Zaloguj się
Nazwa użytkownika:   Hasło:   Loguj mnie automatycznie  
Dzisiaj jest 13 sie 2020, 18:28

Strefa czasowa UTC [letni]

Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ] 
Autor Wiadomość
Post: 21 cze 2016, 14:39 
Offline
Intimate Secretary * 6th Degree
Intimate Secretary * 6th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 03 lis 2015, 21:41
Posty: 81
Płeć: mężczyzna
Lokalizacja: Wszechświat
"Istnieją pewne uniwersalne Prawa Wrzechświata i każda istota ma prawo je znać Rozsyłacie je proszę, by trafiły do każdego , do jak największej ilości dusz :) To przepiękne kompendium wiedzy. Dajmy sobie szansę na rozwój i prawdziwe przebudzenie bo mamy do tego niezaprzeczalne prawo :) Post skopiowany od jego autora :) Nie wiem jak dla Was lecz dla mnie niezwykła wiedza i mądrość :) " ~ Iwona Ostrowska (((♥)))
Prawa Wrzechświata:
Podstawowy zbiór zasad, ale one się jeszcze rozchodzą na kilkanaście małych:
Prawa Przestrzeni:
1. Prawo hierarchii
Konstrukcja przestrzeni jest hierarchiczna. Jej hierarchiczność wynika z budowy fraktalnej wszechświata.
Hierarchia jest uszeregowaniem zbioru według ważności jego elementów.
Hierarchia we Wszechświecie jest określona przez zasięg oddziaływania jednostki, co jednocześnie odzwierciedla jej ważność, w całości zbioru. Poziom w hierarchii określa poziom odpowiedzialności.
Hierarchia we wszechświecie nie wiąże się ze zbiorem przywilejów tylko odzwierciedlaniem poziomu świadomości. Jest on ścisłe związany z poziomem fraktalnym. To z kolei samo przez się powoduje układ hierarchiczny, bowiem w porządku fraktalnym jedno zawiera się w drugim. Wobec tego hierarchia nie jest tworzona sztucznie poprzez wybór, ale tworzy się sama według autentycznego oddziaływania jednostki i właśnie fraktalnego zawierania.
Istoty będące wysoko w hierarchii nie władają innymi istotami (wg prawa samostanowienia i indywidualności) tylko tworzą dla nich warunki rozwoju pilnując aby prawa wszechświata były przestrzegane. Te z kolei w zasadzie przestrzegają się same bo wynikają z samej fizyki przestrzeni.
2. Prawo przyczyny i skutku
Każde działanie powoduje wywołanie skutku. Działanie to również myśl, emocja i uczucie wyrażone bądź nie wyrażone.
Żadna akcja w przestrzeni nie zostaje niezauważona.
To prawo łatwo dostrzec bo oczywista jest zależność, pomiędzy działaniem a jego skutkiem, nawet jeśli skutek w danym momencie nie jest zauważony. Nie ma co liczyć na to, że cokolwiek będzie „darowane”.
W filozofii wschodu to prawo zostało nazwane prawem karmy. Karmę jednak rozumie się w odniesieniu do losów człowieka biorąc pod uwagę jego całą ewolucję (wszystkie inkarnacje). Prawo przyczyny i skutku jest również prawem fizyki i to z niego wywodzą się pozostałe zależności. Jest prawem uniwersalnym dla wszystkich poziomów wszechświata.
Z tego prawa wynika również istnienie długu nulifikacyjnego. Napięcia powstałe na przestrzeni a będące wynikiem jakiegoś działania muszą kiedyś zostać zrównoważone.
3. Prawo odbicia
Mówi o tym, że skutek działa wtórnie na przyczynę.
Każde działanie powoduje wysłanie impulsu w przestrzeń. To z kolei zaburza jej równowagę. Jeśli impuls po drodze nie zostanie zrównoważony to przestrzeń odpowie podobną siłą i wartością ale skierowaną w przeciwną stronę, tzn. do nadawcy impulsu, w ten sposób się równoważąc. Jeśli impuls zostanie zrównoważony to i tak skutek jaki wywołał odbije się w przestrzeni zmieniając ją. Ta zmiana z kolei wtórnie działa na nadawcę impulsu.
Ta właściwość przestrzeni została zauważona i sformułowana w postaci przysłów: „Co posiejesz to zbierzesz”, „Co prześlesz – wróci do Ciebie”.
4. Prawo synchronizacji
W przestrzeni łączyć się mogą jedynie elementy wzajemnie pasujące do siebie.
Takie elementy odnajdują się w przestrzeni . To co ma się wzajemnie odnaleźć jest określone w warunkach przestrzeni fazowej i Diamentowych Siatek Świadomości. Dosłownie zasadę tę widać w chemii gdzie dane substancje łatwo łączą się ze sobą a z innymi się nie połączą. Paracelsus zauważył, że w leczeniu „podobne przyciąga podobne”. Na tej podstawie powstała homeopatia. Na zasadzie synchronizacji występuje zjawisko przekazywania informacji u ludzi w jakiś sposób ze sobą połączonych.
Np. wzajemne dzwonienie do siebie w tym samym momencie, czy „przypadkowe” spotykanie się wtedy, gdy takiego spotkania się oczekuje. Również odczuwanie stanu innego człowieka, z którym „nadajemy na tych samych falach”.
Na zjawisku synchronizacji oparta jest również empatia z tym, że tutaj celowo odbiorca dostosowuje się do informacji, którą chce odebrać.
5. Prawo potrzeby (braku)
Przestrzeń dąży do równowagi wyrównując swoje braki.
Treści i materia płyną tam gdzie jest „dziura”. Np. powietrze przepływa od wyższego ciśnienia do niższego. Stężenia w roztworach się wyrównują poprzez przepłyniecie substancji ze stężenia wyższego do stężenia niższego, itp. Jeśli środowiska nie są odizolowane to warunki w nich się wyrównają.
Z tego prawa i z prawa przyczyny i skutku wynika sprzężenie zwrotne, które jest podstawowym regulatorem wszystkich zjawisk.
W życiu człowieka to prawo decyduje o jego zasobach. Nie dostanie bowiem więcej niż to wynika z jego autentycznych potrzeb. Te natomiast są podyktowane potrzebami jego ewolucji i struktury. Jeśli posiadanie dóbr, wiedzy, relacji itp. jest potrzebne w danym momencie ewolucji to przestrzeń zaspokoi tę potrzebę i dobra zostaną dostarczone. Jeśli posiadanie jest zbędne lub nawet niewskazane – to człowiek tego nie dostanie choćby bardzo chciał. „Chcenie”, bowiem nie jest powodem do zapewnienia dóbr. Tym powodem jest tylko potrzeba.
6. Prawo niepowielania
Nie dozwolone jest tworzenie identycznych kopii czegokolwiek.
Przestrzeń jest idealnie antysymetryczna. Nie ma w niej dwóch identycznych obiektów. Jeśli by się takowe pojawiły, wówczas zaburzyłyby przestrzeń w znacznym stopniu. Przestrzeń posiada mechanizmy wewnętrzne nie dopuszczające do takiej sytuacji.
Ze względu na to prawo problematyczne jest tworzenie klonów istot. Być może z tego powodu klonowanie się nie udaje. Klon będzie przez przestrzeń odrzucany. Z drugiej jednak strony trudno jest albo wręcz niemożliwe stworzenie identycznego klonu, chociażby ze względu na przesunięcia w czasie pomiędzy momentem pobrania wzoru a jego realizacją. Zanim powstanie klon według informacji pobranej od oryginału to oryginał znacznie się już zmieni. Ale wysokie podobieństwo pomiędzy obiektami może również „nie podobać się” przestrzeni.
7. Prawo dwu budulca
Istota może budować siebie wyłącznie z siebie.
Prawa ogólne:
1. Prawo Mentalizmu (umysłowości): Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest Mentalny; Wszechświat składa się z myśli.
Wszystko, co widzimy i doświadczamy w fizycznym świecie ma swój początek w niewidzialnym świecie umysłu. Mówi nam ono, że istnieje pojedyncza Uniwersalna Świadomość – Uniwersalny Umysł – z którego powstają wszystkie rzeczy. Cała energia i materia na wszystkich swoich poziomach jest stwarzana i podlega temu Wszechobecnemu Uniwersalnemu Umysłowi. Nasze umysły są jego częścią. Nasza rzeczywistość jest manifestacją naszych umysłów. Oto prawdziwa Potęga Umysłu.
2. Prawo Powiązania: Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze
To prawo mówi nam, że istnieje harmonia i połączenie pomiędzy światem materialnym, umysłowym i duchowym. Nie istnieje rozdzielenie, gdyż wszystko we wszechświecie włączając nas pochodzi z Jednego Źródła..Ten sam wzór jest wyrażany na wszystkich poziomach istnienia, od najmniejszej cząsteczki po największe gwiazdy i odwrotnie. Wszystko jest Jednością. W starożytnej greckiej świątyni Apolla w Delfach istniała inskrypcja odnosząca się do tego wielkiego Prawa: „Poznaj samego siebie a poznasz wszystkie tajemnice bogów Wszechświata.”.
3.Prawo Wibracji: Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; Wszystko wibruje.
Trzecie i ostatnie niezmienne Uniwersalne Prawo mówi nam, że cały Wszechświat jest niczym innym jak wibracją. Nauka potwierdziła, że wszystko we wszechświecie włączając nas jest tylko czystą energią wibrującą z różną częstotliwością. Zasada, że „podobna energia przyciąga podobną” na której opiera się Prawo Przyciągania, ma swoją podstawę właśnie w tym prawie wibracji. Wszystko, czego doświadczamy naszymi pięcioma zmysłami jest przekazywane poprzez wibracje.
Tak samo jest ze sferą umysłu. Nasze myśli są wibracją. Wszystkie nasze emocje są wibracją, z których bezwarunkowa miłość jest najwyższa a nienawiść najniższa, najbardziej przyziemna. Cała Potęga Myśli opiera się na kontrolowaniu tych wibracji.
