Zaloguj się
Nazwa użytkownika:   Hasło:   Loguj mnie automatycznie  
Dzisiaj jest 09 lip 2020, 5:06

Strefa czasowa UTC [letni]

Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ] 
Autor Wiadomość
Post: 29 wrz 2012, 15:29 
Serce ma swój własny „mózg” i świadomość.

Obrazek

Wielu wierzy, że świadomość ma swe źródło jedynie w mózgu. Ostatnie badania naukowe sugerują, że w rzeczywistości świadomość wyłania się z mózgu i ciała (serce i „mózg” żołądka – przypis tłumacza) działających razem. Rosnące ciało dowodów sugeruje, że serce gra szczególnie ważną rolę w tym procesie.


O wiele więcej niż zwykła pompa jak niegdyś wierzono, serce jest teraz rozpoznawane przez naukowców jako wysoce złożony system ze swym własnym funkcjonalnym „mózgiem”.

Badania w nowej dyscyplinie neurokardiologii pokazują, że serce jest organem czuciowym i wyrafinowanym centrum dla otrzymywania i przetwarzania informacji. System nerwowy w sercu (lub “mózg serca”) umożliwia mu naukę, zapamiętywanie i podejmowania decyzji funkcjonalnych niezależnie od kory mózgowej. Co więcej liczne eksperymenty zademonstrowały, że sygnały które serce nieprzerwanie wysyła do mózgu wpływają na funkcję wyższych ośrodków mózgu biorących udział w percepcji (postrzeganiu), poznaniu i przetwarzaniu emocjonalnym.


W dodatku do rozległej sieci komunikacji neuralnej łączącej serce z mózgiem i ciałem serce komunikuje się, przekazuje informacje do mózgu i poprzez ciało poprzez interakcje pól elektromagnetycznych. Serce generuje najmocniejsze i najrozleglejsze pole elektromagnetyczne w całym ciele. W porównaniu do pola elektromagnetycznego wytwarzanego przez mózgu komponent elektryczny pola serca jest około 60 razy większy w swej amplitudzie i przenika każdą komórkę w ciele. Komponent magnetyczny jest w przybliżeniu 5000 razy silniejszy niż pole magnetyczne mózgu i może zostać wykryty dzięki wrażliwym magnetometrom w odległości kilku stóp od ciała (stopa to ok. 1/3 metra – przypis tłumacza).


Serce generuje nieustanne serie pulsów elektromagnetycznych w których interwały czasowe pomiędzy każdym bitem różnią się w dynamiczny i złożony sposób. Zawsze obecne pole rytmiczne serca ma potężny wpływ na procesy w całym ciele. Zademonstrowaliśmy na przykład, że rytmy mózgu synchronizują się naturalnie do rytmicznej aktywności serca jak również, że podczas trwałych uczuć miłości lub wdzięczności ciśnienie krwi i rytmy oddechowe, pośród innych oscylacyjnych, wchodzą w rytm serca.


Sugerujemy tu, że pole serca działa jako fala nośna dla informacji która dostarcza globalnego sygnału synchronizującego dla całego ciała. A dokładniej, sugerujemy, że pulsujące fale energii promieniując z serca oddziałują wzajemnie z organami i innymi strukturami. Fale kodują lub zapisują cechy i aktywności dynamiczne tych struktur we wzorce form falowych energii które są rozprowadzane po całym ciele. W ten sposób zakodowana informacja działa by poinformować (angielskie in-form, dosłownie nadaje kształt) aktywności wszystkich cielesnych funkcji — by koordynować i synchronizować procesy w ciele jako całości. Taka perspektywa wymaga energetycznej koncepcji informacji w której wzorce organizacji są owinięte w fale energii aktywności systemu rozprowadzane poprzez system jako całość.


Podstawowe badania w Instytucie HeartMath pokazują, że informacje przynależące do stanu emocjonalnego osoby są również komunikowane (przekazywane) na wskroś ciała poprzez pole elektromagnetyczne serca. Wzorce rytmiczne bicia serca zmieniają się znacząco gdy doświadczamy różnych emocji. Emocje negatywne takie jak gniew lub frustracja są powiązane z kapryśnymi, bezładnymi, niespójnymi wzorcami w rytmach serca. W kontraście emocje pozytywne takie jak miłość lub wdzięczność/wzajemność są powiązane z gładkimi, uporządkowanymi, spójnymi wzorcami w aktywności rytmicznej serca. Z kolei te zmiany we wzorcach bicia serca tworzą korespondujące zmiany w strukturze pól elektromagnetycznych promieniujących z serca które z kolei są mierzalne dzięki technice zwanej analizą spektralną.


Bardziej szczegółowo, zademonstrowaliśmy, że trwałe pozytywne emocje zdają się dawać początek oddzielnemu trybowi funkcjonowania który nazywamy koherencją (spójnością) psychofizjologiczną. Podczas tego trybu rytmy serca pokazują sinusoidalne wzorce falowe a pole elektromagnetyczne serca staje się odpowiednio bardziej zorganizowane.


Na poziomie fizjologicznym tryb ten charakteryzuje się zwiększoną wydajnością i harmonią w aktywności i wzajemnych oddziaływaniach systemów ciała. [1]


Psychologicznie tryb ten jest powiązany z zauważalną redukcją w wewnętrznym dialogu mentalnym (umysłowym), zredukowanym postrzeganiem stresu, zwiększoną równowagą emocjonalną i wzmocnioną jasnością umysłową, intuicyjną orientacją i zdolnościami poznawczymi.


W podsumowaniu, nasze badanie sugeruje, że spójność (koherencja) psychofizjologiczna jest ważna we wzmacnianiu świadomości—zarówno dla sensoryczej (zmysłowej) świadomości informacyjnej ciała wymaganej dla wykonywania i koordynowania funkcji fizjologicznych jak również dla optymalizacji stabilności emocjonalnej, funkcjonowania mentalnego i zamierzonego działania. Co więcej jak zobaczymy dalej istnieje eksperymentalny dowód, na to, że spójność psychofizjologiczna może zwiększyć naszą świadomość i wrażliwość na innych wokół nas. Instytut HeartMath stworzył praktyczne technologie i narzędzia których wszyscy ludzie mogą używać by zwiększyć koherencję.


