Forum DI
http://davidicke.pl/forum/

Człowiek jako konsument i niszczyciel przyrody
http://davidicke.pl/forum/czlowiek-jako-konsument-i-niszczyciel-przyrody-t4310.html
Strona 1 z 1

Autor:  Torton [ 03 paź 2010, 8:58 ]
Tytuł:  Człowiek jako konsument i niszczyciel przyrody

Postanowiłem że wkleję tutaj swój tekst, który także umieściłem na wolnych mediach.

Człowiek jako konsument i niszczyciel przyrody

Człowiek jako konsument zawsze bierze pod uwagę sposoby poprawy swojej sytuacji życiowej, dokonuje wyboru między dostępnymi mu alternatywnymi kierunkami postępowania. Ludzie dokonują racjonalnych wyborów tak, aby maksymalizować swe zadowolenie. Ludzkie potrzeby nieustannie rosną. Nigdy nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich naszych potrzeb, ponieważ po zaspokojeniu jednych potrzeb będziemy odczuwać nowe i ludzie będą dążyć do ich zaspokojenia. W sytuacji, w której mamy do czynienia z ograniczoną dostępnością dóbr, możemy co najwyżej maksymalizować naszą sytuację, innymi słowy uzyskaną przez nas użyteczność. Użyteczność jest to satysfakcja, którą dana osoba uzyskuje ze spożycia jakiegoś dobra lub usługi, lub też udziału w jakimś rodzaju działalności.

Jeśli ludzie działają w celu zaspokojenia swoich świadomie odczuwanych potrzeb, ich postępowanie musi być samodzielne raczej niż sterowane z zewnątrz. Jednak nie ma sposobu by dowieść prawdziwość powyższej teorii.

Gdy poszczególne jednostki dążą do zachowania swych potrzeb, zachowają się racjonalnie. Postępowanie racjonalne to takie wewnętrzne spójne postępowanie, które umożliwia jednostce maksymalizację satysfakcji:

- konsument ma preferencje i potrafi w pewnych granicach określić swoje potrzeby,

- konsument zdolny jest uporządkować swoje potrzeby w sposób wewnętrznie spójny, od najbardziej intensywnie odczuwanych do najmniej pożądanych,

- konsument będzie dokonywać wewnętrznie spójnych wyborów w celu maksymalizacji swego zadowolenia.

Nawet jeśli człowiek nie jest w stanie w pełni zaspokoić wszystkich potrzeb, zawsze wybierze więcej tego, czego chce. Racjonalnie działający konsument zawsze gotowy jest dążyć do osiągania lepszej sytuacji życiowej.

Niestety w praktyce wszystko nie jest takie kolorowe we względu na to, że człowiek dążąc do maksymalizacji swoich potrzeb wyzyskuje przyrodę. Niszcząc ją i człowiek jako element przyrody doprowadza do samozagłady siebie i ekosystemu. Człowiek dąży do szczęścia kosztem przyrody przez co wymierają lasy, zwierzęta, woda w wielu regionach świata jest skażona.

Człowiek jest niszczycielem Ziemi i nie służy naturze jako dobry gospodarz ze względu na swoje egoistyczne podejście nie patrząc na konsekwencje swoich działań. Przykładem są wycinki lasów pod pola gdzie rolnicy zasiewają często rośliny genetycznie zmodyfikowane, pryskają je pestycydami co prowadzi do nieodwracalnych zmian w ekosystemie. Przez wycinanie lasów jak na przykład w Amazonii poziom wód w rzece obniża się.

Podsumowując człowiek poprzez swoje podejście konsumenta odbiera przyrodzie wszystko, a w zamian nic nie daje co stwarza zagrożenie dla istnienia człowieka poprzez własne postępowanie. Jeśli ludzie nie zmienią sposobu swojego postępowania za dziesięć, dwadzieścia lat Ziemia może wyglądać zupełnie inaczej niż teraz, może być nie zdatna do życia.

Autor:  Sponsor [ 03 paź 2010, 8:58 ]
Tytuł:  Człowiek jako konsument i niszczyciel przyrody


Strona 1 z 1 Strefa czasowa UTC [letni]
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/