Prawa zmienne, przejściowe:
4.Prawo biegunowości (dwoistości): „Wszystko jest dwoiste (podwójne); wszystko ma swoje bieguny; wszystko ma swoje pary przeciwieństw; to i przeciwne do niego są tym samym (podobne i niepodobne są tym samym); przeciwieństwa mają identyczną naturę (są identyczne w swojej naturze), różnica leży w natężeniu; skrajności się spotykają; wszystkie prawdy są jedynie półprawdami; wszystkie paradoksy da się pogodzić.
To Prawo mówi, że istnieją dwie strony wszystkiego. Rzeczy, które wydają się sobie przeciwne są w rzeczywistości dwoma skrajnościami tej samej rzeczy. Na przykład ciepło i zimno na pierwszy rzut oka wydają się sobie przeciwne ale prawdą jest, że są różniącymi się stopniem przejawem tej samej rzeczy. To samo odnosi się do miłości i nienawiści, wojny i pokoju, zła i dobra, światła i ciemności, energii i materii. Można przejść od nienawiści do miłości, od strachu do odwagi poprzez świadome podniesienie własnych wibracji. Starożytne Hermetyczne Nauki nazywają to Sztuką Polaryzacji.
Neutralizacja Prawa Polaryzacji. Zasada dwoistości może wydawać się prawdziwa w naszym fizycznym i mentalnym świecie. Jednak na płaszczyźnie duchowej wszystko jest jednością. „Bóg jest ponad przeciwnościami” – jak napisano w starożytnej epopei ” Bhagawadgita”. Umieszczając za każdą myślą, stwierdzeniem, działaniem wszechmocnego Ducha, którego jesteśmy częścią, skupiając się zawsze na tym co jest „dobre” mimo że coś idzie nam „źle”, z czasem zneutralizujemy Prawo Polaryzacji do tego stopnia, że przestanie ono oddziaływać w naszym życiu.
5. Prawo rytmu: „Wszystko wpływa i wypływa; Wszystko płynie, na zewnątrz i do środka; wszystko ma swoje pływy (fale); wszystko wznosi się i opada (wszystkie rzeczy wznoszą się i upadają); ruch wahadła manifestuje (przejawia) się we wszystkim; odchylenie w lewo jest równe odchyleniu w prawo (miara wychylenia w prawo jest miarą wychylenia w lewo); rytm dąży do wyrównania (rytm się kompensuje)
To Prawo mówi, że we wszystkim następują zwroty. Tą zasadę można zaobserwować w działaniu na przykładzie fal oceanu, przypływów i odpływów mórz, powstawanie i upadku wielkich imperiów, wahań naszych myśli od pozytywnych do negatywnych, sukcesów i porażek w naszym prywatnym życiu. Zgodnie z tym prawem, kiedy coś osiąga punkt kulminacyjny następuje powrót do przeciwnego stanu, który po osiągnięciu swojego krańcowego punktu znów wraca do poprzedniego.
Aby być ponad tym prawem musimy uświadamiać sobie niemal niezauważalny początek ruchu wstecznego na naszej drodze do poprawy jakiegoś aspektu życia. Kiedy czujemy, że to Prawo zaczyna nas odciągać do tyłu starajmy się nie wpadać w panikę lub zniechęcenie. Zamiast tego skupmy nasze myśli na wyniku końcowym wiedząc, że jesteśmy jednością z wszechmocnym Uniwersalnym Umysłem, dla którego wszystko jest możliwe, walczmy aby pozostać pozytywnie nastawionymi nie zważając jak daleko wstecz odciąga nas to Prawo. Nawet jeśli nasze wysiłki okażą się porażką możemy znaleźć pocieszenie w myśli, że za sprawą tego samego Prawa musi wkrótce nastąpić pomyślny zwrot do przodu. Z czasem nasza wytrwałość zostanie wynagrodzona, okresy cofania się staną się krótsze aż w końcu zanikną.
6. Prawo przyczyny i skutku: Każda przyczyna ma swój skutek, a każdy skutek ma swoją przyczynę; wszystko dzieje się według Prawa; przypadek nie jest niczym innym, jak inną nazwą Prawa, gdy ono nie jest rozpoznane (przypadek to jedynie nazwa dla nierozpoznanego Prawa); istnieje wiele poziomów, na których rozgrywają się przyczyny, lecz nic nie ucieknie przed Prawem (istnieje wiele płaszczyzn przyczynowości, lecz nic nie wymyka się Prawu)
Zgodnie z tym Prawem każdy skutek widzialny w naszym zewnętrznym fizycznym świecie ma swoją przyczynę w niewidzialnym wewnętrznym świecie umysłu. Jest to istota Potęgi Myśli. Wszystkie nasze myśli, słowa, działania powodują określone działania w sferze mentalnej, które z czasem zmaterializują się jako specyficzne skutki w świecie fizycznym. Aby stać się panem naszego przeznaczenia musimy opanować własny umysł, gdyż wszystko w naszej rzeczywistości jest dziełem świata umysłu. Trzeba pamiętać,że nie istnieje coś takiego jak szansa lub przypadek. Te określenia wynikają tylko z nieznajomości tego Prawa.
Prawo przyczyny i skutku odnosi się do wszystkich trzech poziomów egzystencji – duchowego, mentalnego i fizycznego. Różnica jest taka, że na planie duchowych przyczyna i skutek działa w sposób natychmiastowy. Na pozostałych poziomach nasze pojęcia czasu i przestrzeni powodują czasowe opóźnienia pomiędzy przyczyną i ewentualnym skutkiem. Gdy skupiamy się na naszych celach i pragnieniach używając twórczej wizualizacji, to co chcemy zmaterializować w świecie fizycznym jest już automatycznie stworzone w świecie duchowym. Poprzez wytrwałość i skupianie myśli na naszym celu, wkrótce zmaterializuje się on w naszym fizycznym świecie.
7. Prawo rodzaju (płci): Rodzaj (płeć) jest we wszystkim; wszystko ma swoje męskie i kobiece pierwiastki (aspekty); rodzaj (płeć) przejawia się (manifestuje) na wszystkich poziomach (płaszczyznach)
Ostatnie z siedmiu Uniwersalnych Praw mówi, że wszyscy i wszystko posiada zarówno elementy żeńskie jak i męskie. Przykładowe zewnętrzne wyrażenia żeńskich elementów to miłość, cierpliwość, intuicja, łagodność. Męskie natomiast to energia, zaufanie do siebie, logika, intelekt. Musimy pamiętać, że wszyscy posiadamy męskie i żeńskie jakości. Ta wiedza daje zrozumienie czym jest nasza kompletność.
Prawa Istnienia:
1. Istota ma prawo do istnienia we wszechświecie i do osiągnięcia nieśmiertelności. Bycie nieśmiertelnym nie jest wcale oczywiste i wielu istotom nie udaje się jej osiągnąć. Trzeba spełnić mnóstwo warunków przestrzeni a to wymaga przejścia przez trudną drogę rozwoju.
2. Prawo do życia
Istota powołana do istnienia jako istota strukturalna ma prawo do zachowania swojej struktury na tych gęstościach na jakich się manifestuje. Istoty ludzkie rozumieją to jako prawo do życia w świecie materialnym czyli w trzeciej gęstości. Jednak dotyczy to nie tylko tzw. ciała materialnego ale również innych ciał na innych gęstościach. Szczególnie chodzi o ciało na piątej gęstości, które jest długotrwałą bazą programową i treściową dla istoty.
Istoty wzajemnie nie mają prawa odbierać sobie życia, ale mają prawo skutecznie bronić się przed zamachem na siebie. Skutecznie – to znaczy – można odebrać komuś życie w samoobronie jeśli zabija się agresora. Agresor ma świadomość tego czym ryzykuje i godzi się na to ryzyko. W takim razie to agresor zadecydował o swojej śmierci.
3. Prawo do wcielania się
Istota świadoma ma prawo do wcielania się w światy niższych gęstości niż piąta oraz ma prawo do decydowania o tych wcieleniach.
Istota powołana do ewolucji ma prawo do rozwoju i prawo do zapewnienia warunków do tego rozwoju. Ponieważ koniecznym warunkiem rozwoju jest wcielanie się, to istota ma prawo warunek ten spełnić.
Istota na odpowiednio wysokim poziomie rozwoju sama decyduje o rodzaju swojego wcielenia. Jednak dopóki nie osiągnie tego poziomu to inne istoty lub istota decydują o wcieleniu. Tego kto spełnia tę rolę nazywamy opiekunem. Opiekun jest zobowiązany działać na korzyść podopiecznego prowadząc jego ewolucję w skuteczny sposób. O istocie bez indywidualności pochodzącej z egregora decyduje mechanizm egregora.
4. Prawo do rozwoju
Tam, gdzie żyją istoty powinny być zapewnione warunki do rozwoju.
Istota, aby móc osiągnąć nieśmiertelność (według prawa do istnienia), musi się rozwijać. Przestrzeń tworzy możliwości nauczenia się przez istotę tego, czego ona wymaga.
Warunki do rozwoju to możliwość nabywania doświadczeń i życia pełnego treści. Nie znaczy to, że warunki mają być cieplarniane. Często jest wręcz przeciwnie. Trzeba przejść trudne lekcje i zaliczyć wiele ciężkich testów.
Utrudnianie rozwoju jest kosmicznym przestępstwem.
5. Prawo do ekspansji
Istota ma prawo do rozbudowywania siebie i rozszerzania swojego wpływu.
Ekspansja jest rozwojem skierowanym na zewnątrz. Istota mając prawo do rozwoju ma jednocześnie prawo do ekspansji. Ekspansja polega na rozbudowywaniu struktur i zajmowaniu coraz wyższych poziomów fraktalnych wszechświata. Jest również zgodne z zajmowaniem coraz wyższej pozycji w hierarchii wszechświata.
6. Prawo do indywidualności
Istota ma prawo do izolowania się od zunifikowanej masy przestrzeni tworząc samą siebie.