Interakcje pola serca pomiędzy osobami

Większość ludzi myśli o komunikacji społecznej wyłącznie w znaczeniu jawnych sygnałów wyrażanych poprzez język, jakości głosu, gesty, wyrazy twarzy i ruchy ciała. Jednakże istnieje teraz dowód, że subtelny ale jednak wpływowy elektromagnetyczny lub “energetyczny” system komunikacyjny działa tuż pod naszym progiem świadomości. Wzajemne oddziaływania energetyczne przyczyniają się prawdopodobnie do „magnetycznego” przyciągania i odpychania które pojawia się pomiędzy osobami jak również wpływa na wymianę społeczną i związki. Co więcej wydaje się, że pole serca odgrywa ważną rolę w komunikowaniu informacji fizjologicznych, psychologicznych i społecznych pomiędzy osobami.


Eksperymenty przeprowadzone w Instytucie HeartMath znalazły niezwykły dowodów na to, że pole elektromagnetyczne serca może transmitować między ludźmi informacje. Byliśmy w stanie zmierzyć wymianę energii serca pomiędzy osobami oddalonymi od siebie do 5 stóp (1,70 metra) odległości. Odkryliśmy również, że fale mózgowe jednej osoby faktycznie mogą synchronizować się do serca innej osoby. Co więcej kiedy osoba generuje koherentny rytm serca wystąpienie synchronizacji pomiędzy falami mózgowi tej osoby i biciem serca drugiej jest dużo bardziej prawdopodobne. Odkrycia te mają intrygujące implikacje sugerujące, że osoby w psychofizjologicznie koherentnym stanie stają się dużo bardziej świadome informacji zakodowanych w polach serc tych wokół nich.


Rezultaty tych eksperymentów doprowadziły nas do wniosków, że układ nerwowy działa jak “antena” która jest dostrojona do, oraz odpowiada na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez serca innych osób. Wierzymy, że ta zdolność do wymiany informacji energetycznych jest wrodzoną zdolnością która podwyższa świadomość i pośredniczy w ważnych aspektach prawdziwej empatii i wrażliwości na innych. Co więcej zaobserwowaliśmy, że ta zdolność do komunikacji energetycznej może zostać rozmyślnie wzmocniona tworząc znacznie głębszy poziom komunikacji niewerbalnej, zrozumienia i połączenia pomiędzy ludźmi. Jest również intrygujący dowód na to, że interakcje pola serca mogą pojawiać się pomiędzy ludźmi i zwierzętami.


W skrócie, komunikacja energetyczna poprzez pole serca ułatwia rozwój poszerzonej świadomości w relacji do naszego świata społecznego.


Pole serca i Intuicja

Są również nowe dane sugerujące, ze pole serca jest bezpośrednio związane z postrzeganiem intuicyjnym poprzez swe sprzężenie z energetycznym polem informacyjnym poza ograniczeniami czasu i przestrzeni. Używając rygorystycznego projektu eksperymentalnego znaleźliśmy wiążący dowód tego, że zarówno serce jak i mózg otrzymują i odpowiadają na informacje o przyszłych wydarzeniach zanim faktycznie się wydarzą. Nawet bardziej zaskakujące było nasze odkrycie, że serce zdaje się otrzymywać te „intuicyjne” informacje przed mózgiem. Sugeruje to, że pole serca może być połączone z o wiele subtelniejszym polem energetycznym które zawiera informacje o obiektach i wydarzeniach odległych w przestrzeni lub do przodu w czasie. Zwany przez Karla Pribrama i innych ”widmowym królestwem” jest to fundamentalny porządek energii potencjalnej która owija czas i przestrzeń i jak się uważa stanowi podstawę naszej świadomości “całości”. (Patrz http://www.heartmath.org dla dalszych szczegółów.)


Pola społeczne

W ten sam sposób w które serce generuje energię postulujemy, że kolektyw społeczny jest aktywatorem i regulatorem energii w systemach społecznych.


Ciało przełomowej pracy pokazuje jak pole wzajemnych relacji społeczno-emocjonalnych pomiędzy matką i jej niemowlęciem jest nieodzowne w rozwoju mózgu, wyłanianiu się świadomości i formowaniu zdrowego samo pojęcia. Interakcje te są zorganizowane wzdłuż dwóch wymiarów relacji — stymulacji emocji dziecka i regulowania dzielonej energii emocjonalnej. Razem kształtują one pole społeczno-emocjonalne poprzez które wymieniane są ogromne ilości informacji psychobiologicznych i psychospołecznych. Koherentna organizacja relacji matka-dziecko która tworzy to pole jest krytyczna. Ma to miejsce gdy interakcje są naładowane co najważniejsze pozytywnymi emocjami (miłość, radość, szczęście, ekscytacja, wdzięczność, etc.) i są uwzorcowione jako wysoce zsynchronizowane, wzajemne wymiany pomiędzy tymi dwiema osobami. Wzorce te są wdrukowane w mózg dziecka i stąd mają wpływ na jego funkcje psychospołeczne w ciągu życia. (Patrz Allan Schore, Affect Regulation and the Origin of the Self. – Dotyk Regulacji i Pochodzenie Siebie)


