Zaloguj się
Nazwa użytkownika:   Hasło:   Loguj mnie automatycznie  
Dzisiaj jest 03 lip 2020, 18:07

Strefa czasowa UTC [letni]

Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ] 
Autor Wiadomość
Post: 10 kwie 2013, 17:51 
Offline
Globalny moderator
Globalny moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 lut 2013, 16:42
Posty: 3412
Płeć: mężczyzna
Przemożny wpływ klimatu i pogody na żywe organizmy i ich przemiany, czyli jako doszło do pojawienia się na ziemi ludzi o jasnym ubarwieniu skóry , obecnie błędnie nazywanych „rasą białą” gdzie bardziej adekwatnym określeniem jest „biała odmiana człowieka”. W populacji ludzkiej błędem jest stosowanie terminu „RASA”.

Klimat na ziemi ulega ciągłym wahaniom. Po okresach zimnych – glacjałach następowały ciepłe nazywane interglacjałami ,te zaś z kolei dzieli się na jednostki mniejsze zwane stadiałami i interstadiałami, a te na mniejsze jednostki czasowe glacietapy i intrglacietapy i.t.d. aż do bardzo małych jednostek czasowych nazywanych małymi epokami lodowymi istniejącymi na przestrzeni jednego lub kilku pokoleń ludzkich , w których czas jest liczony w dziesiątkach a najwyżej w setkach lat. Z takimi małymi epokami lodowymi spotykamy się w czasach historycznych i miały one miejsce w wieku XIV, XVII i XIX naszej ery. Takie zachowania klimatu powodowane są zmianą średniej rocznej temperatury nie przekraczającej 1stopnia Celsjusza w okresie stu lat. To daje nam wyobrażenie z jak delikatną materią mamy do czynienia. Klimat na ziemi nie jest procesem stałym i niezmiennym ale ulega ciągłym zmianom , a wynikiem tego jest pogoda jaką mamy za oknem. Ponadto zmiany klimatyczne mają bezwzględny i bardzo istotny wpływ na zachowania ludzi a także na wydarzenia historyczne o znaczeniu globalnym co opisał Gustaf Utterstrom.

Datowany na 11000 lat temu początek istniejącego obecnie ocieplenia-interstadiału nie przebiegał prostolinijnie, i jest to okres najlepiej poznany w dziejach ziemi także w materii klimatu i na ten czas istnieją niepodważalne dowody naukowe stanowiące o jego przebiegu.

Znaczne wahania klimatu w okresie naszego ocieplenia powodowały zmiany w zasięgu i ostrości zim, powierzchni lodowców przy czym ocieplenie to nie nastąpiło w ciągu jednego stulecia i było procesem długotrwałym z wieloma regresami ochłodzenia o bardzo różnym zasięgu. Takie zachowania klimatu w wielu dolinach górskich często na wiele lat a możliwe że na wiele pokoleń zamykało wiele społeczności po przez ostre zimy i rozrost lodowców ograniczając kontakt nawet z mieszkańcami sąsiednich dolin, jako przykład chyba ostatni w naszych dziejach są społeczności Hunzów i Dardów już mniej Kalaszów.