Jest to prawo zgodne z prawem rozwoju. Istota ma prawo do budowania indywidualności zgodnie ze swoim ewolucyjnym przeznaczeniem. Ma też prawo do traktowania jej jako jednostkę indywidualną bez względu na to, czy podlega jakimś większym strukturom (np. egregor) czy organizacjom (np. cywilizacja).
7. Prawo do wolnej woli
Istota ma prawo wyrażania swojej woli i postępowania zgodnie z nią.
Istota ma prawo do robienia czegokolwiek lecz wszystkie jej decyzje będą miały stosowne konsekwencje.
Istota teoretycznie może robić cokolwiek, ale i tak nie jest w stanie przekroczyć ograniczeń samej przestrzeni, w danym jej miejscu i czasie. Nie ma też takiej potrzeby, bo jej struktura i myśli są głównie materializacją tej przestrzeni, z której się składa. Przestrzeń zostawia jednak minimalny procent dowolności i w tym zakresie istota może decydować zgodnie ze swoją wolą. Jest to procent dostatecznie duży, aby miał znaczenie, a dostatecznie mały, aby utrzymać stabilność przestrzeni i środowiska.
Każda podjęta decyzja jest krokiem w określonym kierunku oraz jest przyczyną dalszych skutków.
8. Prawo do kontaktu
Każda istota ma prawo do nawiązania kontaktu z innymi istotami.
Bycie w relacjach jest koniecznością we wszechświecie. Istota w pełnej izolacji nie ma szans na przetrwanie. Konieczna jest wzajemna wymiana treści między istotami.
Z tego prawa jednak nie wynika obowiązek nawiązywania niechcianych kontaktów. Do harmonijnych relacji potrzebna jest pewna kompatybilność struktur i treści. Jednak nie ma kłopotu w tym, aby każda istota znalazła inne istoty, jej odpowiadające.
9. Prawo do zmiany
Istota ma prawo do zmiany samej siebie i do wybrania kierunku dalszego rozwoju.
Ma prawo do zmiany swoich programów a przez to swojego charakteru. Może uśmiercić część siebie i na to miejsce powołać inne struktury tworzące inną postać.
Na bazie tego prawa istoty prowadzą swój świadomy rozwój. Nazywany jest on popularnie (nie do końca prawidłowo) rozwojem duchowym.
„Rozwój duchowy,” a właściwie rozwój świadomości, polega na obserwacji mechanizmów (programów) jakie kierują istotami. Na podstawie tej wiedzy można świadomie usunąć niechciane programy, a na ich miejsce, wprowadzić inne.
Można również zadecydować jakimi treściami będziemy żyli i jakich potencjałów używali, a jakich nie używali. Jednak zbyt pochopne i szybkie izolowanie się od potencjałów i treści prowadzi do powiększania cienia czyli tej sfery w istocie, która nie jest wyrażona. Decydowanie o tej sferze jest już ingerencją w przestrzeń fazową (podstawą wszelkiego bytu – można powiedzieć, że jest to sfera Rdzenia czyli Boga.). Według prawa wolnej woli możemy robić cokolwiek, ale należy pamiętać, że konsekwencji każdego naszego czynu, a nawet myśli, nie unikniemy. Wcześniej czy później cieniem należy się zająć. Jeśli jednak świadomie zajmiemy się nim to po swojemu możemy poprowadzić zmianę. Jeśli tego nie zrobimy cień sam upomni się o nas i przeprowadzi nas przez piekło. (Patrz prawo dwu budulca).
Nie należy udawać przed sobą, że cienia nie mamy, bo wyjściowo każda istota została wyposażona w potencjały i treści, które z punktu widzenia aktualnego jej stanu są niepożądaną zaszłością, z którą jednak należy sobie poradzić. „Rozświetlenie” cienia jest warunkiem dopuszczenia do rozwoju na wyższych poziomach egzystencji.
10. Prawo do śmierci
Każda indywidualna istota ma prawo do decydowania o śmierci części swojej struktury.
Prawo to należy rozumieć nie tylko jako prawo do śmierci ciała fizycznego, ale również jako doprowadzanie części własnych struktur do unicestwienia, w celu przeprowadzenia zmiany siebie. Prawo do śmierci jest prawem wykonawczym prawa do zmiany.
Śmierć jest składnikiem i konsekwencją życia. Mając więc prawo do decydowania o życiu (prawo indywidualności, prawo do wolnej woli) istota ma też prawo do decydowania o śmierci.
Z treścią tego prawa łączy się prawo do eutanazji. Zabranianie eutanazji jest, zgodnie z tym prawem, wykroczeniem. To istota wie do jakiego momentu jej życie ma sens i przynosi jej ewolucyjną korzyść. Nikt nie ma prawa decydowania za istotę o tak ważnych dla niej posunięciach. To wewnętrzne mechanizmy samej istoty mają decydować o życiu bądź jego zakończeniu.
Mówiąc o eutanazji mam tu na myśli zdecydowanie o zakończeniu życia w przypadku gdy nie rokuje ono szans na rozwojową przyszłość. W tej chwili eutanazję zawęża się do zdecydowania o śmieci w sytuacji gdy człowiek właściwie jest już w procesie umierania, a nie może dokonać aktu śmierci ponieważ jest na siłę podtrzymywany przy życiu. Jest to wobec niego karygodne przestępstwo.
Odmianą eutanazji jest samobójstwo. Człowiek popełniając ten czyn wypełniła swoją wolę. Istnieje tutaj jednak prawdopodobieństwo, że kierował się wpływami zewnętrznymi bardziej niż wewnętrznymi. W takiej sytuacji samobójstwo działa na niego bardzo niekorzystnie ponieważ zostawia go w stanie zaburzonym, którego nie może już uregulować.
11. Prawo do samoanihilacji
Jest to prawo do zrezygnowania ze swojego istnienia i doprowadzenie do całkowitego wymazania siebie ze struktur wszechświata.
Jest to prawo do śmierci posuniętej dużo dalej. W przypadku śmierci usuwana jest tylko jakaś struktura istoty. W anihilacji usuwana jest cała istota.
12. Prawo do repolaryzacji
Istota ma prawo do zmiany kierunku swojego rozwoju. Może pójść w kierunku dążącego do rozkładu lub rozwoju.
Każda istota ma prawo do rozwoju i z takim wewnętrznym programem jest powołana do ewolucji. Jednak w jej trakcie może się repolaryzować i dążyć w odwrotnym kierunku.
Są dwa przeciwstawne kierunki rozwoju – dążenie w kierunku rozkładu na pierwszą gęstość i dążenie do rozwoju – na siódmą gęstość. Niektóre istoty wybierają wariant rozkładu.
13. Prawo do szacunku i godności
Istota ma prawo czuć się w pełni godną istnienia bez względu na to w jakim stanie znajduje się aktualnie. Inne istoty są zobowiązane dochować szacunku wobec niej.
Każda istota w stosunku do innej istoty powinna okazać szacunek i nie dopuścić do uszczuplenia jej godności.
Każda istota ma prawo zawalczyć o szacunek dla siebie i zachowanie godności adekwatnymi do sytuacji metodami, tak aby skutecznie wyegzekwować prawo dla siebie i przy tym nie uszczuplić godności istocie, której dotyczy ta egzekucja.
14. Prawo do doświadczania i popełniania błędów
Istota po to żyje we wszechświecie aby doświadczała i uczyła się. Istocie nie wolno odmawiać możliwości doświadczania i popełniania błędów. To prawo jest wypadkową innych praw.
Istota może wybierać sobie doświadczenia i popełniać błędy podczas tych eksperymentów, ale jednocześnie musi pamiętać, że za każdą swoją decyzję poniesie stosowne konsekwencje. Niekonieczne są one wyrokiem śmierci. Nie istnieje coś takiego jak wieczne potępienie za wykroczenie przeciwko prawom ziemskim.
Popełnianie błędów jest wkalkulowane w skutki uboczne uczenia się. Istota ma prawo do poprawy tych błędów bez druzgocących dla siebie konsekwencji. Jest to prawo bez którego istoty nie miałyby odwagi doświadczać a przez to i uczyć się.
15. Prawo do informacji zwrotnej
Istota ma prawo do otrzymania informacji o skutkach swojego postępowania.
Istota mając prawo do rozwoju wręcz musi otrzymywać informację o drodze, która do rozwoju prowadzi. Droga ta jest wyznaczona przez program wszechświata. Istota ma prawo do otrzymania informacji o tym, jakie skutki powoduje jej działanie. Skutki te zwykle przyjmują postać kary i nagrody – po prostu informacji zwrotnej.
Całokształt istoty powoduje odpowiednie do jej stanu oddziaływanie na środowisko i odpowiedź tego środowiska zwrotnie skierowane na nią. Ten mechanizm został nazwany karmą. Jest to efekt prawa odbicia – dostajesz zwrot tego, co dałeś.
Zafałszowywanie informacji zwrotnej do istoty jest manipulacją. Często się zdarza, że dla chwilowego bezpieczeństwa i wygody inne istoty nie przekazują „winowajcy” właściwej informacji zwrotnej przez co pomylona zostaje kara z nagrodą bo dla „winowajcy” działanie przyniosło pożądany skutek. Istota w takiej sytuacji nabywa fałszywego obrazu tego, co rozwojowe i nierozwojowe, a to prowadzi do utrudnienia jej rozwoju.
16. Prawo do samostanowienia
Zarówno pojedyncza istota, jak i grupa istot ma prawo do izolacji od standardowych, w danym środowisku i przestrzeni, wzorców w celu kreowania własnego losu i rozwoju.
Słowa autora: "Ja nim nie jestem poznałem tylko część z nich "Na górę
 Wyświetl profil  
 