Co więcej w przekrojowym badaniu 46 grup społecznych jeden z nas (RTB)udokumentował jak informacje o globalnej organizacji grup y— zbiorowej świadomości grupy — zdają się być transmitowane do wszystkich jej członków poprzez pole energetyczne połączenia społeczno-emocjonalnego. Dane o relacjach pomiędzy każdą parą członków jak odkryto zapewniają trafny obraz struktury społecznej grupy jako całości. Koherentna organizacja struktury społecznej grupy jest powiązana z siecią pozytywnie naładowanych emocji (miłość, ekscytacja i optymizm) łączących wszystkich członków. Ta sieć pozytywnych emocji zdaje się stanowić pole powiązań energetycznych w których informacje o strukturze społecznej grupy są zakodowane i rozprowadzane poprzez grupę. Co niezwykłe dokładny obraz ogólnej struktury społecznej został uzyskany jedynie z informacji o związkach pomiędzy parami osób. Wierzymy, że jedynym sposobem w jaki jest to możliwe jest jeśli informacje o organizacji całej grupy są rozprowadzane do wszystkich członków grupy poprzez pole energetyczne. Taka zgodność w informacji pomiędzy częściami całości jest konsekwentna z założeniem organizacji holograficznej. [2]


Synteza i implikacje

Pewne cechy organizacyjne pola serca zidentyfikowane w licznych badaniach w HeartMath mogą być również dzielone z tymi z naszych hipotetycznych pól społecznych. Każde jest polem energii w którym formy falowe energii kodują cechy obiektów i wydarzeń jako ruchy energii w całym systemie. Tworzy to nielokalny porządek informacji energetycznych w którym każda lokacja w polu zawiera zawinięty obraz organizacji całego system w tejże chwili. Organizacja i przetwarzanie informacji w tych polach energii może zostać najlepiej zrozumiana w warunkach kwantowych zasad holograficznych. [3]


Kolejną powszechną cechą jest rola pozytywnych emocji takich jak miłość i wdzięczność w generowaniu koherencji zarówno w polu serca jak i w polach społecznych. Kiedy ruch energii jest rozmyślnie regulowany by uformować koherentny, harmonijny porządek integralność i przepływ informacji są zoptymalizowane. To z kolei wytwarza stabilne, efektywne funkcjonowanie system które wzmacnia zdrowie, dobre samopoczucie psychospołeczne i rozmyślne działanie osoby lub grupy społecznej.


Kohernecja serca i koherencja społeczna mogą również wzmacniać się wzajemnie. Gdy osoby wewnątrz grupy zwiększają koherencję psychofizjologiczną - strojenie psychospołeczne może się zwiększyć i w ten sposób zwiększyć koherencję relacji społecznych. Podobnie, tworzenie przez grupę koherentnego pola społecznego może pomóc wesprzeć generowanie i utrzymywanie koherencji psychofizjologicznej w jej indywidualnych członkach. Rozszerzona, pogłębiona świadomość i uświadomienie wynikają — z wewnętrznych procesów fizjologicznych, emocjonalnych i umysłowych ciała jak również z głębszych, utajonych porządków owiniętych w energię która nas otacza. Są to podstawy samoświadomości, wrażliwości społecznej, kreatywności, intuicji, duchowego wglądu i zrozumienia nas samych i tego, że wszyscy jesteśmy połączeni. To poprzez celowe generowanie koherencji w zarówno w polach serca jaki i tych społecznych może nastąpić ta krytyczna zmiana do następnego poziomu planetarnej świadomości – ta która wprowadzi nas w harmonię z ruchem całości.


Dla dalszych informacji o badaniach i publikacjach Instytutu HeartMath prosimy odwiedzić http://www.heartmath.org.

Przypisy:

1.Korelacje koherencji fizjologicznej włączają: zwiększoną synchronizację pomiędzy dwiema gałęziami autonomicznego systemu nerwowego, zmianę w równowadze autonomicznej w kierunku zwiększonej aktywności przywspółczulnej, zwiększoną synchronizację mózg-serce, zwiększony rezonans naczyniowy i porywanie kropelek cieczy przez strumień gazu (entrainment) pomiędzy różnorodnymi oscylacyjnymi systemami fizjologicznymi.


2.Zorganizowanie holograficzne jest oparte na koncepcji porządku pola w którym informacje o organizacji obiektu jako całości są zakodowane jako wzorzec interferencji w formach falowych energii dystrybuowanych poprzez pole. Umożliwia to odzyskanie informacji o obiekcie jako całości z dowolnej lokacji wewnątrz pola.


3. Termin “kwantowy” jakiego używa się w holografii kwantowej nie oznacza, że tego rodzaju energetyczne przetwarzanie informacji jest rozumiane według warunków i zasad fizyki kwantowej. Holografia kwantowa jest raczej specjalną niedeterministyczną formą zorganizowania holograficznego opartego na wyraźnej jednostce informacji energetycznej zwanej logonem lub „kwantem” informacji.


© Tłumaczył: Redimix davidicke.pl

źródło: http://www.wakingtimes.com/2012/09/12/the-heart-has-its-own-brain-and-consciousness/

http://davidicke.pl/index.php/artykuly/45-ewolucja/337-serce-ma-swoj-wasny-mozg-i-wiadomo.htmlNa górę
   
 
 

UDOSTĘPNIJ:

Share on Facebook FacebookShare on Twitter TwitterShare on Tuenti TuentiShare on Sonico SonicoShare on FriendFeed FriendFeedShare on Orkut OrkutShare on Digg DiggShare on MySpace MySpaceShare on Delicious DeliciousShare on Technorati TechnoratiShare on Tumblr TumblrShare on Google+ Google+

: 29 wrz 2012, 15:29 
Offline
VIP Member
Awatar

Rejestracja: 17 kwie 2009, 22:37
Posty: 10000
Lokalizacja: PLNa górę
   
 
 
Post: 29 wrz 2012, 16:50 
Offline
Intimate Secretary * 6th Degree
Intimate Secretary * 6th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 29 paź 2011, 11:41
Posty: 68
Płeć: mężczyzna
Z wszystkim się zgodzę no prawie z wszystkim.. jest tam mowa że serce potrafi przewidzieć wydarzenia do przodu, fajnie jak by jakiś guru to rozwinął. Byli tacy którzy potrafili przewidzieć przyszłość i są pewnie i dziś, ale jak słuchałem tego co mówi Jackowski to on glównie kieruje się umysłem (podświadomościa – chociaż dokładie sam nie wie co to), przynajmniej tak to odebrałem. O tym co wyżej napisane była mowa m.in. w filmie WZROST - jesteśmy wszyscy ze sobą połączeni... :obiad:Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 29 wrz 2012, 17:02 
Offline
Admin junior
Admin junior
Awatar użytkownika

Rejestracja: 11 paź 2011, 22:49
Posty: 542
Lokalizacja: Temple of NOD
Jackowskim kieruje głównie alkohol i parcie na szkło.