Warunki stworzone przez klimat ,izolacji małych społeczności na ograniczonym terenie w dolinach górskich bardzo często nie skazywało ich na zagładę, a wręcz przeciwnie na rozwój tak materialny jak i duchowy, dzięki wodzie z lodowców natlenionej do granic możliwości i bardzo bogatej w składniki mineralne co było podstawą zdrowia i dużych plonów uprawianych roślin. Przy niewiele chłodniejszym klimacie takie warunki samoistnie powstały w wielu rejonach ziemi, a szczególnie w górach i na znacznych wyżynach, opierając się na Biblii, mitach różnych narodów, podaniach i legendach a także bezsprzecznych danych historycznych i klimatycznych. Fizyczne umiejscowienie takich obszarów nie nastręczy nam wiele trudności, biorąc również pod uwagę fakt, że miejsca te pokrywają się ze wskazaniami o swojej niezwykłości . W Biblii jest to Eden lokalizowany w dolinach Kaukazu lub Elbursu , w Etiopii na wyżynie Abisyńskiej, której mieszkańcy Kuszyci po dziś dzień utrzymują, że to u nich był mityczny raj. U poprzedników buddyzmu w religii Bon mityczną krainę wiecznej szczęśliwości Szambalę umieszcza się w miejscu gdzie do dziś mieszkają wspomniani Hunzowie Dardowie i Kalasze . Gdzie leżą Pamir, Hindukusz, Karakorum i Zachodnie Himalaje tam właśnie wiele cywilizacji umiejscawia swoje raje oraz początki bezwzględnie Indie i Chiny, a także Persowie i ich poprzednicy. Z mniejszym prawdopodobieństwem, ale jednak należy zwrócić uwagę na mityczną Arkadię na Peloponezie a także na Kretę z dość wysokimi górami, w tym miejscu, jednak bardzo ostrożnie należy wspomnieć o Alpach i Karpatach. W Nowym Świecie najbardziej tym kryteriom odpowiadają Andy z kulturami przed inkaskimi , Majowie z lodowcami Gwatemali , oraz Aztekowie i ich poprzednicy z lodowcami Transversalu. Warunki o których mowa na jakiś czas mogły również zapanować na wyspach Japońskich, a także w cieplejszych i bardziej egzotycznych rejonach świata takich jak Hawaje czy Jawa i Filipiny jednak wymaga to potwierdzenia naukowego, gdzie być może pomocnymi argumentami staną się przedstawione poniżej. W tej materii wypowiem się w osobnym felietonie. Aby definitywnie określić położenie Edenu należy pod uwagę wziąć także inne fakty zawarte w Księdze Rodzaju; a mianowicie: żywicę wonną, kamień czerwony i złoto oraz glinę zwałową z której ulepiono człowieka, ważne jest także czy mogły tam rosnąć i owocować jabłonie.

Po ustąpieniu wspomnianego zlodowacenia około 11 000 lat temu podstawą organizacji społecznej był matriarchat, mający w sobie wiele zasad, nakazów i zakazów oraz praw zapewniających istnienie oraz przetrwanie. Organizacja społeczności matriarchalnej polega na tym , że rodzinę a zarazem dom tworzy matka, dom w którym mieszkają jej dzieci oraz wnuki obojga płci, natomiast ojcowie są członkami innych rodzin matriarchalnych.

Ograniczenie terytorialne wynikające z warunków klimatycznych i przyrodniczych a przy ich ustąpieniu najzwyklejsza nieufność do obcych powodowały , że dochodziło do rozmnażania wsobnego na pewno także do stosunków kazirodczych, lecz bez udziału genu wspólnego ojca, społeczności owe w swych zamkniętych enklawach mogli przebywać całe stulecia mając dostęp do życiodajnej wody oraz bardzo zdrowej żywności. Na ewentualne zagrożenia biologicznego pogarszania się gatunku ludzkiego na skutek chowu wsobnego nauka odpowiada, że wynik związku osób blisko spokrewnionych ze sobą może być bardzo korzystny, w zależności od układu genetycznego zbiorowości w obrębie której zachodzi mieszanie genów. Wyniki chowu wsobnego u zwierząt bardzo często skutkują zmianą ubarwienia. Zjawisko to znane jest hodowcom zwierząt futerkowych, którzy chcąc uzyskać coraz to inne ubarwienia np. norki amerykańskiej stosują intensywny chów wsobny. Z takim zjawiskiem spotykają się też leśnicy w przypadku dzikiej świni, kiedy to następuje z jakiegoś powodu ograniczenie populacji rozrodczej wówczas pojawia się łaciatość w ubarwieniu dzika. Świnia domowa, oraz proces jej udomowienia , który odbywał się w bardzo wielu miejscach na ziemi z zachowaniem zasad niezamierzonego chowu wsobnego, wynikającego z ograniczeń geograficznych, komunikacyjnych i innych, dał nam w fazie końcowej osobniki o jasnej skórze i dość często spotykanych niebieskich oczach. Kilka niebieskookich świń widziałem na żywo i według hodowców są one ponoć najbardziej inteligentne. Identycznie rzecz ma się ze zwierzętami hodowanymi do celów naukowych: myszami, szczurami i królikami, które to poddawane zamierzonemu intensywnemu chowowi wsobnemu w efekcie końcowym dają osobniki o białej sierści do osobników albinotycznych. Taki sam proces odbywa się w wielu naszych domach , gdzie hodujemy chomiki czy świnki morskie.