 

UDOSTĘPNIJ:

Share on Facebook FacebookShare on Twitter TwitterShare on Tuenti TuentiShare on Sonico SonicoShare on FriendFeed FriendFeedShare on Orkut OrkutShare on Digg DiggShare on MySpace MySpaceShare on Delicious DeliciousShare on Technorati TechnoratiShare on Tumblr TumblrShare on Google+ Google+

: 21 cze 2016, 14:39 
Offline
VIP Member
Awatar

Rejestracja: 17 kwie 2009, 22:37
Posty: 10000
Lokalizacja: PLNa górę
   
 
 
Post: 21 cze 2016, 19:19 
Offline
Elect of Fifteen Super * 10th Degree
Elect of Fifteen Super * 10th Degree

Rejestracja: 04 lis 2012, 8:21
Posty: 499
Płeć: mężczyzna
Bardzo ciekawe i pouczające zestawienie zasad. Mnie jednak nurtuje cały czas prawo wolnej woli.
7. Prawo do wolnej woli
Cytuj:
Istota ma prawo wyrażania swojej woli i postępowania zgodnie z nią.
Istota ma prawo do robienia czegokolwiek lecz wszystkie jej decyzje będą miały stosowne konsekwencje.
Istota teoretycznie może robić cokolwiek, ale i tak nie jest w stanie przekroczyć ograniczeń samej przestrzeni, w danym jej miejscu i czasie. Nie ma też takiej potrzeby, bo jej struktura i myśli są głównie materializacją tej przestrzeni, z której się składa. Przestrzeń zostawia jednak minimalny procent dowolności i w tym zakresie istota może decydować zgodnie ze swoją wolą. Jest to procent dostatecznie duży, aby miał znaczenie, a dostatecznie mały, aby utrzymać stabilność przestrzeni i środowiska.
Każda podjęta decyzja jest krokiem w określonym kierunku oraz jest przyczyną dalszych skutków.

Zatem nasze prawo wolnej woli, jest determinowane i ta wolna wola nie jest de facto wolna. Jest ona zamknięta i ograniczona. To kolejna iluzja,że oto możemy bez ograniczeń stanowić o sobie, decydować, wyrażać wolę i ją realizować... Skoro przychodzimy tu z planem doświadczania, to nasza wolna wola istnieje, ale na etapie planowania, a nie realizacji. Czy tak?
http://8segment.pl/odwazne-dusze-poznaj ... -schwartz/Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 22 cze 2016, 19:09 
Offline
Globalny moderator
Globalny moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 lut 2013, 16:42
Posty: 3412
Płeć: mężczyzna
A co byś powiedział,że nie każdemu jest dany pewien margines wyrażania siebie-wyboru?
Popatrz-zanim na ten świat przyszedłeś,Ty,czy ktokolwiek.Był ponoć cel-zrealizować się,ponaprawiać jakieś zaległe krzywdy.....ślicznie to poprzedstawiano zanim ktoś na te wrota przeskoczył.Rodzi się dziecko.Ma swoją,obraną rodzinkę,wygląd fizyczy-też ponoć obrany.Zaczyna swoją przygodę.Ale nastęþują pewne wstąpienia w życie,wirusy umysłowe,miał się spełnić a tu nagle w wieku załóżmy nastu lat wkracza na drogę przestepczą-krzywdzi kogoś.Potem następuje ruch na zasadzie domina-ciągle to robi...robi to to do kresu swego żywota.Spełnił się??Zarobi zjebki,ze nie wypełnił swojej misji?.Od kogo,Boga,jakiego boga?
Bo jego żywot -w całości jest widoczny z pewnego punktu odniesienia,widzenia-Duszy.Skoro czas nie istnieje to każdy punkt odniesienia jest na teraz widoczny,jako wydarzony,zaistniały-wszystko już było.
Miał zarys swojeo wcielenie,miał do cholery przedstawione co i jak ma nastąpić;cały swój żywot miał widoczny,nakreślony,obrany do wypełnienia,i nagle jeeb,posypało się...
Ciekawość różnych programów i ich moderacja,a nie każdemu jest dana.
To jakiś totalny galimatias zdarzeń,gdzie wypełniają się pewne zewnętrzne wszepienia dla skorygowania zaistnienia.