Jackowski przyszłość przewiduje z zagranicznych portali informacyjnych,
taki z niego jasnowidz jak z Uzuliego i ferajny. Przykładem może być
jego porada by inwestować w dolary amerykańskie - no comment,
albo jego prognozy wyborcze.

Może i jest dobry w poszukiwaniu zwłok ale nic poza tym w mojej opinii.

Wypowiedzi wszelkich guru w tym temacie nas zupełnie nie interesują
zwłaszcza, że nie ma tutaj dla nich miejsca i nie przewidujemy go.
Wypowiedzi osób takich jak współtwórca HeartMath Dan Winter (o ile trzyma się tematów ze swojej
specjalizacji i nie zaczyna tworzyć swoich "teorii",historycznych), Dr. Bruce Lipton czy Dr. Korotkov
(Rosjanie mają duże postępy na polu takich badań) jak najbardziej.

Polecam ci zapoznanie się z materiałami wyżej wymienionych naukowców dostępnymi na forum.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 29 wrz 2012, 17:08 
Offline
Perfect Master * 5th Degree
Perfect Master * 5th Degree

Rejestracja: 19 kwie 2009, 10:09
Posty: 43
Serce

phpBB [video]


Mózg

phpBB [video]


Przepowiednie


phpBB [video]Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 30 wrz 2012, 18:26 
Offline
Intimate Secretary * 6th Degree
Intimate Secretary * 6th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 29 paź 2011, 11:41
Posty: 68
Płeć: mężczyzna
dzieki za filmiki wykasniajace Lucyfer, przybliżyły mi trochę bardziej możliwości serducha :uśmiech:Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 30 wrz 2012, 22:11 
Offline
Provost and Judge * 7th Degree
Provost and Judge * 7th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 10 cze 2012, 18:13
Posty: 137
Płeć: kobieta
To juz gdzies bylo na forum, ale dla zainteresowanych "sercem" przypomne
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=oCimXVSaKnUNa górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 01 paź 2012, 13:19 
Offline
Intendant of the Building * 8th Degree
Intendant of the Building * 8th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 19 kwie 2009, 17:00
Posty: 201
Płeć: mężczyzna
Lokalizacja: brak
Nauka Szri Ramana Mahariszi Pegaz 1993 pisze:
To, co w fizycznym ciele czuje się jako Ja" — to umysł
lub dusza. A gdy badamy skąd ta myśl i to poczucie Ja" w
fizycznym ciele przede wszystkim powstaje i gdzie się niejako
lokalizuje, przekonujemy się, iż w sercu — Hrdajam
(słowo to składa się z sylab: H r t — serce, i a y a m — ja
jestem). Tu jest źródło i „miejsce" trwania duszy.

Nauka Szri Ramana Mahariszi Pegaz 1993 pisze:
Mahariszi: Duch to Serce, jest ono samoświetlne. Wszelkie
oświecenie powstaje w Sercu i z niego odchodzi do
mózgu, który jest siedliskiem myśli. To umysł, intelekt,
postrzega świat dookolny przez odbite światło Ducha. Postrzegamy
przedmioty dzięki działaniu umysłu (intelektu).
Gdy umysł jest oświetlony przez Ducha, staje się świadomy
otaczającego świata, lecz jeśli światła Ducha jest pozbawiony,
nic nie może poznawać ani sobie uświadamiać.
Gdy myśl (dusza) zwraca się całkowicie ku wewnątrz,
ku źródłu światła, obiektywne poznanie ustaje i Duch jaśnieje
sam w Sercu.
Księżyc świeci dzięki odbiciu światła słonecznego, kiedy
słońce zaszło, księżyc staje się użyteczny, by uwydatnić
przedmioty; ułatwia postrzeganie. Ale gdy słońce wzejdzie,
nikt nie potrzebuje księżyca, choć tarcza jego może być
widzialna na niebie. Tak samo jest z umysłem i Sercem.
Intelekt jest użyteczny tylko dzięki Światłu, które odbija,
człowiek używa go dla postrzegania przedmiotów; ale gdy
się zwraca ku wewnątrz i jednoczy ze źródłem światła,
które jaśnieje samo przez się, wówczas umysł jest jak księżyc
w dzień — bezużyteczny.
Gdy w pokoju jest ciemno, lampa jest potrzebna, by go
oświetlić. Ale gdy słońce wzeszło, nikt nie potrzebuje lampy,
i tak widzi doskonale przedmioty. A żadne światło nie
jest potrzebne, aby widzieć samoświetlne słońce, wystarczy
zwrócić ku niemu oczy. Podobnie jest z umysłem: aby
widzieć przedmioty, potrzebne jest jego odbite światło; ale
by widzieć Serce {Ducha-Atmana), wystarczy zwrócić ku
Niemu całą duszę. Wówczas umysł traci wszelkie znaczenie,
a samoświetlne Serce jaśnieje.redmuluc pisze:
Psychologicznie tryb ten jest powiązany z zauważalną redukcją w wewnętrznym dialogu mentalnym (umysłowym), zredukowanym postrzeganiem stresu, zwiększoną równowagą emocjonalną i wzmocnioną jasnością umysłową, intuicyjną orientacją i zdolnościami poznawczymi.

