej. W celu ochrony ludzi i środowiska przed polem elektromagnetycznym, ustanowiono odpowiednie przepisy prawne, a w Polsce są one najbardziej restrykcyjne spośród krajów Europy. W Stanach Zjednoczonych normy są nawet 60 do 120 razy większy niż w Polsce.

Podsumowując, muszę z całą odpowiedzialnością podkreślić, iż z charakterystyki rozkładu wartości promieniowania anten sektorowych, obliczeń teoretycznych wielkości promieniowania oraz pomiarów natężenia pola przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych wynika, że natężenie pola emitowanego przez anteny stacji bazowych osiąga przy powierzchni ziemi, w miejscach możliwego przebywania ludności, wartości znacznie poniżej maksymalnych poziomów dopuszczalnych i nie ma żadnych obiektywnych przesłanek, aby pole to mogło stwarzać zagrożenie zdrowia. Powyższe stwierdzenie opieram również na autopsji, jako że od 12 lat mieszkam w bliskim sąsiedztwie stacji bazowej telefonii komórkowej i nie odczuwam żadnych dolegliwości zdrowotnych z tego powodu.

Satyr

źródło:

http://niepoprawni.pl/blog/6583/czy-tel ... ie-szkodzi

i jeden z komentarzy tam:

"Przykro mi ale Amerykańskie źródła potwierdzaja szkodliwość:
Tu jest link do całosci materiału" :
http://www.scribd.com/doc/3773284/Healt ... -Radiation

Autor:  Sponsor [ 11 mar 2013, 11:46 ]
Tytuł:  Re: Niebezpieczne telefony


Strona 2 z 2 Strefa czasowa UTC [letni]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/