Forum DI
http://davidicke.pl/forum/

W październiku projekt dot. pakietu telekomunikacyjnego UE
http://davidicke.pl/forum/w-pazdzierniku-projekt-dot-pakietu-telekomunikacyjnego-ue-t2956.html
Strona 1 z 1

Autor:  fufek [ 04 lip 2010, 15:44 ]
Tytuł:  W październiku projekt dot. pakietu telekomunikacyjnego UE

http://biznes.onet.pl/gaj-w-pazdzierniku-projekt-dot-pakietu-telekomunik,18568,3316430,1,news-detal

Cytuj:
Gaj: w październiku projekt dot. pakietu telekomunikacyjnego UE

W październiku powstanie projekt ustawy dot. wdrożenia do polskiego prawa unijnego pakietu telekomunikacyjnego - powiedziała PAP wiceminister infrastruktury Magdalena Gaj. Pakiet przewiduje, że kraje UE same będę określały zasady ograniczania dostępu do internetu.
"Obecnie trwają analizy i prace legislacyjne zmierzające do opracowania (...) rozwiązań prawnych wdrażających przepisy pakietu łączności elektronicznej do prawa polskiego. Poszczególne zagadnienia i wyniki analiz, wraz z opracowywanymi projektami przepisów, są na bieżąco konsultowane z Urzędem Komunikacji Elektronicznej i środowiskiem telekomunikacyjnym. Planuje się, iż w październiku br. powstaną już konkretne rozwiązania legislacyjne" - powiedziała Gaj.

Dodała, że resort koncentruje się na tym, aby pakiet został wdrożony i opublikowany w Dzienniku Ustaw do 25 maja 2011 roku. Przepisy te powinny wejść w życie 26 maja 2011 r. To wymagany termin, przyjęty przez Komisję Europejską.

Tzw. pakiet telekomunikacyjny został zatwierdzony przez Parlament Europejski w listopadzie 2009 roku. Za jego przyjęciem głosowała wtedy zdecydowana większość posłów, niezależnie od przynależności partyjnej.

Zgodnie z jednym z zapisów, wszelkie ograniczenie dostępu do internetu - który traktowany jest jako jedno z praw obywateli UE - będzie musiało być "odpowiednie, proporcjonalne i konieczne z punktu widzenia społeczeństwa demokratycznego". W praktyce uzgodniony zapis oznacza, że kraje członkowskie same będą określały zasady ograniczania dostępu do internetu; różne przepisy mogą obowiązywać w sprawie podejrzenia o działalność terrorystyczną, zakazanych treści (jak pornografia dziecięca), nielegalnego ściągania plików, czy po prostu karania tych internautów, którzy zalegają z opłatami. Ograniczenie nie będzie jednak możliwe bez wyroku sądowego.

Zgodnie z nowymi przepisami, umowy konsumenckie muszą zawierać m.in. przejrzyste zasady reklamacji oraz informacje na temat minimalnych poziomów jakości usług (np. minimalnej szybkość transferu danych). Krajowe organy ds. telekomunikacji (w Polsce jest to Urząd Komunikacji Elektronicznej) będą miały uprawnienia do ustanowienia minimalnych poziomów jakości usług transmisji sieci.

Pakiet zakłada, że nazwiska, adresy e-mail i informacje o kontach bankowych klientów firm telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych muszą być szczególnie zabezpieczone przed przypadkowym lub celowym dostaniem się w niepowołane ręce. Firmy teleinformatyczne będą zobowiązane do informowania organów państwowych i swoich klientów o przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych.

Nowe unijne przepisy wprowadzają też możliwość tzw. separacji funkcjonalnej, czyli podziału dominującej w danym kraju firmy telekomunikacyjnej na część hurtową i detaliczną. Jednak tylko w sytuacji, gdy zawiodły inne próby poprawy konkurencyjności rynku.

Każdy obywatel UE ma też prawo do zmiany operatora w ciągu jednego dnia roboczego przy zachowaniu swojego numeru. W Polsce taka regulacja została wprowadzona w ubiegłym roku. Ponadto zgodnie z nowymi przepisami maksymalny okres umowy zawartej przez konsumenta z operatorem nie może być dłuższy niż 24 miesiące. Operatorzy muszą zaoferować klientom możliwość zawarcia umowy na okres nieprzekraczający 12 miesięcy.

Autor:  Sponsor [ 04 lip 2010, 15:44 ]
Tytuł:  W październiku projekt dot. pakietu telekomunikacyjnego UE


Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC [letni]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/