, a na marginesie:
wolna-wola-nie-istnieje-matrix-w-matrixie-t4666.html
a stamtąd zlinkowanie:
wolna-wola-to-iluzja-to-wszystko-jest-juz-ustawione-t5052-30.html

Jakkolwiek to odbierzesz teraz,to i tak z usmiechem i totalnym zrozumieniem podejdziesz do tego "kiedyś"


Pozdrawiam :) :)

_________________
doświadczenie jest prawdziwe wewnątrz pudełka,ale samo pudełko już nieNa górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 22 cze 2016, 19:13 
Offline
Master Mason * 3rd Degree
Master Mason * 3rd Degree

Rejestracja: 10 gru 2015, 19:26
Posty: 23
A da się jeszcze tytuł przerobić na WSZECHŚWIATA? Bo aż zęby bolą :bangheadwall:Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 22 cze 2016, 19:19 
Offline
Globalny moderator
Globalny moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 lut 2013, 16:42
Posty: 3412
Płeć: mężczyzna
Nie,bo z bolda to trudne do ogarnięcia Mruga
/zmieniłem emotę powyżej,po kilku minutach,bo tak się zaprogramowałem/
Może trutka?

_________________
doświadczenie jest prawdziwe wewnątrz pudełka,ale samo pudełko już nieNa górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 22 cze 2016, 20:36 
Offline
Entered Apprentice * 1st Degree
Entered Apprentice * 1st Degree

Rejestracja: 27 kwie 2016, 20:11
Posty: 7
Kto jest autorem tego tekstu?Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 22 cze 2016, 22:48 
Offline
Administrator
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 04 wrz 2011, 14:46
Posty: 1119
Płeć: mężczyzna
bodhicitta pisze:
Kto jest autorem tego tekstu?


Już ci mówię. Cały tekst przypomina traktat hermeneutyczny a raczej jego pseudo remix.
Czytam czytam i mówię do siebie "gdzieś już czytałem podobne rzeczy" do momentu w których nie dotarłem do tego fragmentu.

Cytuj:
4. Prawo synchronizacji
W przestrzeni łączyć się mogą jedynie elementy wzajemnie pasujące do siebie.
Takie elementy odnajdują się w przestrzeni . To co ma się wzajemnie odnaleźć jest określone w warunkach przestrzeni fazowej i Diamentowych Siatek Świadomości.


Bingo ! Przecież diamentowe światki świadomości to koncepcja nie kogo innego jak Lightworkerów od Hiperfizyki.

Chwila Googlania i..... strzał w 10.

http://hiperfizyka.pl/joanna_rajska/ite ... C5%9Bwiata

No i już znamy źródło. Ale nie wymyślili tego sami.

Skopiowali i zremixowali Kybalion do tego bezczelnie się pod nim podpisali i go splugawili.
Polecam jednak oryginalny traktat a nie marne kopie. A według tej strony autor tekstu to nikt inny jak Joanna Rajska

Obrazek

Cytuj:
Zastosowania powyższych praw można odnaleźć w naszej IDEI (wraz z pojęciem sprawiedliwości, moralności i kręgosłupa moralnego), PARADYGMACIE oraz codziennej działalności grupy związanej z portalem HIPERIA.


Dla tych co nie wiedzą czym jest Hiperfizyka i kim jest Joanna Rajska, well... wszystko jest na forum, ale zaufajcie mi, moja rada jest taka by sobie to odpuścić i sięgnać do oryginalnych źródeł Kybalionu, można się z niego wiele nauczyć.

_________________
Czas przestać zgrywać oświeconych dupków i stać się po prostu ludźmi.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 23 cze 2016, 6:44 
Offline
Elect of Fifteen Super * 10th Degree
Elect of Fifteen Super * 10th Degree

Rejestracja: 25 cze 2014, 21:17
Posty: 447
Cytuj:
sięgnać do oryginalnych źródeł Kybalionu, można się z niego wiele nauczyć.

Zajrzałem do wiki co to jest i już w pierwszych zdaniach można przeczytać:
Cytuj:
Prawo mentalizmu (umysłowości): Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest Mentalny; Wszechświat składa się z myśli

No to na tle wiedzy Zbigniewa Popko wydaje się to kompletną bzdurą, bo umysł należy wyłączyć by rozumieć działanie wszechświata.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 23 cze 2016, 9:17 
Offline
Intimate Secretary * 6th Degree
Intimate Secretary * 6th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 03 lis 2015, 21:41
Posty: 81
Płeć: mężczyzna
Lokalizacja: Wszechświat
Z informacji które znalazłem na innym forum wynika jakoby autorem był ''Maciej Auram lub Łukasz Czepułkowski·1 czerwca 2016'' niestety nie potrafię tego stwierdzić który z panów jest teoretycznie autorem a forum na którym znalazłem ten ciekawy jak dla mnie tekst nie chce podawać gdyż nie chcę rozpowszechniać konkurencyjnych for na Naszym forum ;)

Pozdrawiam.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 23 cze 2016, 11:08 
Offline
Elect of Fifteen Super * 10th Degree
Elect of Fifteen Super * 10th Degree

Rejestracja: 11 cze 2010, 15:53
Posty: 495
Płeć: kobieta
Kmicic, ja nie wiem co Cie tak podnieca w tym texcie, ale ja widocznie taka niekumata. Wiec jak mozesz to wytlumacz mi. Czy rozjasnilo Ci sie w glowie od tego textu, czy stales sie szczesliwszy, czy dal Ci on wewnetrzny spokoj, czy dal Ci radosc...?

To jest typowy matrixowy text, z "gory". Masa sprzecznosci, a jak doloza do tego fraktalnosc, to znaczy ze to juz same madrosci.

Dlaczego w takich textach nigdy nie mowi sie o czlowieku, jako nosicielu wszystkiego, dlaczego nie pisnie sie slowem o uczuciach, dlaczego nie pisze sie o zenskim aspekcie wszechswiata, o radosci, o dzieciach Matki Ziemi, ktore zostaly uznane jako cos nieprawdziwego i umieszczone w bajkach...?

I te wszystkie uwarunkowane prawa...
Niby mozesz wszystko, ale uwazaj, jak zrobisz cos nie tak to....Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 23 cze 2016, 11:40 
Offline
Intimate Secretary * 6th Degree
Intimate Secretary * 6th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 03 lis 2015, 21:41
Posty: 81
Płeć: mężczyzna
Lokalizacja: Wszechświat
vindpust pisze:
Kmicic, ja nie wiem co Cie tak podnieca w tym texcie, ale ja widocznie taka niekumata. Wiec jak mozesz to wytlumacz mi. Czy rozjasnilo Ci sie w glowie od tego textu, czy stales sie szczesliwszy, czy dal Ci on wewnetrzny spokoj, czy dal Ci radosc...?
.Tak ten tekst dał mi ''wewnętrzny spokój'' choć nie wiem czy to dobre słowo na określenie tego co poczułem po przeczytaniu już pierwszych podpunktów :)

Być może faktycznie jest o po prostu kolejny ''matriksowski'' shit a ja jestem jeszcze za mało rozwinięty za mało o tym wiem by to dostrzec jednakże poczułem autentyczny entuzjazm, poczułem podmuch świeżej energii w moje życie że tak powiem po przeczytaniu tego tekstu :)

Pozdrawiam.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 23 cze 2016, 16:57 
Offline
Administrator
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 04 wrz 2011, 14:46
Posty: 1119
Płeć: mężczyzna
Cytuj:
Cytuj:
Prawo mentalizmu (umysłowości): Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest Mentalny; Wszechświat składa się z myśli


No to na tle wiedzy Zbigniewa Popko wydaje się to kompletną bzdurą, bo umysł należy wyłączyć by rozumieć działanie wszechświata.


To wszystko zależy jak zdefiniujemy "rozumienie" działania wszechświata. Bo według mnie właśnie dzięki umysłowi poznajemy go najlepiej i rozumiemy jakimi prawami się rządzi. A przynajmiej pewną jego część. I nie wychodzi nam to źle o ile mamy taki zestaw praw który nas w tym wspomaga :)
Nasz świat to konstrukt mentalny, wszystko co widzimy i sami tworzymy było kiedyś myślami a raczej przemyśleniami wynikającymi z obserwacji rzeczywistości, oraz dalej jest naszą intepretacją rzeczywistości.