Starożytność z jaką spotykamy się czy to w postaci mitów, podań czy legend przepełniona jest uświęceniem miłości kazirodczej. W Biblii córki Lota z ojcem poczęły protoplastów dwóch narodów, zaś Jakub wykazał się znajomością chowu wsobnego znacznie powiększając stada swojego teścia Labana(białego) w krowy o łaciatym ubarwieniu. Nie sposób aby nie wspomnieć o mitycznych zaślubinach bogów nazywanych hierogamią, która ma charakter związku kazirodczego zaś jego wynikiem jest dziecko odgrywające rolę zbawiciela, a święta z tym związane miały na celu podtrzymanie płodności przyrody. Związki kazirodcze uchodziły za boski przywilej władców wszystkich starożytnych cywilizacji nie wyłączając Inków, Azteków i Majów dając klasie panującej jaśniejszy kolor skóry uchodzący za znak boskości. Posejdon nazywany ‘’posiadaczem łaciatych stad’’ często podróżował do ”Etiopów czystych” znanych z historii jako mieszkańcy królestwa Kusz, którzy częściowo utracili jasny odcień skóry, po zniknięciu barier spowodowanych oziębieniem klimatu. Wielkim zaskoczeniem dla Corteza jak i Pizarra było określenie ich, przez tamtejszych władców i kapłanów , jako powracających białych brodatych bogów, którzy stali u zarania amerykańskich cywilizacji. Hinduistyczni Bramini w dzisiejszych Indiach, mający jaśniejszą skórę od pozostałej części populacji Indii zawierają związki małżeńskie w obrębie rodziny a najwyżej w obrębie kasty .Zasady chowu wsobnego i kazirodztwa można zaobserwować u mieszkańców Polinezji oni również zdradzają cechy odmiany białej człowieka tu być może nie zadziałał klimat z lodem a izolacja na wyspach oraz obyczaje i mitologia a być może wiedza. Tryb życia i organizacja społeczna amazońskich Indian Yanomami po dziś dzień bardzo izolowana od innych społeczności wyróżnia się od swoich sąsiadów jasnym kolorem skóry.

Warunki klimatyczne zamykające małe społeczności w dolinach górskich mogły panować również w górach Libanu i Antylibanu obejmując teren dzisiejszej Galilei; którą otrzymawszy od Salomona jako zapłatę za wybudowanie Świątyni Jerozolimskiej, król Tyru Hiram nazwał Ziemią Kabul co znaczy raj na ziemi, przy czym w owych czasach obszar Galilei mógł obejmować góry Libanu i Antylibanu. Nazwa Kabul obecnie to nazwa stolicy Afganistanu, w ,którego bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się siedziby Hunzów i Kalaszów a historycznie właśnie stamtąd wywodzą się biali Ariowie, a słowo Liban znaczy biały.

Najbardziej wysublimowanym osobnikiem odmiany białej człowieka są osoby o rudych włosach . Najwięcej osób mających tą cechę można zaobserwować u mających w przeszłości ograniczone kontakty z innymi populacjami wyspiarskich Brytyjczyków oraz u Skandynawów. Jest to najpóźniej powstała cecha osobnicza rozmnażania wsobnego i po ograniczeniu tego typu rozmnażania poprzez migracje ulega zanikowi . Przy stanie obecnych migracji można założyć, że po jakimś czasie możliwy jest regres cech osobniczych odmiany białej człowieka nawet przy związkach osób o białym kolorze skóry. Takie bardzo szybko postępujące zjawisko regresu cech osobniczych obserwuje się u świni domowej ,kiedy wydostanie się na wolność i ma możliwość krzyżowania genów, nawet z świnią domową , tak powstały dzikie świnie w Australii oraz w USA.

W Polsce najwięcej osobników posiadających bardzo jasne lub rude włosy oraz niebieskie lub zielone oczy spotkamy u Górali Tatrzańskich, Kaszubów oraz Kurpi , społeczności te bardzo długi czas pozostawały w pewnej zwyczajowej izolacji, przy czym tereny przez nich zajmowane nie były atrakcyjne gospodarczo, co uchroniło ich od ekspansji innych populacji i najazdów.