Nauka Szri Ramana Mahariszi Pegaz 1993 pisze:
Gdy dusza pogrąża się tym sposobem w Serce, nasze
ja" (osobowość), będące ośrodkiem niezliczonych myśli, w
końcu zacicha i znika, a czysta, samoistna i świetlista
świadomość Ducha-Atmana, która trwa nieustannie podczas
wszystkich stanów umysłu i duszy, sama pozostaje.

_________________
Wszystko jest umysłem. 1123581321345589144233377610987159725844181676510946 7835914642627265754019509340195093468158093468158481... mełsymu tsej oktsyzsWNa górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 02 gru 2012, 4:56 
Gregg Braden - Uczucia, Energia, Świadomość, Holizm

phpBB [video]Serce posiada własny mózg! - Gregg Braden

phpBB [video]
Inteligencja i Moc naszych Serc ~ Gregg Braden PL, ten sam wykład z wyraźniejszymi napisami

phpBB [video]Na górę
   
 
 
Post: 02 gru 2012, 21:11 
Offline
Intendant of the Building * 8th Degree
Intendant of the Building * 8th Degree

Rejestracja: 24 maja 2012, 20:03
Posty: 234
Płeć: mężczyzna
Drugim po mózgu największym zgrupowaniem neuronów są jelita.
http://www.biomol.pl/index.php/pol/arty ... drugi_mozg
Serce jest na trzecim miejscu pod względem ważności nerwów.

_________________
Urodziłem się 6 Ajleta, Roku 7499 od ZPGŚ. w poniedziałek kalendarza słowiańsko-aryjskiego.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 27 gru 2012, 10:37 
Offline
Provost and Judge * 7th Degree
Provost and Judge * 7th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 19 cze 2009, 10:24
Posty: 161
Lokalizacja: w drodze
Ciekawa ilustracja, tekst "Umysł serca":Naukowcy odkryli, że serca ma własny układ nerwowy.
Domniemania są też takie, że i własną inteligencję:)


Od 12 lat ciągle mi Pole to nadaje, by uwagę przenosić do serca, co stało się nawykiem, od dłuższego już czasu. Przebywając „w głowie” mam wrażenie duszenia się, ciasnoty i wielu innych dyskomfortów.

Porównując umysł głowy i serca, to jak możliwości kalkulatora i kwantowego komputera. Wymiar pola czynnościowego też jest wskazówką -> serce jest głównym procesorem rzeczywistości, a głowa to takie centrum woli ciała, które umożliwia ukierunkowanie działań motorycznych, intelektualnych, podtrzymanie tożsamości ciała, itp. Wg danych fizycznych pole czynnościowe serca jest 5000 razy większe od potencjałów mózgu.

Wszystko dzieje się w ok. 18-metrowym polu serca, co przy wymiarach ok. 0,5 metra pola mentalnego głowy pokazuje, gdzie szukać mocy życia. Korzystanie wyłącznie z kalkulatora głowy jest nieporozumieniem, jeśli ma się świadomość możliwości wykorzystania potencjałów tysiące razy silniejszych od „mocy obliczeniowych” mózgu i jego przestrzeni.

Obrazek

Pole mentalne oraz inne pola są otoczone przez pole serca, które zawiera w sobie całe istnienie, wytwarzając własny elektromagnetyczny stan, sprzężony z polem mentalnym. Układ wzajemnych relacji pomiędzy polami wpływa na życie jednostki.

Im bardziej harmonijne i czyste pole /im mniej myślo-kształtów/, tym lepszy stan samopoczucia i większy komfort życia. Poszerzone stany świadomości są możliwe w przestrzeni pola serca. „W głowie” to tylko wizualizacje i wiele różnych spraw prawdziwych… ale tylko w połowie:)
CDN
M.źródło: matrixexit.pl

_________________
(:ıɯɐƃou ʎɹoƃ op ɹoʇıuoɯ zsɐɯNa górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 30 sty 2013, 12:05 
Offline
Provost and Judge * 7th Degree
Provost and Judge * 7th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 05 maja 2012, 22:52
Posty: 175
Płeć: kobieta
Lokalizacja: Warszawa
Czy ktoś może mi pomóc, nie wiem co mi dolega? Smutny

Ostatnio coś mi się dzieje z sercem. Mam napady ogromnego bólu, jakby wbijania noża w serce, nie mogę wtedy złapać oddechu. Nic innego żadnego drętwienia ręki czy czegoś takiego. Pod kątem medycznym serce mam ok. To się zdarza coraz częściej i trwa coraz dłużej.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 30 sty 2013, 12:17 
Offline
Provost and Judge * 7th Degree
Provost and Judge * 7th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 05 maja 2012, 22:52
Posty: 175
Płeć: kobieta
Lokalizacja: Warszawa
Kogrim pisze:
Bawiłaś się w otwieranie ''czakry serca''?


Nieraz robię medytacje serca ale b.rzadko.
Po każdym "ataku" czuje błogi spokój serca.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 30 sty 2013, 12:45 
Offline
Provost and Judge * 7th Degree
Provost and Judge * 7th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 05 maja 2012, 22:52
Posty: 175
Płeć: kobieta
Lokalizacja: Warszawa
Kogrim pisze:
No i co? Pewnie zastanawiasz się jak pozostawić uczucie błogości w ''czakrze serca'', z równoczesnym ustaniem bólu? A może by tak zrezygnować z obu?


No i tu się mylisz. Bardziej zalezy mi na wyeliminowaniu ataków niż na tym co jest po nich.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 30 sty 2013, 13:15 
Offline
Administrator
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 04 wrz 2011, 0:01
Posty: 889
Lokalizacja: Alpha Orionis
Płeć: mężczyzna
delicja85 :mniam:

Wszytko jest częscia naturalnego procesu.