Im ktoś widzi "dalej" tym może go dokładniej intepretować. Aczkolwiek prawa które działają w mikrosiecie działają róznież w skali makro - jedno z praw. A to z kolei znowu wiele nam ułatwia. Ktoś już dokonał tej obserwacji i nie trzeba wyważać drzwi, można tylko sprawdzać gdzie te prawo można użyć. A z moich obserwacji działa praktycznie wszędzie i na każdym poziomie: Fizyka, Chemia, Psychologia, Polityka. Bardzo fajna sprawa.

Umysł to jedno z narzędzi poznawczych. To o czym może mówić Z.Popko to przekraczanie narzędzia poznawczego w celu zrozumienia szerszego kontekstu. Zresztą to są też cele ścieżek wschodu, czyli przekraczanie umysłu ,przekraczanie świata, przekraczanie siebie i w celu dotknięcia transcendentalnosci w "nie myśleniu". Tylko, że to już nie jest rozumienie wrzechświata tylko wykraczanie poza niego.

Nie wiem czy Z.Popkowi chodziło o to samo.

Cytuj:
Z informacji które znalazłem na innym forum wynika jakoby autorem był ''Maciej Auram lub Łukasz Czepułkowski·1 czerwca 2016'' niestety nie potrafię tego stwierdzić który z panów jest teoretycznie autorem a forum na którym znalazłem ten ciekawy jak dla mnie tekst nie chce podawać gdyż nie chcę rozpowszechniać konkurencyjnych for na Naszym forum ;)

Pozdrawiam.


Nie wiem jakie to było forum, ale wiem skąd ktoś mógł tak pomysleć. Po prostu ten tekst został umieszczony na jego facebookowym profilu, cała tajemnica. A Iwona Ostrowska to pewnie ktoś to dał tylko tą krótko przedmowe. Ale jestem na 100 % pewien, że autorką jest Rajska.

Cytuj:
Być może faktycznie jest o po prostu kolejny ''matriksowski'' shit a ja jestem jeszcze za mało rozwinięty za mało o tym wiem by to dostrzec jednakże poczułem autentyczny entuzjazm, poczułem podmuch świeżej energii w moje życie że tak powiem po przeczytaniu tego tekstu :)


W pewnej mierze. Jest to coś wartościowego, tylko lepiej zostać przy oryginale niż zadowalać się marną kopią sekciarki która wyłudzała od ludzi pieniądze. I dokładała do tego swoje ezoteryczne brednie.

_________________
Czas przestać zgrywać oświeconych dupków i stać się po prostu ludźmi.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 09 gru 2016, 10:21 
Offline
Elect of Fifteen Super * 10th Degree
Elect of Fifteen Super * 10th Degree

Rejestracja: 04 lis 2012, 8:21
Posty: 499
Płeć: mężczyzna
Niestety, na duża pozytywną zmianę, zwalczaną przez wyznawców NWO, musimy poczekać aż do 2023r., kiedy to Pluton wejdzie w znak Wodnika (obecnie od 2008r. jest w Koziorożcu). Wodnik wylewając z naczynia wodę, wylewa na nas....wiedzę. Woda i wiedzą pochodzą bowiem od tego samego źródła etymologicznego. Taki jest symbol znaku Wodnika.

Cytuj:
Pluton odpowiada za wszelkie procesy, które długo dojrzewają pod powierzchnią, by we właściwym czasie eksplodować z siłą wulkanu. Jego moc jest tyle niszczycielska co twórcza, unicestwiając stare formy, kreuje nowe. Procesu tego częstokroć nie widać aż do finału. Po przejściu Plutona nic nie jest takie jak dawniej. Pluton symbolizuje raka i energię atomową, korporacje, a przede wszystkim masy ludzkie – walec historii. Co ciekawe, budowa ładunku nuklearnego opartego na Plutonie odpowiada symbolicznemu opisowi astrologicznemu tej planety. Wokół plutonowego rdzenia umieszczone są ładunki konwencjonalne. Mamy zatem ukrytą energię czekającą na sygnał.

https://lemansa.wordpress.com/2008/01/2 ... sformowal/

Cytuj:
Pod koniec stycznia 2008 roku Pluton wszedł w znak Koziorożca i pozostanie w nim do połowy stycznia 2024 roku. Koziorożec ma związek ze strukturą, porządkiem i ładem. Pluton natomiast zawsze mówi o transformacji, przewartościowaniu, a nawet zniszczeniu tego co dotychczas. Zatem Pluton w Koziorożcu przyniesie zachwianie konstrukcji, które uważane były za pewne, stabilne i niewzruszone. Działanie Plutona jest oczyszczające choć wiąże się z wielkimi zmianami. W skali globalnej będą to zmiany na poziomie społecznym, politycznym i gospodarczym.

http://astroportal-mc.blogspot.com/2013 ... -wpyw.html

Będzie się działo - żyjemy w ciekawych czasach. Ciekawe czy staniemy się ich ofiarami?Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 15 gru 2016, 16:19 
Offline
Intimate Secretary * 6th Degree
Intimate Secretary * 6th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 02 paź 2014, 20:23
Posty: 69
Płeć: mężczyzna
Lokalizacja: Las
Właściwie to prawa wszechobecnej wszechistniejącej wszechrzeczy xDD - właściwie to przyrody, są spisane i dziś można je łatwo dostać.
Przecież to nasze związki frazowe, powiedzenia czy przysłowia. To doświadczenie przodków,
to nauki ZEN, które niosą to samo...
Żeby bardziej zaciekawić podam przykład:
"Raz na wozie, raz pod wozem"

Można to przyrównać do wszystkich cykli w przyrodzie.
Weźmy dzień i noc. Słońce wschodzi, jest w pełni (na wozie ;) ), potem zachodzi i wpada pod wóz czyli jest północ, czas potocznej śmierci słońca. Ta sama zasada odnosi się do ludzkiego losu, do pór roku, do faz księżyca. Tu są prawa, są one też w spisanej wedzie, czyli po prostu wiedzy - a o czym ? o życiu :D
W sumie to i w wielu księgach można ją znaleźć. Najlepiej samemu ją wyłapywać :PNa górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 15 gru 2016, 16:48 
Offline
Elect of Fifteen Super * 10th Degree
Elect of Fifteen Super * 10th Degree

Rejestracja: 02 lut 2013, 22:08
Posty: 445
Płeć: mężczyzna
Cytuj:
Niestety, na duża pozytywną zmianę, zwalczaną przez wyznawców NWO, musimy poczekać aż do 2023r., kiedy to Pluton wejdzie w znak Wodnika (obecnie od 2008r. jest w Koziorożcu).


No tak - co roku termin jest przesuwany. Nikt nigdy nie wpadł na to, że gdyby ludzkość zasługiwała na egzystencję na planecie wolnej od NWO - to by jej tu nie było??

Nie wierzę w żaden nagły BOOM - każdy dokonuje swojej własnej transformacji w tym wszechświecie, aktualnie na tej planecie. Wedle kosmicznych praw którym wszyscy podlegamy (bez względu na to czy je znamy, czy nie).

I nie wiem po co robić wokół tego taką szopkę, jakiś swojego rodzaju kult. Może należy po prostu czynić sobie własną wolę tak by nie krzywdzić żadnych czujących istot? I może po to tutaj jesteśmy?

Bo ja nie rozumiem - ludzkość, która nie dorosła do transformacji ma transformować planetę? A niechże się planeta transformuje bez nas - tak będzie dla niej lepiej.

No bo nie wiem jak wy sobie to wyobrażacie. Nie, żebym był rasistą (zawsze do każdego podchodzę indywidualnie). Ale: Bambo z Somalii, żyjący tutaj według etyki Kali'ego, który święcie wierzy, że gdy ktoś na niego krzywo spojrzy ma prawo zebrać całą rodzinę i go zaj**bać w imię honoru, a tak ponadto jemu się wszystko należy w ramach rekompensaty za kolonializm. Lub muzułmanin, który myśli, że może sobie gwałcić i zabijać w imię religii by zapracować na wejście do raju. I tacy ludzie, z taką etyką, z taką moralnością, z takimi wibracjami - dokonają skoku i transformacji ponieważ Jogini w Tybecie czy Wiedźmy w Polsce ciężko pracują by zniszczyć NWO. Ma to sens?