Zróżnicowane typologicznie odmiany białego człowieka powstały w wielu miejscach na ziemi na skutek uwarunkowań klimatycznych, geograficznych i demograficznych i tym sposobem wywołania chowu wsobnego, zapewne początkowo był to efekt nie zamierzony, jednak po potwierdzeniu atrakcyjności jasnego koloru skóry, takie zachowania wprowadzono do mitów religii i obyczaju, być może prowadzono również działania stricte naukowe i selekcyjne dla uzyskania tego efektu. Obecnie istniejące różnice typologiczne są pochodną czynników :geograficznych, klimatycznych oraz demograficznych, a także stopnia przemian uzyskanych w procesie chowu wsobnego .Inne cechy osobnicze charakteryzują europejczyka pochodzącego od środkowo-azjatyckich Ariów, gdzie europejski klimat położenie geograficzne oraz warunki demograficzne sprzyjały podtrzymaniu a nawet pogłębieniu cech osobniczych .Diametralnie różnie ma się los Sacharyjskich Tuaregów dzieci Atlasu, którzy w gorącym klimacie , bez barier geograficznych narażeni na wpływy demograficzne Afryki ciągle tracą cechy osobnicze , być może ze wspomnianego Atlasu pochodzą Europejscy Baskowie, różni od Kaukaskich Iberów. Podobnie ,jak z Tuaregami, rzecz ma się z mieszkańcami dzisiejszej Etiopii i Erytrei pochodzących z Wyżyny Abisyńskiej. Najbardziej zróżnicowanym obszarem pod tym względem jest Azja Mniejsza, Bliski i Środkowy Wschód łącznie z Egiptem dokąd od tysiącleci zmierzali Ariowie z północnego Afganistanu i Pakistanu, ludy Gór Kaukazu i Elbursu , oraz po przez półwysep Arabski ludy z Wyżyny Abisyńskiej całkiem możliwe , że z innych rejonów również, co najmniej od 8000 lat ten rejon był najbardziej atrakcyjny pod względem gospodarczym i kulturowym, jest to najstarsza arena dziejów najlepiej poznana historycznie.

Klimat i pogoda są to najważniejsze czynniki mające wpływ na bieg historii , na życie całych populacji oraz pojedynczego człowieka : na jego wygląd, cechy osobnicze, na jego odżywianie i religię, na stan zdrowia i status materialny, a także na zachowania społeczne.

Wraz z ociepleniem klimatu podążamy ku nowemu rozdziałowi w dziejach ludzkości , warunkiem utrzymania istniejącego stanu rzecz jest oziębienie.

Trzebica dnia 26.12 2010r. Tadeusz Mroziński

źródło:
http://sasiad.lhosting.info/wordpress-3 ... ess/?p=130

_________________
doświadczenie jest prawdziwe wewnątrz pudełka,ale samo pudełko już nieNa górę
 Wyświetl profil  
 
 

UDOSTĘPNIJ:

Share on Facebook FacebookShare on Twitter TwitterShare on Tuenti TuentiShare on Sonico SonicoShare on FriendFeed FriendFeedShare on Orkut OrkutShare on Digg DiggShare on MySpace MySpaceShare on Delicious DeliciousShare on Technorati TechnoratiShare on Tumblr TumblrShare on Google+ Google+

: 10 kwie 2013, 17:51 
Offline
VIP Member
Awatar

Rejestracja: 17 kwie 2009, 22:37
Posty: 10000
Lokalizacja: PLNa górę
   
 
 
Post: 10 kwie 2013, 19:40 
Offline
Intendant of the Building * 8th Degree
Intendant of the Building * 8th Degree
Awatar użytkownika

Rejestracja: 15 lut 2013, 22:13
Posty: 274
Płeć: mężczyzna
Niektórzy naukowcy twierdzą,że kiedy biali ludzie są zanurzeni w komorach deprywacji sensorycznej przez długie okresy czasu,ich rytm serca wykazuje częstotliwość 24 godzin i 37 minut,co koresponduje z okresem rotacyjnym nie Ziemi,ale z rotacją Marsa.Nie jest tak w przypadku pozostałych ras,które są
dostrojone do rotacji Ziemi.Opisane jest to nawet w Big Secret Davida IckaNa górę
 Wyświetl profil  
 
 
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 2 ] 

Strefa czasowa UTC [letni]Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz dodawać załączników

Szukaj:
Przejdź do:  
Nowości Nowości Mapa Strony Mapa Strony Index Mapy strony Index Mapy strony RSS RSS Lista kanałów Lista kanałów | Powered by phpBB © 2007 phpBB3 Group