"Odczucie Najwyższej Intensywności jest niczym chłodna włócznia przebijająca serce- czujemy to fizycznie. Potem czuć bardzo przyjemny wręcz błogi chłód- jak orzeźwiający wiatr w gorący dzień, jak uczucie ulgi kiedy udało nam się rozwiązać jakiś problem który nas gnębił, albo kiedy załagodziliśmy jakiś konflikt w sobie… to uczucie całkowitego puszczenia ciężarów iluzji snu"

http://davidicke.pl/forum/otwieranie-bramy-serca-odlaczanie-sie-od-matrixa-t9806.html#p133290

Z czasem - jak zwiększamy "przepustowość", dochodzimy do nieskończonej przestrzeni centrum i wtedy uczucie przebijania zamienia się bardziej w przepływ- jakby wielkiej rzeki.


Prawdziwe doświadczenia zmieniają nasze odczuwanie siebie i świata, sa tak intensywne że często jestesmy w fizycznym szoku- ale to normalny proces adaptacji.oczywiście nie mówię tu o jakimkolwiek kłuciu po lewej stronie mostka - gdzie jest fizyczne serce Mruga

_________________
Mundus vult decipi, ergo decipiatur


Ostatnio zmieniony 30 sty 2013, 21:42 przez angelrage, łącznie zmieniany 1 raz


Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 30 sty 2013, 21:31 
delicja mam wrarzenie że ty poprostu przerzywasz jakiś duży stres może lenk. Oczywiście moge sie mylic, więc nie sugerój sie mną, ty sama wiesz najlepiej co to może byc.

Kiedyś ktoś miałam uczucie kłudki na sercu(nie bez powodu) praca oraz analiza tego co sie stało.
:)

-- 30 sty 2013, 22:32 --

i problem zniknąNa górę
   
 
 
Post: 31 sty 2013, 14:55 
Offline
Provost and Judge * 7th Degree
Provost and Judge * 7th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 05 maja 2012, 22:52
Posty: 175
Płeć: kobieta
Lokalizacja: Warszawa
Nathalie09 pisze:
delicja mam wrarzenie że ty poprostu przerzywasz jakiś duży stres może lenk. Oczywiście moge sie mylic, więc nie sugerój sie mną, ty sama wiesz najlepiej co to może byc.

Kiedyś ktoś miałam uczucie kłudki na sercu(nie bez powodu) praca oraz analiza tego co sie stało.
:)

-- 30 sty 2013, 22:32 --

i problem znikną


Tak, ostatnio jestem pod ciągłym napięciem, ciągle coś mnie boli i mam chaos w głowie.
Dziś temp. 37 stopni bez powodu...
Ale skoro to "naturalny proces adaptacji" to OK.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 18 lut 2013, 20:00 
Kurde te informacje pokrywają się z tymi o których czytałem w książkach barbary marciniak. :shock:Na górę
   
 
 
Post: 27 lut 2013, 13:14 
Offline
Entered Apprentice * 1st Degree
Entered Apprentice * 1st Degree

Rejestracja: 25 lut 2013, 20:27
Posty: 2
Możesz podać tytuły tych książek Barbary Marciniak?

_________________
studia kosmetologia licencjackie katowice
studia pielęgniarstwoNa górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 27 lut 2013, 16:10 
Offline
Globalny moderator
Globalny moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 lut 2013, 16:42
Posty: 3412
Płeć: mężczyzna
Barbara Marciniak :

Zwiastuni Świtu
Ziemia zwiastunów świtu
Świetlana rodzina

są dostępne i w księgarniach i w necie jako e-booki
Mruga

_________________
doświadczenie jest prawdziwe wewnątrz pudełka,ale samo pudełko już nieNa górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 03 maja 2013, 21:02 
Offline
Intendant of the Building * 8th Degree
Intendant of the Building * 8th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 lut 2013, 22:13
Posty: 274
Płeć: mężczyzna
Energia serca dosłownie łączy nas do siebie :serducho" Ten krótki filmik wyjaśnia znaczenie
tego połączenia:
The Heart's Intuitive Intelligence: A path to personal, social and global coherence
phpBB [video]Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 06 lip 2013, 22:08 
Offline
Provost and Judge * 7th Degree
Provost and Judge * 7th Degree

Rejestracja: 30 maja 2013, 18:01
Posty: 120
Płeć: mężczyzna
redmuluc pisze:
Podobnie, tworzenie przez grupę koherentnego pola społecznego może pomóc wesprzeć generowanie i utrzymywanie koherencji psychofizjologicznej w jej indywidualnych członkach. Rozszerzona, pogłębiona świadomość i uświadomienie wynikają — z wewnętrznych procesów fizjologicznych, emocjonalnych i umysłowych ciała jak również z głębszych, utajonych porządków owiniętych w energię która nas otacza. Są to podstawy samoświadomości, wrażliwości społecznej, kreatywności, intuicji, duchowego wglądu i zrozumienia nas samych i tego, że wszyscy jesteśmy połączeni. To poprzez celowe generowanie koherencji w zarówno w polach serca jaki i tych społecznych może nastąpić ta krytyczna zmiana do następnego poziomu planetarnej świadomości – ta która wprowadzi nas w harmonię z ruchem całości.


Trudno się z tym wszystkim nie zgodzić, jednak jest wiecej niz jedno serce i jest wiele wiosek. Jesli do tej wysublimowanej harmonii dorzucić że kolizje są na porządku dziennym w planetarnym składzie, to... bum bum gdy dzieciom daje sie benzynę i ...pudełko zapałek.