Bo dla mnie nie ma, moim zdaniem nie przez przypadek jesteśmy w tym tyglu, gdzie mieszają się różne kultury (bardziej i mniej prymitywne), gdzie dzieje się dużo zła etc. etc. Po to by się czegoś nauczyć, bo taki świat jest w tym momencie dla nas najlepszym nauczycielem i gdyby było inaczej nie byłoby nas tu. Choćby z tego powodu nagły BOOM i transformacja wydają się bezsensowne.

Zresztą - nie ma o czym mówić. Po śmierci wystarczy nie iść w kierunku światełka i wyrwać się z chorego cyklu reinkarnacji, przestać zasilać swoją energią ten niewolniczy system, stworzony przez rasę nam panującą.

No to jak? Może dokonajmy sobie zbiorowego samobójstwa i solidarnie nie idźmy przez tunel. Zbawimy planetę, zbawimy swoje dusze. Jakie to proste? Prawda? Ale ja tak serio, mi specjalnie nie zależy - jak ktoś jest chętny na eksperyment to ja chętnie zaznam przyjemności bezwładnego spadania tuż przed śmiercią.

Czy jest lepszy sposób by zniszczyć NWO jak po prostu zakończyć pracę dla reptilian w cyklu inkarnacji?? :DNa górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 30 lip 2017, 11:30 
Offline
Elect of Fifteen Super * 10th Degree
Elect of Fifteen Super * 10th Degree

Rejestracja: 11 cze 2010, 15:53
Posty: 495
Płeć: kobieta
Cytuj:
2. Prawo przyczyny i skutku
Każde działanie powoduje wywołanie skutku.


No tak, to prawo sluzy do zniewolenia ludzi.
Ono mowi, ze jak ktos powie zart, to mozna sie smiac, a smiac sie bez powodu/przyczyny nie mozna. Bo jak bedziesz sie smial bez powodu, bo czujesz wewnetrzna radosc to ktos moze pomyslec, ze sie z niego smiejesz i go urazisz. I zaraz ludzie, ktorzy robia za agentow matrixa pokiwaja z politowaniem glowami i przywolaja cie do porzadku.

To samo jest z radoscia.
Dostaniesz cos - mozesz sie cieszyc. A cieszyc sie bez przyczyny? Moze nawet podskoczyc w wieku doroslym, bo cie ta radosc rozpiera...Zaraz pojawiaja sie agenci matrixa i powiedza: wariat jakis.

Kocha sie tez za cos. Jak jestes grzeczny i posluszny to dajesz rodzicom powod do kochania. Jest posluszenstwo (przyczyna) - jest milosc (skutek). Nie jestes posluszny - nie ma milosci. Jest kara, wyzwiska, pouczanie (chyba, ze ktos uwierzyl, ze to tez milosc, ze te kary i obelgi to z milosci, bo mamusia chce zebym wyrosl na porzadnego czlowieka).

Wmowiono nam, ze cieszyc trzeba sie z czegos, smiac sie z czegos, kochac za cos, byc zlym na kogos....
To zniewala, zniewala uczucia, zniewala istoty, ktore sa tymi uczuciami, nie pozwala im sie wyrazac przez nas. Bezwarunkowo.

A potem brakuje nam Radosci, Bestroskiego Smiechu i szukamy tego na zewnatrz, zeby cos dostac, zeby ktos dal powod do smiechu. I zyjemy substytutami.
A definicja substytutow jest nastepujaca:
Cytuj:
Substytut (z łac. substitutio 'podstawienie')[1], zamiennik – produkt (lub usługa) zaspokajający te same potrzeby nabywcy, ale inny ze względu na technologię wytwarzania.


Prawo przyczyny i skutku przyczynia sie do wytwarzania sztucznego produktu. Prawdziwy produkt, prawdziwa Radosc nie potrzebuje powodu/przyczyn zeby sie wyrazac jakos skutek. Substytut potrzebuje tego, potrzebuje czegos, zeby moc sie z tego cieszyc. Substytut nie potrafi cieszyc sie bez powodu, bo substytut to program, to cos sztucznego stworzonego na potrzeby ludzkie aby nie poumierali z rozpaczy po stracie prawdziwej Radosci.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 30 lip 2017, 12:37 
Vindpust

Te prawo istnieje. Tak po prostu, samo z siebie. Nikt go nie stworzyl zeby kogos zniewolic to nonsens.
Tyle ze bez malego umyslu ono zanika, albo inaczej. Jesli operujemy z poziomu wielkiego Ja wiemy jakie dzialanie przyniosą jakis skutek. Swiadomie tworzymy a nie jestesmy jak marionetki w rekach prawa przyczyny i skutku.
A ze czesc ludzi szuka powodu do usmiechu, masz racje. Ja sam czesto smieje sie sam do siebie i czesto ludzie pytaja z jakiego powodu... Albo jak zapatrze sie w punkt pytaja o czym ja tak mysle. Nie miesci im sie w glowach ze nie mysle o niczym tylko patrze...

Ale, nazywanie ich jakimis agentami... To tylko operowanie z innego punktu. Z pozycji malego Ja. Nic wiecej.
To zadne manipulacje ani matrixy

Najlepiej nie mącić wody, wtedy zmarszki nie pojawia sie. Ale kto to tak naprawde rozumie....Na górę
   
 
 
Post: 30 lip 2017, 13:49 
Offline
Elect of Fifteen Super * 10th Degree
Elect of Fifteen Super * 10th Degree

Rejestracja: 11 cze 2010, 15:53
Posty: 495
Płeć: kobieta
owcz4r

Cytuj:
Swiadomie tworzymy a nie jestesmy jak marionetki w rekach prawa przyczyny i skutku.


To ja gratuluje wszystkim ludziom, ze sobie stworzyli tak wspaniale zycie pelne cierpienia, chorob, uganiania sie za czyms, smiertelnej powagi...
Skoro swiadomie to stworzyli, to widocznie tak chcieli miec. Gratulacje.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 30 lip 2017, 22:52 
Sęk w tym że wlasnie nieświadomie. No nic, już nie bede nikomu mącił obiecuje.

Pozdrawiam i życzę zdrowia.Na górę
   
 
 
Post: 31 lip 2017, 5:15 
Offline
Intendant of the Building * 8th Degree
Intendant of the Building * 8th Degree

Rejestracja: 19 kwie 2013, 19:43
Posty: 208
Płeć: mężczyzna
Zmień siebie - zmieniasz wszystko.

Mało widzimy,mało słyszymy,mało czujemy świadomie a chcemy myśleć że rozumiemy wszystko i wszystkich.Kontrola małego umysłu. A i to " świadomie" łapie w "kołowrotek w głowie".

Przejść i to i to.Działać.

Nie mamy tak źle.

Pozdr.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 31 lip 2017, 12:58 
Offline
Intendant of the Building * 8th Degree
Intendant of the Building * 8th Degree