_________________
kiedy grzebanie w smietniku nazwie się archeo to wielu pobiegnie za doktoratem.
http://www.youtube.com/watch?v=lJZJuAgadeI#at=78 I like ... ;-)

przeszłość i przyszłość są jak różnica potencjału zmuszając do właściwego biegu chwilunię, zwaną czasem: tu i teraz.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 07 lip 2013, 10:12 
Offline
Provost and Judge * 7th Degree
Provost and Judge * 7th Degree

Rejestracja: 05 cze 2011, 20:26
Posty: 127
Dla mnie od lat uzyteczne sa informacje ze serce posiada 6 energi
-wdziecznosc
-wspolodczuwanie
-przebaczenie
-skromnosc
-dzielnosc
-zrozumienie

Jak praktycznie aktywowac potencjal serca oraz inne uzytczne informacje znajduja sie na ponizszej stronie

http://wingmakers.pl/index.php?option=c ... 8&Itemid=1

warto tez sie zapoznac z rozszerzeniem w postaci opracowan do pobrania jako pdf

http://www.eventtemples.wingmakers.pl/i ... Itemid=121


Sadze ze warto sie zapoznac z materialem.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 11 sie 2013, 0:12 
Offline
Master Mason * 3rd Degree
Master Mason * 3rd Degree

Rejestracja: 22 lip 2013, 0:36
Posty: 20
Płeć: kobieta
Bardzo ciekawy artykuł, jestem skłonna w to uwierzyć, zwłaszcza, że nauka to potwierdza.
Ostatnio nawet w magazynie Coaching pojawił się podobny artykuł, mówiący o 3 niezależnych mózgach: mózgu właściwym, sercu i intuicji. Są nawet króciutkie ćwiczenia pokazujące, że myślą niezależnie od siebie. Jak ktoś jest ciekawy mogę przepisać ważniejsze fragmenty :)Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 27 sie 2013, 21:23 
Offline
Fellow Craft * 2nd Degree
Fellow Craft * 2nd Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 26 sie 2013, 12:44
Posty: 11
Płeć: kobieta
V-i-l-l pisze:
Bardzo ciekawy artykuł, jestem skłonna w to uwierzyć, zwłaszcza, że nauka to potwierdza.
Ostatnio nawet w magazynie Coaching pojawił się podobny artykuł, mówiący o 3 niezależnych mózgach: mózgu właściwym, sercu i intuicji. Są nawet króciutkie ćwiczenia pokazujące, że myślą niezależnie od siebie. Jak ktoś jest ciekawy mogę przepisać ważniejsze fragmenty :)


Jeśli to dla Ciebie nie problem to chciałabym zapoznać się z tymi fragmentami. Możesz je przepisać? :) Z góry dziękuję.

_________________
„Szukam nauczyciela i mistrza. Niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Niech oddzieli światło od ciemności. - Tadeusz Różewicz.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 08 wrz 2013, 17:08 
Offline
Entered Apprentice * 1st Degree
Entered Apprentice * 1st Degree

Rejestracja: 21 sie 2013, 17:13
Posty: 5
Ja też bym poczytała. Może będzie jakiś odzew, jak jeszcze ktoś prosi :)Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 19 paź 2013, 22:45 
Offline
Master Mason * 3rd Degree
Master Mason * 3rd Degree

Rejestracja: 22 lip 2013, 0:36
Posty: 20
Płeć: kobieta
Ok, oto prawie cały artykuł z lipcowo-sierpniowego magazynu coaching na temat naszych "trzech mózgów".

Cytuj:
W głębi każdego z nas funkcjonują trzy odrębne inteligencje. Mówią do nas głosem rozumu, serca i intuicji.

Kulturę zachodnią od kilkuset lat napędza postęp naukowy i techniczny, wobec którego głosy serca i intuicji są wyciszane. System edukacji szkolnej opiera się na wiedzy i analizie. Czy zawsze tak było? Samael Aun Weor, założyciel powszechnego Chrześcijańskiego Ruchu Gnostycznego, przypomina, że w starożytnym Babilonie, Grecji, Indiach, Persji czy Egipcie studenci otrzymywali integralną wiedzę np. za pomocą systemu zasad, tańca, muzyki. Gnostyk uważa, że w tamtych czasach uczniowie nie nadużywali mózgu myślącego, ponieważ wiedzieli, jak wykorzystać równowagę wszystkich trzech. "Umysł intuicyjny jest świętym darem, a racjonalny umysł wiernym sługą. Stworzyliśmy społeczeństwo, które czci sługę i zapomniało o darze" - powiedział Albert Einstein.

Głos z serca.

Dr J. Andrew Armour z Uniwersytetu w Montreali, pionier neurokardiologii, w 1991 roku zaproponował koncept mózgu sercowego, który działa niezależnie od mózgu w czaszce. Robert K. Cooper w książce "Zejdź sam sobie z drogi" podkreśla, że przez stulecia serce uznawano za źródło emocji, odwagi i mądrości.
Zwraca uwagę, że w ludzkim płodzie serce rozwija się przed układem nerwowym i myślącym mózgiem. Energia elektryczna znajduje się w każdym uderzeniu serca, a jego pole elektromagnetyczne jest w przybliżeniu pięć tysięcy razy silniejsze niż pole wytwarzane przez mózg. Poza komunikowaniem się sygnałami elektrycznymi serce wydziela peptydy, które pomagają regulować ciśnienie krwi i wspierają wydolność nerek. Peptydy stymulują również gruczoł przysadkowy, co sprzyja uwalnianiu się oksytocyny, zwanej jako hormon miłości.

Głos z brzucha.

Na początku XIX wieku w ponurym i mglistym Londynie William Bayliss i Ernest Henry Starling badali szczegóły budowy i pracy jelit. Eksperymenty prowadzili na psach. Odkryli wówczas, że układ pokarmowy może wykonywać swoje obowiązki trawienne nawet po odcięciu go od rdzenia kręgowego. Marvin Oka i Grant Soousalu w książce "mBraining" zwracają uwagę na genezę odkryć związanych z jelitowym układem nerwowym. Jako mózg oficjalnie opisany został już w 1907 roku przez Byrona Robinsona. Musiało minąć jednak blisko 100 lat, żeby tematyka ożyła w świecie naukowym - w 1998 roku neurobiolog Michael Gershon opublikował pracę zatytułowaną "The Second Brain" - Drugi Mózg. Jednak mózg jelitowego układu nerwowego ma jeszcze szerszą, ewolucyjną historię, odkrytą dzięki ślimakom morskim i innym prymitywnym morskim organizmom, u których rolę mózgu odgrywa właśnie układ pokarmowy.
Zdaniem Heriberta Watzkiego tak duży i dobrze rozwinięty mózg w czaszce zawdzięczamy rozwojowi sztuki gotowania. Odbyło się to jednak kosztem wielkości układu trawiennego, który był kiedyś u człowieka o połowę większy!

Siła nadinteligencji

Mijają dwa lata od śmierci Steve'a Jobsa. Ten ekscentryczny biznesmen i wynalazca już za życia stał się legendą. Sześć lat przed śmiercią, w 2005 roku, z okazji zakończenia roku akademickiego w Stanford University wygłosił słynną przemowę. Tłumaczył w niej między innymi skąd czerpał wiedzę, kreatywność i wolę działania, które mimo braku wykształcenia doprowadziły go do spektakularnych osiągnięć. Powiedział wtedy: "Wasz czas jest ograniczony, więc nie marnujcie go, żyjąc życiem kogoś innego. Nie wpadnijcie w pułapkę dogmatu, bo oznacza to życie rezultatami tego, co wymyślili inni ludzie. Nie pozwólcie, by gwar opinii innych ludzi zagłuszył was własny wewnętrzny głos. I co najważniejsze, miejcie odwagę, by podążać za swoim sercem i intuicją. One w jakiś sposób wiedzą, kim naprawdę pragniecie się stać. Wszystko inne to kwestie drugorzędne".
Aby móc na co dzień docierać do pokładów najwyższej ludzkiej inteligencji, potrzebna jest twoja uważność, która poprawi komunikację pomiędzy trzema mózgami. Dzięki temu łatwiej jest żyć w zgodzie z wewnętrznym "ja", otaczającym światem i dokonywać mądrych wyborów.

Usłysz siebie.

1. Nadstaw uszu.
Jeśli nie pozwolimy sobie na zatrzymanie się, nasz mózg lub czynniki zewnętrzne zagłuszą głosy serca i intuicji. Żeby lepiej wykorzystywać zdolności naszych trzech mózgów, należy pamiętać o zrobieniu krótkiej przerwy, zanim cokolwiek się powie lub zrobi.
Kare Landfald, twórca metody Zen Coachingu, zapewnia, że wszyscy mamy tę umiejętność, ale czasem trzeba ją odkryć na nowo. W zen jest to wejście na poziom tzw. niewiedzy i pustki, kiedy czujesz, że nie wiesz, co pomyśleć, powiedzieć, zrobić. Z tej pustki i stanu relaksu wyłania się dla nas wiadomość.
Potrzebujesz zatem pięciu sekund, aby wprowadzić się w stan pełnego odprężenia, spokojnego oddechu i uczucia pustki, która czeka na głos z wewnątrz. Spróbuj wejść w ten stan w trudnych okolicznościach, na przykład w pracy, gdy pojawi się pytanie, na które nie znasz w danej chwili odpowiedzi. Zobacz, co się wydarzy w tobie i w otoczeniu.
2. Jak słuchać?
Marcin Oka i Grant Soousalu opracowali metodę komunikacji trzech mózgów. Kluczowa okazuje się kolejność przepływu informacji.
1. Najpierw należy połączyć się z inteligencją serca, aby móc dotrzeć do głęboko ukrytych pokładów namiętności i wartości.
2. Następnie zapytać inteligencji w głowie o kreatywne strategie, będące wyrazem tych wartości.
3. W ostatnim kroku potrzebne jest skomunikowanie się z sercem w brzuchu, aby dotknąć odwagi i móc podjąć działanie.
4. Koniec tego procesu stanowi ponowne połączenie się z sercem po to, aby odnaleźć inspirację i połączyć emocje z pełnym wartości doświadczeniem.
3. Spójność celu.
Spisz w skali 1-5, co mówi każdy z mózgów.
W jakim stopniu to, czego pragnę, jest wartościowe?
Rozum: wynik___
Serce: wynik___
Intuicja: wynik___
W jakim stopniu to, czego pragnę, jest możliwe do osiągnięcia?
W jakim stopniu posiadam zasoby potrzebne, aby to mieć?
Przyjrzyj się wynikom. Co widzisz? Co ci to mówi?
4. Odkryj wewnętrzną mądrość.
Połóż dłoń na sercu i spytaj sam siebie: jakie rozwiązanie jest najlepsze z perspektywy serca? Przyłóż dłoń do głowy i spytaj: jakie rozwiązanie jest najlepsze z perspektywy rozumu? Połóż dłoń na brzuchu i spytaj: co na to intuicja? Na koniec spytaj siebie z poziomy wszystkich trzech mózgów: co jest dla mnie najważniejszym i najlepszym rozwiązaniem? Co jeszcze jest możliwe? Co wybieram? Kiedy to zrobię?
5. Podziękuj sobie.
Napisz, czego chcesz doświadczyć w najbliższy czasie, co chcesz zrobić dla serca, mózgu, brzucha - co ma się stać?Przyznam szczerzę, że umiejscowienie intuicji w układzie pokarmowym nie przemawiało do mnie na początku, ale uzmysłowiłam sobie, że gdy mamy złe przeczucia, wierci nas w żołądku, więc musi być coś na rzeczy :)Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 01 lis 2013, 12:10 
Przeczytajcie sobie książkę Aronsona "Serce i umysł". Świetnie napisana, psychologiczna książką, która przedstawia dlaczego zachowujemy się tak a nie inaczej w danych sytuacjach... :)Na górę
   
 
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ] 

Strefa czasowa UTC [letni]Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 7 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
cron Nowości Nowości Mapa Strony Mapa Strony Index Mapy strony Index Mapy strony RSS RSS Lista kanałów Lista kanałów | Powered by phpBB © 2007 phpBB3 Group