Rejestracja: 08 wrz 2015, 22:41
Posty: 258
Płeć: mężczyzna
Lokalizacja: Gryfino
Witam; Prawa – wszechświata. to jest ,,chyba patent na życie” - KTÓRY – jest przez nas kompletnie ignorowany. Te prawa zostały pomieszane – poplątane. Które są prawdziwe? A które są zmyślone? Dołączmy do tematu religie, Która wykorzystuje -
nas ludzi. Na czele religii – stoi ktoś , kto ewidentnie nas wykorzystuje. Ktoś kto ma interes ,aby zrobić z nas niewolników. To jest tylko przykład, jeden z wielu. Tych religii jest wiele. Celowo nie wymieniam nazw. Wracamy do Praw – Wszechświata. Zapewne w tych prawach nie ma miejsca na religie? Bo i po co ona niby do szczęścia jest potrzebna. A jeżeli jest, to tylko w celu wykorzystania nas. Są to w sumie puste dywagacje na temat.- TYPU – co było najpierw ? Kura czy jajko.
Cytuj:
Pod koniec stycznia 2008 roku Pluton wszedł w znak Koziorożca i pozostanie w nim do połowy stycznia 2024 roku. Koziorożec ma związek ze strukturą, porządkiem i ładem. Pluton natomiast zawsze mówi o transformacji, przewartościowaniu, a nawet zniszczeniu tego co dotychczas. Zatem Pluton w Koziorożcu przyniesie...
Przyniesie – przynosi zmiany. Jakie? A no zmiany osobowości,zmiany kulturowe. itp.
Po prostu zmieniamy się, czy chcemy , czy nie. Jedni zmieniają się na plus. A inni na minus. Tak rządzi wszechświat. Cykle które zachodzą w kosmosie tym kierują. Tylko my to widzimy w skali mikro. Nasze życie jest bardzo krótkie. Przeciętna wieku wynosi około > 70 lat <. Z tego połowę czasu przesypiamy. + dzieciństwo + szkoła. Ile nam pozostaje efektywnego czasu do wykorzystania? Długie przebywanie w szkole + nie właściwe nauczanie, przynosi odwrotny skutek od zamierzonego. Okazuje się że znowu nie ma miejsca na – PRAWA-WSZECHŚWIATA. Odnoszę wrażenie że kręcimy się jak gó*no w przerębli. Nie każdy ma ochotę i zapał poszukiwać prawdy na własną rękę. W efekcie przyroda – wszechświat , robi generalne sprzątanie tu u nas , na planecie – ZIEMIA-. Pytanie? Czy ingerują w nasze istnienie osoby trzecie ? To jest bardzo prawdopodobne. To co napisałem to jest tylko mój punkt widzenia. Moje obserwacje; Wszystko może być inaczej. Matrix też wchodzi w rachubę. I że my to nie -MY-. Pozdrawiam. :pisze:Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 31 lip 2017, 18:13 
Offline
Elect of Fifteen Super * 10th Degree
Elect of Fifteen Super * 10th Degree

Rejestracja: 11 cze 2010, 15:53
Posty: 495
Płeć: kobieta
Cytuj:
2. Prawo przyczyny i skutku
Każde działanie powoduje wywołanie skutku. Działanie to również myśl, emocja i uczucie wyrażone bądź nie wyrażone.
Żadna akcja w przestrzeni nie zostaje niezauważona.
To prawo łatwo dostrzec bo oczywista jest zależność, pomiędzy działaniem a jego skutkiem, nawet jeśli skutek w danym momencie nie jest zauważony. Nie ma co liczyć na to, że cokolwiek będzie „darowane”.


Tu wyraznie jest powiedziane, ze nic nie bedzie darowane. To prawo jest uzywane do systemu nagrod i kar.

Problemem jest, ze wiekszosc ludzi nie zdaje sobie sprawy z przyczyny, nie widzi przyczyny a jedynie skutek swoich dzialan. A przyczyne wymysla sobie, albo ktos podrzuca mu mysl co jest przyczyna. Nie widzimy przyczyny, bo ograniczono nam widzenie, pozakladano blony miedzy swiatami.
Np. czlowieka boli tylek. Oj, tylek mnie boli, moze jakis wrzod mi sie robi, pojde do lekarza. I tlumaczy sobie, ze to wrzod jest przyczyna bolu. A niewidzialna przyczyna moze byc, ze ktos z innego swiata po prostu walna go w tylek. Taka zabawa w dupniaka. Czujesz bol a nie widzisz co/kto spowodowalo ten bol i sobie zgadujesz. Jak by nie bylo blon, to powiedzialbys do tego co podnosi na ciebie reke: "wara ci ode mnie".

tomasz.wojcik4 napisal:

Cytuj:
Odnoszę wrażenie że kręcimy się jak gó*no w przerębli. Nie każdy ma ochotę i zapał poszukiwać prawdy na własną rękę.


Jak ktos nie ma ochoty i zapalu do poszukiwania prawdy, to wlasciwie nie pozostaje mu nic innego jak tylko krecic sie jak g. w przerebli. Prawdy nikt nikomu na tacy nie poda. A co jest wazniejszego niz dochodzic prawdy i odbierac to co kiedys dalismy sobie odebrac? No moze jedynie zjedzenie szaszlyka i popicie 5 piwami. To moze byc wazniejsze.

-- 01 sie 2017, 12:51 --

Jak sie temu prawu przyczyny i skutku blizej przyjrzec, to powod jest jeden: oddzielenie Istot wszechswiata od Zrodla Milosci. To ja widze, ze jest glowna przyczyna a skutkiem wszelkie wypaczenia tak ludzkie jak i innych Istot. Pewne Istoty/bogowie wybrali milosc do wladzy zamiast Milosc ze Zrodla. No i mamy nasz system kontrolny, ktory nazywamy matrixem, ktory nakrecany jest prawem przyczyny i skutku. Bedziesz sie dobrze sprawowal to zostaniesz nagrodzony, a nie bedziesz lamal boskie prawa, to zostaniesz ukarany. Jak nie w tym zyciu, to w przyszlym.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Post: 01 wrz 2017, 11:51 
Offline
Provost and Judge * 7th Degree
Provost and Judge * 7th Degree

Rejestracja: 31 sty 2017, 23:12
Posty: 128
Płeć: mężczyzna
Lokalizacja: Bayern
Jestem zwolennikiem teori fraktalnej budowy wszechswiata, lecz nie tak doslownie, jak to przedstawiaja inni. Jak powiedzial Jezus " na gorze tak samo jak i na dole" ja bym to troche zmienil " na gorze podobnie jak i na dole" Podobnie nie znaczy identycznie, jak sugeruje slowo "tak samo".
Kazdy czlowiek jest inny, dusza kazdego czlowieka ma inne zadanie do wykonania, choc moga miec podobne.
Dlatego nasza sila jest roznorodnosc, a nie unifikacja. Poglady kazdego uczestnika na tym forum sa inne, chociaz moga byc zblizone, w zasadzie kazdy sie dzieli swoimi pogladami z innymi, a nie wymaga by jego poglady przejmowali inni i mieli je za swoje.
Zobaczmy co sie stalo z systemami gdzie probowano wprowadzic unifikacje, co sie stalo z nazizmem, co sie stalo z komunizmem. Rozumiem ze lepiej jest kierowac tworem spolecznym , gdzie poglady sa jednakowe, to wszystko po prostu po jakims czasie pada, mysle ze po prostu czlowieka nie mozna zunifikowac. System przyzwyczaja sie ze wszyscy sa jednakowi, i przestaje byc przygotowany na roznorodnosci wystepujace w nim, i to go rozklada.
Z religiami jest podobnie, tylko tu wystepuje zjawisko sekty. System sie dzieli na dwa lub wiecej inaczej zorietowane.
Podobnie jest z panstwami narodowymi, im bardziej bedziemy sie je starac unifikowac, tym predzej czy pozniej sie podziela, i beda wystepowac przeciwko sobie, chyba ze znajdziemy mu wroga zewnetrznego , lub nieistotnego wroga wewnetrznego, ale to zawsze jest podzial. i ktory w dluzszym terminie prowadzi do unicestwienia.
Gdy dojdziemy do tego ze wszyscy ludzie poczuja sie jednoscia, to rowniez moze byc niebezpieczne, ale wtedy okaze sie ze istnieja inne rasy humadoidalne. Wiec jako rasa humadoidalna zwrocimy sie przeciw rasie np. gadopodonym.itp,itp.
Tylko roznorodnosc i otwartosc na roznorodnosc czyni nas mocnymi, i pozwala sie rozwijac.
Zwrocmy uwage na historie Europy. Gdyby cesarstwo rzymskie istnialo do tej pory, to podejrzewam ze bylibysmy najlepiej w tej chwili na poziomie sredniowiecza. Stare musi upasc by moglo nastac nowe, niewazne czy to bedzie w formie rewolucji, czy ewolucji. Chociaz wedlug mnie rewolucja chocby by byla jak nawiecej nowatorska, to przy wymuszaniu unifikacji,dla wszystkich tak naprawde nas cofa w rozwoju, chociaz pozniej by zlikwidowac skutki rewolucji, system przyspiesza w zmianach.
Prawa tego wszechswiata moga byc takie jakie sa , ale prawa innego wszechswiata juz moga byc inne.
Tylko bardzo ogolne prawa dopuszajace wszelkie roznorodnosci, moga tak naprawde byc prawami uniwersalnymi.Na górę
 Wyświetl profil  
 
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ] 

Strefa czasowa UTC [letni]Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Nowości Nowości Mapa Strony Mapa Strony Index Mapy strony Index Mapy strony RSS RSS Lista kanałów Lista kanałów | Powered by phpBB © 2007 phpBB3 Group